Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

AT & innovation
Tilbage
AT & innovation

AT & innovation

1. udgave, 1. oplag, 2015

Forfatter
Claus Holst Christensen, Pia Petersen
  • Med AT & innovation kan du sikre, at du arbejder fagligt både i dine fag og med innovation, når du skriver AT-opgave.
  • AT & innovation introducerer dig til en ny måde at arbejde på, end du ellers er vant til i gymnasiet.
  • Du vil blive udfordret på dine kreative og innovative evner, på din handlekraft og ikke mindst på at koble din faglige viden og teoretiske viden til praksis.

AT & innovation er udarbejdet af lektor Pia Petersen og lektor Claus Holst Christensen, der begge har mere end 17 års undervisningserfaring fra gymnasiesektoren. Pia og Claus har skrevet gymnasiebogen Innovation C, og Pia er desuden kursusleder for gymnasielærere, der tager pædagogikum i innovation.

AT-forløbene på STX giver eleverne mulighed for at prøve de faglige og videnskabsteoretiske metoder af i praksis. Gennem analyser, vurderinger og diskussioner opnås indsigt i komplekse problemstillinger samtidig med, at det giver forståelse for metodernes muligheder og begrænsninger.

I 2014 fik eleverne mulighed for at vælge mellem to opgaver, hvor der i den ene er krav om, at innovation indgår. I opgaven med innovation skal eleverne gå skridtet videre i forhold til de traditionelle opgaver. Her skal de ikke blot analysere og vurdere en problemstilling (sag), de skal også udvikle deres eget kvalificerede bud på en innovativ løsning af problemstillingen. Så nu handler det både om ”hvorfor” og ”hvordan”: At forstå en problemstilling og dens konsekvenser og om at demonstrere kreativitet og handlekraft.

Hvordan griber man det innovative element i AT-opgaven an? Hvordan sikrer man som underviser, at den innovative proces er seriøs, fagligt funderet, og at den skaber tænksomme elever, der er i stand til at reflektere og identificere væsentlige problemstillinger og til at udvikle løsninger på problemstillingerne?

I bogen her giver vi vores bud på en metode og en række redskaber, der kan hjælpe eleverne på vej. I bogens første del præsenteres innovationsmodeller og begreber fra innovationsfagligheden. Herefter præsenteres en fasemodel, der er udviklet særligt til AT-forløbet på STX. Eleverne når gennem 5 faser frem til at udvikle konkrete løsninger på en given problemstilling. Til slut præsenteres en skabelon for en synopsis, gode råd til mundtlig eksamen og de vurderingskriterier der ligger til grund for eksamen.

Elever, der arbejder med bogen, forudsættes at have arbejdet med de enkelte fags metoder og med videnskabsteori i anden sammenhæng.

På de enkelte gymnasier er det vidt forskelligt, hvordan man arbejder med AT-forløb. Bogen er skrevet til elever, der arbejder med AT og Innovation. Vi anbefaler, at eleverne inden den endelige AT-eksamen har arbejdet med den 5 fasede AT-innovationsmodel i tidligere undervisningsforløb.

Vi skylder meget stor tak til lektor Kristian Philipsen fra Syddansk Universitet for innovationsfagligt med- og modspil og til vores stx- kolleger, der har bidraget med kritik og forbedringsforslag. En særlig tak skal gå til adjunkt Katrine Christensen-Dalsgaard fra Hvidovre Gymnasium.

Endelig vil vi fremhæve Michael Paulsens arbejde med forskellige bud på innovationsforståelser som et vigtigt bidrag til vores arbejde.

Rigtig god fornøjelse!

Forfatterne

Pia Petersen og Claus Holst Christensen

Kapitel 1
AT og Innovation 
Rammerne for AT og Innovationsopgaven 

Kapitel 2
Innovation, definition og forståelse 
Innovative løsninger i AT-opgaven 
Tre innovationsforståelser 

Kapitel 3
Hvorfor er innovation vigtig? 
Joseph Schumpeter 
Den mørke side ved innovation 
Kondratievs bølger 
Udviklingen i velstand 
Porters Diamant 

Kapitel 4
Innovations begreber 
Innovationstyper 
Innovationshøjde 
Tre typer af entreprenørskab 
Divergent og konvergent tænkning 
Værdiskabelse 

Kapitel 5
Pain, Value Proposition og Jury 
Pain 
Value proposition 
Jury 

Kapitel 6
Innovations processen 
Schumpeters innovationsproces 
AT-Innovationsmodellen 

Kapitel 7
Fase 1 Viden 
Mindmapping 
Brugerforståelse 
Overblik over brugernes pains 
Valg af pain 

Kapitel 8
Fase 2 Invention 
Divergente værktøjer 
Konvergente værktøjer 
Ideforbedring 

Kapitel 9
Fase 3 Innovation 
Value proposition 
Målgruppe 
Relationer til målgruppe 
Levering til målgruppe 
Nøgleaktiviteter 
Nøgleressourcer 
Nøglepartnere 
Omkostninger 
Indtægter 
Provoker din idé 

Kapitel 10
Fase 4 Implementering 
Hvordan kan løsningen føres ud i livet? 
5 grupper af adoptanter 
Faktorer, der fremmer og hæmmer diffusion 
Implementeringsplan 

Kapitel 11
Fase 5 Perspektivering 

Kapitel 12
Opgave, synopsis, eksamen og vurdering 
Synopsisstruktur 
Mundtlig præsentation 

Pris
125,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

144023-1

ISBN

978-87-571-2856-7

Antal sider

92

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
125,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

144023-1

ISBN

978-87-571-2856-7

Antal sider

92

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms