Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

A-Kran certifikat
Tilbage
A-Kran certifikat

A-Kran certifikat

1. udgave, 1999

Dette kompendie er udarbejdet til undervisningen på A-certifikatkursus. Kompendiet er tænkt som en inspirationskilde, hvor man kan hente oplysninger i forbindelse med opgaveløsning. Kompendiet dækker den del af uddannelsen til certifikatprøve A, der vedrører kendskab til kranens opbygning, virkemåde, vedligeholdelse og sikkerhedsudstyr.

På foranledning af Entreprenørbranchens Fællesudvalg, Transporterhvervets Uddannelsesråd og Metalindustriens Brancheudvalg er Anhugning, fælles grundkursus, nu integreret i alle kranføreruddannnelserne inden for de tre brancher.

Dette kompendie er opbygget som en overbygning på lærebogen Anhugning, fælles grundkursus samt CBT-programmet Anhugning og sikkerhed. Kompendiet indeholder ikke konkrete facit på stillede opgaver. Den er opbygget efter helhedselement princippet. D.v.s., at der tages udgangspunkt i en handlingsorienteret proces, så man får overblik over helheden inden der arbejdes med detaljer.

Stikordsregistret er udarbejdet som en overbygning på ordlisten i lærebogen Anhugning - Fælles grundkursus.


Der er i elevhæftet bl. a. anvendt kopier af tegninger samt tekster fra følgende materialer:

- Arbejdstilsynets bekendtgørelser og meddelelser
- Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljø ved travers- og portalkraner.
- Arbejdsmiljøfondet, Vilh. Utne: Kraner og kranbetjening.
- Entreprenørbranchens forlag, Kraner, Tårndrejekraner og svingkraner, April 1977.
- Industriens Forlag, Anhugning, 2. udgave 1981.
- Anhugning, fælles grundkursus, 3. udgave 1996.

Indhold
Kapitel 1
Indledning ..................................................................................... 9

Kapitel 2
Generelt vedrørende kraner ...................................................11-32
Krav om kranførercertifikat ...........................................................11
Krankategorier og certifikattyper ..................................................12
Krav til konstruktion og opbygning ..............................................13
Kranlov og kranjournal ..................................................................17
Reparation og vedligeholdelse af kraner........................................19
Prøvebelastning af kraner ..............................................................23
Sikkerhedsudrustning, dataudstyr m.v ..........................................24
Førerhuse og adgangsveje ...............................................................27
Personløft ........................................................................................31
Samløft med kraner ........................................................................32

Kapitel 3
Forskellige krantyper og deres karakteristika.......................33-78
Afgrænsning af pensum .................................................................33
Tårnkraner ......................................................................................33
Fundamentering, skinnelægning og placering .............................. 35
Undervogn, boggier/hjul ................................................................ 39
Mastekonstruktioner ......................................................................41
Krøje- og hejseudrustning .............................................................. 42
Tårndrejekran med løbekat............................................................50
Tårnsvingkran med katudligger ....................................................56
Tårnsvingkran med bom................................................................61
Højbanekran ...................................................................................66
Svingkran med knækarm ...............................................................70
Travers- og portalkran ....................................................................73
Containerkran.................................................................................75

Kapitel 4
Kørsel med kraner ................................................................... 79-92
Start, kørsel og standsning .............................................................79
Manøvrering af kranen, herunder styrepulte ................................87
Afstandsbedømmelse, sanseindtryk og vejrlig ..............................88
Stikordsregister.....................................................................93-101

 

Pris
381,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

41091-1

ISBN

978-87-987044-2-3

Antal sider

101

Indbinding

Hæftet

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
381,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

41091-1

ISBN

978-87-987044-2-3

Antal sider

101

Indbinding

Hæftet

Alle priser er inkl. moms