Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
Tilbage

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring

12. udgave, 01. oplag, 2019

Forfatter
Erik Hansen, John Vagn Estrup, Erik Bach, m.fl.

Svejsning og termisk skæring udgør en sundhedsrisiko og er derfor underlagt et krav om en særlig uddannelse.

Ifølge At-bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015: 'Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer' må svejsning, termisk skæring og slibning i tilknytning hertil kun udføres af personer, der i henhold til § 16 (tidl. § 25) har fået instruktion om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet, og som i henhold til § 17 (tidl. § 26) har gennemgået en særlig uddannelse benævnt 'Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring'.

Dette hæfte indeholder alt, hvad der er nødvendigt at vide i forbindelse med § 17-uddannelsen.

Denne bog er udarbejdet til brug for den særlige § 17-arbejdsmiljøuddannelse ved svejsning og termisk skæring i metalliske materialer som fx almindeligt stål, rustfrit stål og aluminium. Uddannelsen har længe være kendt under betegnelsen § 26-uddannelse, men justeringer i bekendtgørelsen har gjort, at paragraffen nu har nr. 17.

Efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 med senere ændringer
om »Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer« må svejsning og termisk skæring i metal kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig arbejdsmiljøuddannelse, den tidligere såkaldte § 26-uddannelse, der fremover vil blive omtalt som § 17-uddannelsen.

Ved »metal« forstås alle metalliske materialer, herunder fx almindeligt stål, rustfrit stål og aluminium, kobber mv., dvs. kravet om en § 26/17-uddannelse gælder for alt svejse- og skærearbejde uanset materialet. Tidligere var uddannelsen kun obligatorisk for personer, der udførte svejsning, skæring og slibning i rustfrit stål, men fra 2002 blev kravet om § 26/17-uddannelsen udvidet til at gælde for alle svejsere uanset materiale og i 2003 tog man skridtet fuldt ud og vedtog, at alle, der arbejder med svejsning, termisk skæring og slibning i tilknytning hertil, skal have uddannelsen.

Kravet om arbejdsmiljøuddannelse skyldes, at svejse-, skære- og slibeprocesser kan udvikle luftforurening, som anses for at medføre en forøget kræftrisiko. Det er derfor vigtigt, at alle, der udfører svejse- og skærearbejde, både er opmærksomme på sundhedsrisikoen
og kender de foranstaltninger, der skal benyttes på arbejdspladsen for at forebygge
sundhedsskadelige påvirkninger.

Indholdet i bogen er koncentreret om de vigtigste arbejdsmiljøpåvirkninger og sundhedsrisici
ved svejsning og skæring, herunder luftforurening, svejselys og el-sikkerhed, samt om de foranstaltninger og regler, der gælder ved svejse- og skærearbejde. Bogen indeholder desuden oplysninger om myndigheder, organisationer mv., der kan bistå med yderligere information.

Bogen er en revideret udgave af det tidligere § 26-kompendie for Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring. Bogen er udarbejdet af FORCE Technology for Praxis – Erhvervsskolernes Forlag og Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser (IAU).


Erik Beck Hansen, FORCE Technology

 

Forord til 11. udgave
Indholdet i denne 11. udgave er stort set identisk med 10. udgave, men på grund af enkelte
ændringer i nogle af Arbejdstilsynets bekendtgørelser, vejledninger og meddelelser er disse henvisninger rettet i bogen.

Erik Bach

 

Arbejdsmiljøpåvirkninger ved svejsning og termisk skæring
Svejsning og termisk skæring
Arbejdsmiljøpåvirkninger

Luftforureningen
Arten af luftforurening – røg og gasarter
Røg
Gasarter
Forureningen fra svejse- og skæreprocesser

Sundhedsrisiko ved svejserøg
Sundhedsskader
Sundhedsrisiko ved de vigtigste stoffer i forureningen
Arbejdsbetingede lidelser ved udsættelse for svejserøg 
Grænseværdier 
Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser, ulykker og forgiftningstilfælde

Foranstaltninger mod luftforurening
Metoder til bekæmpelse af luftforureningen
Ventilation
Ventilation ved svejsning og skæring 
Valg af udsugningsløsning
Procesudsugning ved termisk skæring
Kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg
Åndedrætsværn
Arbejdstilsynets retningslinjer for ventilation og åndedrætsværn ved svejsning og termisk skæring
Substitution

Optisk stråling 
Optisk stråling ved svejsning og skæring
Øjenskader
Hudskader
Personlige værnemidler og foranstaltninger mod optisk stråling
Førstehjælp 

El-sikkerhed 
Svejsemaskiner og plasmaskæreanlæg
Risiko ved strømpåvirkning                           
Foranstaltninger mod el-ulykker
Mærkning af svejseudstyr
Arbejdspladsforanstaltninger ved svejsning og skæring
Arbejdspladsen 

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
Pligter og ansvar 
Alle

Yderligere oplysninger 

Bilag - Andre almene arbejdsmiljøpåvirkninger og beskyttelses-foranstaltninger 
Støj
Foranstaltninger mod brandfare og eksplosion
Ergonomiske belastninger 
 

Stikord

Rettelse s. 17

Ved en fejl er der blevet skrevet "Plasmaskæring" to gange i tabellen. Første gang, det optræder (række 6 i tabellen), skal det ændres til "Plasmasvejsning".

Pris
149,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31205-1

ISBN

9788757129939

Antal sider

67

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
149,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31205-1

ISBN

9788757129939

Antal sider

67

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms