Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Arbejdsmiljø
Tilbage
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø formidler et bredt kendskab til emnet, herunder forebyggende arbejdsmiljøarbejde og varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver på arbejdspladsen. Der gives også anvisninger på, hvordan arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Hæftet omhandler det fysiske, det kemisk-biologiske og det psykosociale arbejdsmiljø.

Hæftet består af 6 kapitler, der beskiver:

  • Arbejdsmiljølovgivning
  • Arbejdslokalers udformning
  • Regler for stoffer og materialer
  • Personlige værnemidler
  • Psykosocialt arbejdsmiljø
  • Uheld, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser

Arbejdsmiljø indeholder desuden en ordliste med "vanskelige ord". 

Hæftet er beregnet på grundforløbet på indgangene: Krop og stil; Sundhed, omsorg og pædagogik samt Bygnings- og brugerservice.

Servicebranchens forord


Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, Dansk Tandlægeforening og Erhvervsskolernes Forlag har i fællesskab iværksat nye udgivelser til grundfag og fælles områdefag indenfor serviceindgangen.

Disse udgivelser er planlagt, tilrettelagt og udarbejdet efter de respektive bekendtgørelser.

Det har været af stor vigtighed, at læremidlerne på landsplan indholder den generelle og specifikke faglige viden om stoffet.

Dette er sikret ved et godt og tværgående samarbejde mellem de faglige organisationer, erhvervsskolerne og forlaget. Disse samarbejdspartnere har i fællesskab oprettet et Læremiddeludvalg og udpeget forfatterne til disse udgivelser.

Materialet er udarbejdet af fagfolk, der på en pædagogisk måde formidler den aktuelle viden.

Følgende skoler har på vegne af de øvrige deltaget i udarbejdelsen af hæfterne:

Aalborg tekniske skole - AMU-Fyn - AMU Roskilde - AMU SYD - CEU Herning - CEU Kolding - EUC Nord - EUC Sjælland - EUC Syd - Odense Tekniske Skole - Selandia-CEU - SKT Århus - SKT København - TEC

Følgende organisationer har deltaget og medvirket til udgivelserne:

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS)
Dansk Tandlægeforening (DTF).

Vi anbefaler disse nye læremidler og opfordrer alle til at anvende dem. Samtidig takker vi for det gode og konstruktive samarbejde


Hanna Grønning (SUS)                 Per Graversen (DTF)


FUHA (Fagligt Udvalg for Hospitalteknisk Assistentuddannelsen) støtter ligeledes disse læremidler.


Juni 2006

Forfatternes forord

Arbejdsmiljø er et meget anvendt ord, især i negativ sammenhæng ("Vi har et dårligt arbejdsmiljø"). Man kan få det indtryk, at der på alle arbejdspladser sidder ledere, som gør alt for at give deres medarbejdere dårlige arbejdsvilkår. Det kan for så vidt også godt være tilfældet, men arbejdsmiljø er ikke noget, som en leder eller "de andre" på arbejdspladsen skal sørge for. Derimod har alle på en arbejdsplads et medansvar for at bidrage til, at arbejdsmiljøet bliver og forbliver godt. Det er ganske vist lederen på arbejdspladsen, der har det overordnede ansvar, og det er også chefen, der afgør, om der skal indkøbes diverse hjælpemidler. Men et godt arbejdsmiljø handler ikke kun om penge. Det handler i ligeså høj grad om, at alle tager et ansvar for det arbejde, de udfører. Det hjælper ikke, at der er gode redskaber og faciliteter til rådighed, hvis en medarbejder er ligeglad og ikke gør brug af dem. Det hjælper heller ikke, at det rette udstyr, fx handsker, står til rådighed, hvis medarbejderen undlader at tage dem på, fordi det er besværligt eller ubekvemt. Det gode arbejdsmiljø opstår kun, såfremt alle på arbejdspladsen hver især yder deres bidrag ved at udføre deres arbejdsopgaver ansvarligt. 

Forfatterne ønsker at takke Erhvervsskolernes Forlag og den faglige følgegruppe for et godt og konstruktivt samarbejde under udarbejdelsen af manuskriptet.

Juni 2006
Bo Bentsen
Erling Østergaard 

Indledning

Kapitel 1: Arbejdsmiljølovgivningen
 Arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsarbejde
 Pligter og ansvar på arbejdspladsen
 Arbejdspladsvurdering (APV)
 Tilsyn med arbejdsmiljøet

Kapitel 2: Arbejdslokalers udformning
 Brandtekniske krav
 Arbejdsmiljømæssige og hygiejniske krav

Kapitel 3: Regler for stoffer og materialer
 Faremærkning
 Små emballager
 Arbejdshygiejnisk brugsanvisning fra leverandøren
 Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)
 Unge mellem 15 og 18 år
 Farligt erhvervsarbejde under graviditet

Kapitel 4: Personlige værnemidler
 Hænder
 Beklædning
 Beskyttelsesbriller
 Høreværn

Kapitel 5: Psykosocialt arbejdsmiljø
 Den daglige belastning
 Arbejdsrelateret stress
 Udbrændthed
 Chokerende oplevelser
 Mobning og seksuel chikane
 Problemer vedrørende det psykosociale arbejdsmiljø

Kapitel 6: Uheld, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser
 Smittebegrænsning
 Sikkende og skærende redskaber
 Arbejdsulykker
 Arbejdsbetingede lidelser

Ordliste

Mere viden
 Bøger
 Tidsskrifter
 Internettet

Stikord

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms