Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Anhugning
Tilbage
Anhugning

Anhugning

12. udgave, 1. oplag, 2009

Forfatter
Claus Drescher

Anhugning gennemgår alle de vigtige aspekter omkring transportarbejdet med kraner og andet løfteudstyr. Herunder korrekt anvendelse og vedligeholdelse af anhugningsgrej samt vurdering af byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed. Bogen giver den nødvendige viden til at kunne tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning.

Bogen anvendes på en lang række faglige kurser inden for lager, transport, metalindustri, bygge og anlæg.

Med bogen følger en lyd-cd, hvor bogens tekst er indlæst.

Leveres i løsark med 4 huller til indsættelse i ringbind.

Se desuden lommebogen Kvalitet i transportarbejdet - Anhugning

Dette er 12. udgave af lærebogen ”Anhugning”, der tidligere havde undertitlen ” – Fælles grundkursus”.
Lærebogen er udarbejdet til undervisningen på kurser inden for emnet anhugning, fx det aktuelle Anhugning af byrder, Anhugning på byggepladsen m.fl .
På foranledning af Entreprenørbranchens Fællesudvalg, Udvalgene for transporterhvervets Uddannelsesråd og Industriens Uddannelser kan ”Anhugning”, fremover integreres i alle kranføreruddannelserne inden for de tre områder.
Bogen er tænkt som en inspirationskilde, hvor kursusdeltagerne kan hente oplysning i forbindelse med opgaveløsning.
Bogen bygger overvejende på Arbejdstilsynets At-anvisning nr. 2.3.0.4 – Anhugning og At-meddelelse nr. 2.02.10 – Anhugningsgrej. Disse anvisninger kan ses i deres fulde ordlyd på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk.
Lærebogen indeholder ikke konkrete facit på de stillede opgaver, men beskriver en transportproces set fra operatørens side.
Hovedpunkterne ved transportarbejde er:
• Personlig sikkerhed
• Korrekt anvendelse af løfteudstyr
• Effektiv godsbehandling
Fællesbegrebet er totalkvalitet.
Skolen byder dig velkommen til dette kursus. Vi forventer, at du løbende gennem kurset vil give din mening til kende både med hensyn til denne lærebogs værdi, men naturligvis også til kurset som helhed.
Det er vort mål, at transportuddannelsen bliver af høj kvalitet. Transportarbejdet med kraner eller andre løftemaskiner har desværre fået prædikatet farligt arbejde. Dette udspringer af, at der her sker alt for mange ulykker med personskader til følge.
Det er ikke totalkvalitet, at operatører kommer til skade. Det er heller ikke totalkvalitet, at løfteudstyr bruges forkert, og at gods beskadiges.
Det er vort ønske, at alle operatører, der arbejder med transportopgaver, skal uddannes og trænes i at gøre arbejdet rigtigt – første gang.
Den oprindelige udgave er udviklet af Claus Drescher fra AMU Syd i samarbejde med daværende AMU Center Maribo, AMU-Center København, AMU-Center Nordjylland, EUC Vest og Randers Tekniske Skole. Claus Drescher har været behjælpelig ved revisionen af denne og de seneste udgaver.
Forlaget ønsker at takke udstyrsleverandørerne Carl Stahl Danrope A/S og Fyns Kran Udstyr A/S, der velvilligt har hjulpet med billedmateriale.
Denne nye udgave er i farve og lejligheden er blevet benyttet til at tilrette og opdatere nogle få steder.

Lyd-cd og lommebog
Med bogen følger en lyd-cd med mp3-filer, hvor bogens tekst er indlæst. Samtidig er der udviklet en handy lille lommebog, ”Kvalitet i transportarbejdet – anhugning”, bestillingsnr. 31250-1, hvor de centrale ting fra ”Anhugning” er at finde. Det anbefales altid at have denne inden for rækkevidde ved det fremtidige arbejde med anhugningsopgaver.

Odense, oktober 2009

Ulykker i forbindelse med kranarbejde 
Hvorfor går det ofte galt? 
Hvad omfatter transportarbejdet? 
Transportprocessen 
Vurdering og planlægning 
Klargøring 
Udførelse
Kontrol, afhugning og oprydning 
Vurdering og planlægning  
Godstyper 
Mærkning af gods
Farligt gods 
Vægtberegning  
Tilnærmet vægtberegning   
Frigjorte byrder 
Vurdering af tyngdepunktet  
Tyngdepunkt  
Stabilt gods  
Kvalitet i arbejdet  
Oversigt over almindeligt grej  
Oversigt over almindelige anhugningsmetoder 
Sprednings- og hældningsvinkler 
Lastfaktor 
Løft i mere end 2 punkter 
Brud- og arbejdsbelastning  
Sikkerhedsfaktor 
Specielle anhugningsmetoder og -grej 
Eksempler på anhugningsarrangementer 
Forskellige grejarter samt opbygning af grej 
Samling af wirer 
Samling med sammenspændte låse 
Samling med pressede wirelåse 
Fibertovværk 
Kæder 
Ringe, sjækler og kroge 
Forlæng kædernes levetid 
Vurdér, og planlæg transportvejen 
Vejrligsforhold 
Vurdér, og planlæg landingspladsen 
Klargøring
Klargør landingspladsen 
Klargør transportvejen 
Klargør det planlagte grej 
Udførelse 
Løft, og transport ér byrden 
Kørsel med kraner og styresystemer 
Advarselssignal 
Nødstop
Skiltning 
Ansvars- og rollefordeling 
Løfteudstyr og manøvrering 
Krantyper 
Kommunikation og samarbejde 
Radio 
Tegngivning med håndsignaler 
Specielle tegn 
Kontrol, afhugning og oprydning 
Stabilitetsforhold 
Frigørelse af grej 
Opkortning 
Eftersyn af grej, kassation 
Eftersyn af grej 
Vedligehold af grej 
Opbevaring af grej og oprydning 
Ordforklaring  

Bilag
Tyngdepunkt  
Vægttabel for rundt og firkantet stål 
Vægttabel for strimler og 1 m2 stålplade 
Eksempel på kædecertifikat 
At-publikationer 

Opgaver
Opgave 1 – Anhugning af betonelement 
Opgave 2 – Anhugning af sårbart gods  
Opgave 3 – Stropbelastninger og WLL  
Opgave 4 – Personlig sikkerhed –
Farligt gods  
Opgave 5 – Anhugning, WLL og vægtberegning 
Opgave 6 – Praktisk anhugning  
Opgave 7 – Kommunikation 
Opgave 8 – Vedligeholdelse og kassation 
Opgave 9 – Løft i 4 punkter mv. 
Opgave 10 – Anhugning af langt, glat gods 
Stikordsregister 

Pris
237,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31252-1

ISBN

978-87-7082-085-1

Antal sider

128

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
237,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31252-1

ISBN

978-87-7082-085-1

Antal sider

128

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms