Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Bygningsberegninger
Tilbage
Bygningsberegninger

Bygningsberegninger er en lærebog baseret på de europæiske normer Eurocodes med tilhørende danske annekser.

Bogen henvender sig til alle dem der skal lære at lave bygningsberegninger.

Den giver overblik over sikkerhedsmetoderne i DS/EN 1990 og i laster på bygninger efter DS/EN 1991. Særlig udførlig beskrives baggrunden for snelast i DS/EN 1991-1-3 og vindlast i DS/EN 1991-4. Den uddyber kravene til svingninger af gulvkonstruktioner og opstiller komfortkrav for svingninger i disse konstruktioner.

Den grundlæggende skiveteori for statisk bestemte og for statisk ubestemte skivekonstruktioner behandles, og der vises forskellige metoder til at fordele vandrette laster til de afstivende vægge. Denne teori gælder for traditionelt skivebyggeri, uanset om det er muret, støbt på stedet eller opført som elementbyggeri i beton- eller letbetonelementer.

Optagelse af lodrette og vandrette kræfter på bygninger behandles. De grundlæggende krav til robusthed behandles og specielt forklares hvorledes de udmøntes i skivebyggeri med elementer.

Bogen afslutter med en gennemgang af Bygningsreglementets regler for Redegørelse for den statiske dokumentation og opstilling af Statisk dokumentation efter retningslinjerne i SBi-anvisning 223. Sidstnævnte er eksemplificeret i et anneks.
Bogen indeholder mange gennemregnede eksempler.

 

Se også den engelske version af bogen: Building calculations.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms