Indkøbskurv

Dansk - EUX teknisk, niveau A
Tilbage
Dansk - EUX teknisk, niveau A

Dansk - EUX teknisk, niveau A

1. udgave, 2016

Forfatter
Nina Bentzen, Majbrith B. Andersen, Christian Andersen

Dansk A er en grundbog til dansk på den tekniske eux. 

Bogen følger den gymnasiale bekendtgørelse til brug for tekniske eux-forløb og opfylder de krav, der er til fagets kernestof og faglige mål. 

Bogens første tre kapitler beskæftiger sig med fagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Herefter følger et kapitel om teknologisk dannelse og et kapitel, der gennemgår de skriftlige eksamensgenrer, som knytter sig til teknisk eux.

Bogen bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se. 

Til hvert hoved- og underafsnit findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde og individuelt arbejde med forskellige stofområder.

Der er ingen iPraxis-forløb til webBogen, der til gengæld rummer en stor opgavemængde.


Læs mere om webBøger og iPraxisforløb i læremiddelkonceptet praxisOnline
.

Se priser for holdlicenser til eud/eux materialer i praxisOnline. 
 
Gå direkte til praxisOnline.dk

Pris
151,25 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

REFORM4.1.2-10

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
151,25 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

REFORM4.1.2-10

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms