Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Økonomisk planlægning af bygge- og anlægsprojekter
Tilbage
Økonomisk planlægning af bygge- og anlægsprojekter

Økonomisk planlægning henvender sig først og fremmest til studerende på de videregående uddannelser inden for bygge- og anlægsområdet. Formålet er at gøre dem bevidste om nødvendigheden af at kunne styre økonomien i en byggesag, samt at sætte dem i stand til at kunne udføre overslag.
 

Bogen henvender sig desuden til rådgivere og udførende i branchen, der ønsker et overblik over elementerne i budgettering og overslagsberegninger.

Jeg husker endnu mit første overslag. Det var tilbage i de glade dage i halvfjerdserne. Vi var en 4-5 medarbejdere på en tegnestue, som var beskæftiget med en større ombygningsopgave. En dag spurgte tegnestuens indehaver, om vi havde en ide om, hvad det hele ville koste. Bygherren ville gerne vide besked. Vi vidste, hvor mange m² ombygningen omfattede, så kunsten var at finde den rigtige m²-pris. Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om, at 12 mio. kr. nok var et realistisk bud.

Da ombygningen var tilendebragt lød regningen på ca. 50 mio. kr. Heldigvis var det en bygherre med en bred ryg. Tegnestuens indehaver trøstede os med, at havde vi oplyst det sidstnævnte tal, så var sagen aldrig blevet til noget. Spørgsmålet var nu nok, om den samme bygherre nogen sinde igen henvendte sig til den samme tegnestue.

Næste gang jeg skulle lave et overslag, arbejdede jeg i en virksomhed, som havde specialiseret sig i planlægning og styring af byggeri. Her lærte jeg at lave overslag. Kravet var, at overslagene skulle ramme inden for en tolerance på ± 5 %.

Denne bog henvender sig til studerende på de videregående uddannelser inden for bygge- og anlægsområdet og formålet er at gøre dem bevidste om nødvendigheden af at kunne styre økonomien i en byggesag, samt at sætte dem i stand til at kunne udføre overslag, der rammer inden for ovennævnte tolerance.

Men også andre - det være sig rådgivere og udførende i bygge- og anlægsbranchen - vil forhåbentlig kunne hente inspiration til at udføre bedre og sikrere overslag. Opgaven er ikke sværere end, at alle, som har den fornødne viden om byggeprocessen og som vil give sig den fornødne tid, kan løse den.

Arbejdet med bogen blev indledt tilbage i 1996, hvor de første notater blev udgivet i kompendieform på Odense Byggetekniske Højskole.

Inden udgivelsen har Tom Sørensen, faglærer i Byggeriets planlægning og styring ved Byggeteknisk Højskole i København beredvilligt stillet sig til rådighed for gennemlæsning og er kommet med nyttige bidrag.

Forord 4. udgave

I denne udgave er der ændret som følge af, at der er indført moms på grundkøb og vej- og kloakbidrag, samt i afsnittet om successiv kalkulation er indføjet oplysninger om pålidelighed.

Bogen findes nu også som ebog.

November 2013
Steen Qvist

Indledning

Alment om udarbejdelse af overslag
Formål
Afsender-/modtagerforhold
Budget - økonomisk ramme
Rådgivers ansvar
Overslagets forudsætninger
Former for overslag - detaljeringsgrad
Beregning af usikkerhed - successiv kalkulation
Opmåling
Prissætning

Specielle krav til/forskrifter for overslag
Overslag i henhold til ydelsesbeskrivelse for byggeri og planlægning
Overslag til brug for offentligt støttet byggeri
Overslag til brug for statsligt byggeri
Forslag til terminologi og strukturering af overslag

Overslagets bestanddele
Grundudgifter
Bygge- og anlægsudgifter
Inventar og udstyr
Teknisk rådgivning og bistand
Administrative udgifter
Løn- og prisstigninger
Moms

Litteraturliste

Bilag: Fiktivt eksempel på overslag

Stikord

En e-bog er en bog i digitalt format, så den kan læses på en computer, en smartphone eller på en tablet. E-bogen findes i pdf-format.

Når du har købt din e-bog, modtager du et downloadlink via mail. Du downloader herefter e-bogen direkte til din computer.

Hvis den købte e-bog er beskyttet med DRM skal et bestemt læseprogram, fx Adobe Digital Editions, være installeret på din computer, inden du begynder at downloade e-bogen.
Uanset om e-bogen er beskyttet med DRM, vandmærke eller ingen kopibeskyttelse, så er det tale om ophavsretligt materiale, der ikke må videregives til brug af andre end køberen.

Har du brug for hjælp til at læse din e-bog? Find information og vejledninger her.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms