Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Byggeprocessen
Tilbage

Byggeprocessen

07. udgave, 02. oplag, 2015

Forfatter
Niels Fonseca

Byggeprocessen omhandler blandt andet love og regler, projektering, prisdannelse, byggeriets udførelse, byggemodning og kvalitetssikring.

Bogen kan bruges bredt til undervisning inden for alle byggefag og giver indblik i de processer, der indgår i byggeriets planlægning og styring.

Find ekstramaterialer under billedet her på siden.

Denne bog er udarbejdet med henblik på at give et indblik i de processer, der indgår i byggeriets planlægning og styring.

Det er i bogen tilstræbt at give så bred en orientering som muligt, således at man på dette grundlag skulle have mulighed for at forstå de daglige problemer, der er forbundet med byggeprocessen.

I denne udgave er der foretaget opdateringer ift. BR15 mv.

November 2015

Niels Fonseca

1 Byggeri
1.1 Byggeprocessen

2 Byggeriets parter
2.0 Indledning
2.1 Bygherre
2.2 De projekterende
2.3 De udførende
2.4 Arbejdsmarkedsforhold
2.5 Leverandørerne
2.6 Byggeriets finansiering

3 Love og regler vedrørende byggeri
3.0 Indledning
3.1 Byggeloven
3.2 Vinterbyggeri
3.3 Lov om arbejdsmiljø
3.4 Lov om miljøbeskyttelse
3.5 Lov om planlægning
3.6 Fredningslove
3.7 Servitutter
3.8 Udstykning
3.9 Tingbogen
3.10 Tinglysning
3.11 Ansøgning om byggetilladelse

4 Projektering
4.0 Indledning
4.1 Programfasen
4.2 Forslagsstillelse
4.3 Projektering

5 Beskrivende mængdefortegnelse
5.0 Indledning
5.1 Beskrivende mængdefortegnelse
5.2 Udfærdigelse
5.3 Mængdeudtagning
5.4 Mængdeberegning

6 Prisdannelse
6.0 Indledning
6.1 Skitsearbejdsplanen
6.2 Udbudsmaterialet
6.3 Omkostninger
6.4 Prisberegning
6.5 Licitation
6.6 Kalkulationsprogrammer

7 Byggeriets udførelse
7.1 Kontrakt
7.2 Entrepriseformer
7.3 Hovedarbejdsplan
7.4 Byggeafsnit
7.5 Fordelingsplan (økonomiplan)
7.6 Byggepladsindretning
7.7 Byggeledelse
7.8 Byggemøder

8 Byggemodning
8.0 Indledning
8.1 Vandforsyning
8.2 Spildevandsanlæg
8.3 Fjernvarmeanlæg
8.4 Elforsyning
8.5 Naturgas

9 Hjælpemidler ved projektering
9.1 Modulprojektering

10 Arkivering og registrering
10.0 Indledning
10.1 Geografisk og alfabetisk registrering
10.2 Emneregistrering
10.3 SfB-systemet
10.4 BPS tegningsregistrering

11 Netværksplanlægning
11.0 Indledning
11.1 Logisk planlægning
11.2 Tidsberegning

12 Kvalitetssikring
12.0 Kvalitetssikring og kvalitetskontrol
12.1 Kvalitetssikring i byggeriet
12.2 Projektkontrol
12.3 Entreprenørens kvalitetssikring
12.4 Bygherrens kvalitetssikring
12.5 Driftsplaner
12.6 Eksempel på indhold af en driftsplan

Stikord

Pris
369,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

41146-1

ISBN

9788757128628

Antal sider

252

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
369,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

41146-1

ISBN

9788757128628

Antal sider

252

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms