Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Bremser
Tilbage
Bremser

Denne lærebog er tilrettelagt som en emnebog til brug ved undervisningen af lastvognsmekanikere. Indholdet er fremkommet på baggrund af erfaringer fra under- visningen af lastvognsmekanikere i EUD's 2. del samt lærlinge- uddannelsen, trin 2, 3 og 4.

Lærebogens teoriinstruktioner omfatter følgende emner:

Grundlæggende EU-bremseanlæg Systemopdeling - Bremseanlæggets kredse Bremsesystemer - Helhedsfunktion Trykluftkomponenter og hydrauliske komponenter Specielle komponenter Friktionsfrie bremser

Bremsefysik 1   3
Grundlæggende EU-bremseanlæg   9
Lovkrav og typegodkendelse   19
Oppumpningskreds   27
Fodbremsekreds   47
Bremsefysik 2   59
Hydraulikkreds   61
Motorbremse   95
Trykluftslanger og -rør   97
Bremsefysik 3   101
Afprøvning og kontrol af bremser   109
Bremsebelægning   115
Udmåling og reparation – Hjulbremser   119
5. Afprøvning af bremser på bremserullefelt   127
Stikordsregister   129

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms