Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Dansk A, merkantil
Tilbage

Dansk A, merkantil
Eux

01. udgave, 01. oplag, 2015

Forfatter

Dansk A er en grundbog til dansk på den merkantile eux.

Bogen er delt op i tre afsnit, som beskæftiger sig med fagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Den bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se. Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for merkantile eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit i bogen findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og arbejde med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser.

Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Derudover ligger der i iPraxisforløbet opgaver, der træner det stof, der præsenteres i webBogen, på tværs af kapitlerne og hovedområderne, litteratur, medier og sprog/kommunikation.

 

Under forsidebilledet kan du klikke dig til webBogen. 

praxisOnline® er licensbaseret og kan købes som holdkøb eller til særligt attraktive priser som abonnement.

Hold-licens til fagpakker inkluderer webBog® og tilknyttede iPraxisforløb®.

Elev-licenser er personlige, uoverdragelige, uden tidsbegrænsning (adgang så længe servicen opretholdes).

Lærer-licenser er på samme vilkår som elev-licenser. Læreren skal også have licens til fagpakker. Har læreren allerede licens til en fagpakke kan nyindkøbte elevlicenser tilknyttes denne.

Læs mere.

Pris
151,25 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

176020-10

ISBN

9788757135527

Indbinding

webBog

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
151,25 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

176020-10

ISBN

9788757135527

Indbinding

webBog

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms