Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1
Tilbage
Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1

Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1

03. udgave, 01. oplag, 2019

Forfatter
Bjarne Chr. Jensen

Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye europæiske betonnorm Eurocode 2 med det tilhørende nationale danske anneks i såvel anvendelses- som brudgrænsetilstanden.

I bogen behandles de centrale emner som bøjning og bøjning med normalkraft og forskydning, vridning, søjler, støbeskel, gennemlokning, snitkraftbestemmelse i kontinuerte bjælker og plader, gitteranalogi og stringerberegninger.

Generelt er teori og beregninger knyttet til metoderne i DS/EN 1992-1-1, men mere generelle metoder og flere alternative, men veldokumenterede metoder er også medtaget i bogen.

I bogen er der mange eksempler til illustration af beregningsmetoderne og opgaver.

Symboler

1 Materialeegenskaber

1.1 Beton

1.1.1 Betonsammensætning

1.1.2 Trykstyrke

1.1.3 Trækstyrke

1.1.4 Brudbetingelse ved fleraksede spændingstilstande

1.1.5 Trykarbejdslinie og elasticitetsmodul

1.1.6 Svind

1.1.7 Krybning

1.1.8 Varmeudvidelseskoefficient

1.1.9 Oversigt

1.2 Armering

1.2.1 Særlige forhold for armering med glat overflade

1.3 Miljøforhold

1.3.1 Miljøklasser

1.3.2 Dæklag

1.3.3 Revnevidder

 

2 Beregningsprincipper

2.1 Anvendelses- og brudtilstande

2.2 Sikkerhed

2.2.1 Konstruktioner støbt på stedet

2.2.2 Præfabrikerede betonelementers beregning

2.2.3 Præfabrikerede betonelementer med funktionsprøvning

2.2.4 Statistisk vurdering af bæreevnemodeller

2.3 Dimensionering

2.3.1 Anvendelsesgrænsetilstanden

2.3.2 Brudgrænsetilstanden

 

3 Forankring, stød og konstruktive regler

3.1 Forankring og stød

3.1.1 Forankring

3.1.2 Stød

3.2 Minimumsarmering og andre armeringsregler

3.2.1 Minimumsarmering af hensyn til revnekontrol

3.2.2 Andre armeringsregler

3.3 Armeringsafstande

3.4 Opgaver


4 Bjælker med bøjning og normalkraft

4.1 Generelt

4.2 Lineærelastiske beregninger

4.2.1 Urevnede tværsnit

4.2.2 Generelle formler for revnede tværsnit

4.2.3 Rektangulære tværsnit

4.2.4 T-tværsnit

4.2.5 Anvendelsesgrænsetilstande

4.3 Brudtilstandsberegninger

4.3.1 Bøjning

4.3.2 Bøjning med normalkraft

4.4 Opgaver

 

5 Bjælker med forskydning

5.1 Forskydningsarmerede bjælker

5.1.1 Forskydningsteori for forskydningsarmerede bjælker

5.1.2 Praktiske beregninger af forskydningsarmerede bjælker

5.1.3 Skrå bøjler

5.1.4 Afkortet længdearmering

5.1.5 Anvendelse af forskellige betontrykhældninger

5.2 Ikke-forskydningsarmerede bjælker

5.2.1 Beregning efter DS/EN 1992-1-1

5.2.2 Beregning med stor indflydelse fra buevirkningen

5.3 Armering i flanger i T-bjælker

5.4 Opgaver

 

6 Vridning

6.1 Plane spændingstilstande i skiver

6.2 Spændinger fra vridning

6.2.1 Tyndvæggede tværsnit

6.2.2 Massive tværsnit

6.2.3 Komplekse tværsnit

6.3 Dimensionering for vridning

6.4 Kombinerede påvirkninger

6.5 Opgaver

 

7 Søjler

7.1 Centralt belastede søjler

7.1.1 Uarmerede søjler

7.1.2 Armerede søjler

7.2 Uarmerede excentrisk belastede søjler

7.2.1 Uarmerede søjler efter formel i DS/EN 1992-1-1

7.2.2 Uarmerede søjler efter elementformlen

7.3 Armerede, excentrisk belastede søjler

7.3.1 Metode med nominel stivhed

7.3.2 Forenklet metode II

7.4 Toakset bøjning med 2. ordenseffekter

7.5 Hensyntagen til excentriciteter

7.6 Opgaver

 

8 Støbeskel

8.1 Teoretisk bæreevne

8.2 Udførelse af støbeskel

8.2.1 Fortandede støbeskel

8.2.2 Ru, jævne og glatte støbeskel

8.3 Støbeskelberegninger i praksis

8.4 Særlige forhold ved elementsamlinger

8.5 Opgaver

 

9 Koncentrerede belastninger

9.1 Gennemlokning

9.1.1 Primær kontrolperimeter

9.1.2 Bæreevne uden forskydningsarmering

9.1.3 Bæreevne med forskydningsarmering

9.1.4 Hensyntagen til excentrisk last

9.2 Lejetryk

9.2.1 Generelt

9.2.2 Beregning efter DS/EN 1992-1-1

9.2.3 Beregning efter nyere metode

9.3 Opgaver

 

10 Kontinuerte bjælker og plader

10.1 Kontinuerte bjælker

10.2 Indirekte understøttede bjælker

10.3 Sammenstøbte bjælker og plader

10.4 Enkeltspændte plader

10.5 Dobbeltspændte plader

10.5.1 En nedreværdimetode

10.5.2 Praktisk fremgangsmåde

10.6 Opgaver

 

11 Gitteranalogien

11.1 Metodebeskrivelse

11.2 Konsoller

11.3 Generel gitteranalogi

11.3.1 Knudepunkter

11.3.2 Trækstænger

11.3.3 Trykstænger

11.3.4 Eksempler på gittermodeller

11.4 Opgaver

 

12 Stringerberegninger

12.1 Metodebeskrivelse

12.2 Trækstringerne

12.3 Trykstringerne

12.4 Forskydningsfelterne

12.5 Anvendelsesgrænsetilstand

12.6 Opgaver

 

13 Litteratur

13.1 Generel litteratur

13.2 Litteratur om specifikke emner

 

14 Stikord

Denne lærebog er skrevet til et grundkursus i beregning af betonkonstruktioner. Den er samtidig knyttet til det nye fælles europæiske normsystem, Eurocodes og det er mit og forlagets håb, at en bredere
kreds af læsere kan have glæde af bogen.

Bogen indeholder beregningsmetoder fra DS/EN 1992-1-1, men enkelte steder er også medtaget andre veldokumenterede metoder, som jeg vurderer kan være nyttige ved projektering af  betonkonstruktioner. Bogen indeholder desuden mange eksempler og opgaver.

I forbindelse med indførelse af Eurocodes i Danmark, har jeg afholdt en del efteruddannelseskurser i DS/EN 1992-1-1 sammen med lektor Henning Laustsen, Ingeniørhøjskolen i Århus, hvilket har givet anledning til mange gode diskussioner, der i forskellig grad er kommet nærværende bog til gode. Omkring Stringermetoden har jeg haft nyttige diskussioner med civilingeniør Erling Møldrup, der bl.a. har stillet figur 12.2 til min rådighed og endelig har jeg haft løbende gode diskussioner med min kollega ved Syddansk Universitet, professor, ph.d. Linh Cao Hoang. Alle tre takkes for de gode diskussioner.

For godt samarbejde ved bogens tilblivelse vil jeg gerne takke Nyt Teknisk Forlag, især forlagsredaktør Thomas Rump.

Syddansk Universitet
August 2008

Bjarne Chr. Jensen


Forord til 2. udgave
I slutningen af 2011 udsendte Energistyrelsen et nyt dansk anneks til DS/EN 1992-1-1. Annekset indeholder en del ændringer og tilføjelser iforhold til tidligere annekser og i denne 2. udgave af Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 er disse ændringer og tilføjelser indarbejdet. Specielt er der sket ændringer på betons elasticitetsmodul, indføjelse af regler for glat armering, forankringsberegninger, anvendelse af buevirkning og minimumsarmering i støbeskel.

Syddansk Universitet
Februar 2011

Bjarne Chr. Jensen


Forord til 3. udgave
Siden udgivelsen af 2. udgave er udsendt nye danske annekser til DS/EN 1992-1-1 i 2013 og 2017. De ændringer det har givet anledning til, er indarbejdet i denne udgave.

Syddansk Universitet
Marts 2019

Bjarne Chr. Jensen

Pris
459,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

84016-1

ISBN

9788757129441

Antal sider

342

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
459,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

84016-1

ISBN

9788757129441

Antal sider

342

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms