Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Økonomi for serviceøkonomer
Tilbage

Lærebogen er målrettet til serviceøkonomuddannelsen og faget: Økonomistyring i praksis på akademiuddannelsen og lever op til bekendtgørelsens krav.

Bogen giver en grundig gennemgang af centrale økonomiske begreber og tilknytter nøgletal og teorier, der er særlige for netop oplevelses- og serviceindustrien.

Økonomi for serviceøkonomer kobler de generelle økonomiske teorier sammen med relevante cases og praktiske eksempler fra branchen.

Illustrationsmaterialet fra bogen findes på bogens hjemmeside og er stillet til rådighed til undervisere og studerende, til brug fx som overhead, via projektor eller elektronisk tavle.
Ophavsretten tilhører Praxis - Erhvervsskolernes Forlag/Nyt Teknisk Forlag. Kommerciel udnyttelse og anden brug af illustrationerne end den tilsigtede er ulovlig.

Til bogen findes en Opgavesamling.

Bogen findes også i en engelsk udgave: Economics for Students in the AP programme.

Ekstramaterialer til bogen kan hentes fra bogens hjemmeside. Link findes under forsidebilledet.

Dette er 2. udgave af ’Økonomi for Serviceøkonomer og akademiuddannelsen’, og bogen retter sig fortsat mod økonomiundervisningen for serviceøkonomer og på Lederuddannelsen på akademiniveau for hotel- og restaurantledere. Denne 2. udgave er opdateret i forhold til en generel indføring i økonomistyring og med udvidelser i forhold til budgetudarbejdelse og budgetkontrol. Bogen danner hermed også grundlag for undervisning i akademifaget: Økonomistyring i Praksis.

Hotel-, restaurant-, og turisterhvervet er præget af lave indtjeningsmargener kombineret med store udsving i aktiviteten, der tillige ofte er vanskelige at forudsige. En grundlæggende forståelse for økonomiske sammenhænge er derfor afgørende for at drive virksomhed med succes i branchen.

Det teoretiske fundament i bogen er generelt og kan anvendes i alle brancher. I forhold til hotel-, restaurant- og turisterhvervet er medtaget relevant brancheviden og cases, der er markeret løbende i grønne tekstbokse. I de blå tekstbokse er anført opsummeringer og fakta for de enkelte emner.

Bogen består af 4 hovedafsnit:

1. Regnskabsopstilling og regnskabsanalyse
2. Optimering
3. Budgetopstilling og budgetkontrol
4. Investering og finansiering

Herudover indledes bogen med en introduktion til begrebet økonomistyring samt til branchens størrelse og vilkår.


Der er udarbejdet en opgavesamling, der knytter sig til hver af bogens temaer: Opgavesamling til Økonomi for serviceøkonomer (varenummer: 111066-1). Endvidere findes denne bog også på engelsk: (varenummer: 111015-1).


Økonomi læres bedst ved at forstå de enkelte elementer i forhold til egen praksis. For studerende uden eget regnskab anbefales det at søge denne indsigt, som minimum ved et officielt tilgængeligt regnskab, der ligeledes er medtaget som bilag bagerst i bogen.


En særlig tak for kommentarer og faglig indsigt skal rettes til faglærer Ib Lorentzen fra Erhvervsakademi Dania

Introduktion
Introduktion til økonomistyring  
Introduktion til hotel-, restaurant- og turisterhvervet     

Kapitel 1 – Regnskabsopstilling og analyse
Regnskabsopstilling   
Internt regnskab 
Eksternt regnskab   
Alternative regnskabsformer         
Regnskabsanalyse     
Analyse af rentabilitet   
Analyse af indtjeningsevne 
Analyse af kapitaltilpasning    
Analyse af finansiering        
Analyse af likviditet og soliditet     
Børsrelaterede nøgletal    
Analyse på strategisk niveau 
Branchefokus
  
Kapitel 2 – Optimering
Indledning  
Markedsformer   
Udbud og efterspørgsel        
Priselasticitet   
Prisfastsættelse     
Omkostningsforhold     
Optimering af pris og mængde   
Optimering ved matematisk løsning       
Prisdifferentiering    
Logistik
  
Kapitel 3 – Budgettering 
Indledning  
Driftsbudget   
Likviditetsbudget   
Balancebudget   
Budgetkontrol 
ABC-analyse 
Branchefokus – Brug af normtalsanalysen  
Eksempler til træning i budgettering   

Kapitel 4 – Investering og finansiering
Investeringer   
Følsomhedsanalyse                   
Renteberegning – samlet oversigt                          
Eksempler til forståelse af investeringsberegninger            
Finansiering   
Virksomhedens finansielle dispositioner   
Virksomhedens balancestruktur  
Valg mellem egenkapital og fremmedkapital 
Eksempler til forståelse af finansieringsforhold          

Appendix 
Oversigt over de mest anvendte nøgletal 
Nøgletal til brug for rentabilitetsanalyse   
Uniform Systems of Accounts

Nyttige links

Stikord  

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms