Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Lisbeth Mulvad

Lisbeth Mulvad er uddannet lærer, PD i dansk og cand.pæd. i didaktik med særlig henblik på dansk. Hun har undervist i folkeskolen, på den merkantile erhvervsuddannelse og arbejdet for Undervisningsministeriet som særlig censor og i casekommissionen for de merkantile uddannelser. I perioden 2010-2017 ansat som pædagogisk konsulent for Undervisningsministeriet i Kvalitetspatruljen og siden som læringskonsulent. Fra april 2018 beskikket som censor på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse og diplomuddannelsen i læsning og matematik for voksne.

Lisbet har udgivet undervisningsmateriale til erhvervsuddannelserne på Dansklærerforeningens Forlag og Praxis.

Bøger udgivet hos PRAXIS

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Alle priser er inkl. moms