Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Af Ildmachinen haves ingen Nytte
Tilbage
Af Ildmachinen haves ingen Nytte

Af Ildmachinen haves ingen Nytte
Den første dampmaskine i Danmark

1. udgave, 1. oplag, 2008

Forfatter
Flemming Steen Nielsen |

Hæftet beskriver, hvorledes den allerførste dampmaskine i Danmark blev til – en historie, der fortæller om overførsel af avanceret teknologi til et teknisk set underudviklet land. Det er samtidigt et tidsbillede af enevældens Danmark med helte, skurke, rivaler og spioner i en af de magtfulde etater og på en stor arbejdsplads på tærsklen til industrialiseringens tidsalder.  

Dampmaskinen blev opført på flådens værft, Holmen, som på den tid var den teknologisk mest avancerede virksomhed i Kongeriget. Trods det magtede man ikke opgaven. Titelcitatet stammer fra Admiralitetets Constructions Commission, der allerede 11 år efter at maskinen var taget i brug måtte indstille, at man opgav videre reparationer, og i stedet anskaffede en ny maskine fra England.   

Med centrum i England begyndte i 1700-tallet en udvikling, der siden har ændret de fleste af verdens traditionelle bondesamfund til moderne industrisamfund. Efterhånden bredte ny teknologi og nye produktionsmetoder sig til det europæiske fastland og Nordamerika, som i løbet af 1800-tallet gennemlevede den industrialisering, der på næsten alle områder ændrede vores livsvilkår og verdensopfattelse. Samtidig med den industrielle udvikling skabte nye økonomiske tanker og politiske forandringer nye samfundsstrukturer i et omfang og tempo, der langt overgår alle tidligere perioder i historien.

Ser man alene på produktionsteknologien, var der mange opfindelser, der fik stor betydning for udviklingen. En opfindelse, dampmaskinen, kom imidlertid til at spille en afgørende rolle. Til
industriel produktion var naturligvis også mange andre tekniske innovationer nødvendige, men selvom dampmaskinen kun er en blandt andre teknologier i den tidlige industrialisering, blev den kernen i de tekniske systemer af arbejdsmaskiner og fabriksproduktion, senere også i skibe og jernbaner – som behøvede kraftmaskiner for at virke.

I Danmark begyndte den første egentlige fase af industrialiseringen omkring 1840. Men der var en forhistorie, der viser de vanskeligheder, der også dengang var ved at overføre avanceret teknologi
fra et miljø med viden om og erfaring med at håndtere teknologien til et teknisk set underudviklet land.

Det er om denne forhistorie til Danmarks industrialisering, hæftet handler. I det centrale kapitel fortælles historien om Danmarks første dampmaskine, ”Ild-Machinen”, som blev taget i brug i 1790 ved flådens skibsværft Gammelholm i København. En historie, der på mange måder illustrerer denne problemstilling, og som gennem tiden har haft mange paralleller. 

Historien om ildmaskinen er dog ikke blot historien om problemerne med indførelsen af ny teknologi. Det er samtidigt et tidsbillede af enevældens Danmark – med helte, skurke, rivaler og spioner i en af de magtfulde etater og på en stor arbejdsplads – på tærsklen til industrialiseringens tidsalder. Historien kan genfortælles ud fra de talrige dokumenter, der er bevaret i arkiverne, særligt Rigsarkivet: Søetatens mange Embeds- og Kommissions protokoller, personlige arkiver fra de involverede embedsmænd og meget andet. Også Søløjtnantselskabets arkiv, Orlogsmuseet, Marinens Bibliotek og Tekniska Museet i Stockholm har bidraget. Hvor ikke andet er beskrevet, stammer alle nævnte arkivalier fra Rigsarkivet. 

Hæftet er en bearbejdet udgave af kapitel 3 fra bogen ”I røg og damp”, (Helge Kragh (red.) Teknisk Forlag 1992). Det er tænkt først og fremmest som en case til faget teknologihistorie i det tekniske gymnasium. 

Odense, januar 2008
Flemming Steen Nielsen

Forord og indledning

Prolog 

Teknologibehov og industrispionage 
Et hemmeligt projekt 
Ildmaskinen på Gammelholm 
Ildmaskinen bygges 
Ildmaskinens hemmeligheder 
Arbejdet i ildmaskinen 
”Af Ild=Machinen haves ingen Nytte”
Ildmaskinens afløser 

Epilog 
Noter om kilderne 
Litteratur

Pris
75,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71116-1

ISBN

978-87-7881-941-3

Antal sider

28

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
75,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71116-1

ISBN

978-87-7881-941-3

Antal sider

28

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms