Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Dansk på hg
Tilbage

Dansk på hg
Grundbog

01. udgave, 01. oplag, 2011

Forfatter
Arne Ladegaard

Dansk på hg har fokus på en lang række hverdagssituationer, hvor det har betydning at være god til dansk, skriftligt og mundtligt. Det kan f.eks. være:

  • At bruge sproget til at skabe gode relationer til kollegerne på arbejdspladsen
  • At bruge sproget til at kunne argumentere i forhold til kunder og arbejdsgiver
  • At kunne udarbejde en præsentation af en vare eller et tema og gennemføre præsentationen overfor en kundegruppe
  • At kunne sætte ord på og forklare, hvordan reklamer er skruet sammen
  • At kunne skrive salgsbreve, nyhedsbreve og pressemeddelelser

Dansk på hg er bygget op omkring bekendtgørelsens målpinde: Læse, lytte, skrive, tale. Materialets udformning har afsæt i en magasin-tankegang og er stærkt visuel. Det skaber øget interesse for faget og er med til at lette forståelsen hos alle elev-grupper.

Der er udarbejdet et opgavehæfte til grundbogen: Dansk på hg - opgavehæfte

Dansk på hg er udarbejdet af Arne Ladegaard, der til daglig underviser i dansk og salg og service på Herningsholm Erhvervsskole.

Sproget er din nøgle til verden

Du bruger sproget til at glæde andre med, til at skændes med, til at give kunderne en god service og til at forklare og diskutere med. Sproget har du altid med dig. Sproget kan give dig lønforhøjelse, det kan slå op med kæresten og gøre venner til uvenner eller omvendt. Kort sagt – dit sprog er din nøgle til verden.

At bruge et sprog er at kunne tale, lytte, læse og skrive. Fire vigtige kompetencer vi har sat fokus på i Dansk på hg. Vi vil give dig en forståelse for, hvor langt du kan nå, hvis du er god til at tale med kunder eller snakke med kolleger.

Vi vil også give dig et indblik i, hvor meget billeder betyder i vores moderne samfund. Forestil dig Facebook uden billeder eller reklamer, hvor billederne var skiftet ud med tekst. Det ville ikke være spændende at se på. 

SMS og mails er en stor del af din hverdag, men det er også godt at kunne skrive en god ansøgning, et spændende nyhedsbrev, nogle små skilte-tekster en indkaldelse til et personalemøde eller et opslag til opslagstavlen.

Vi vil præsentere dig for en række sprog-situationer fra den hverdag, der venter dig efter hg. Vores bog er ikke en bog, der har svar på alle spørgsmål, eller som kan lære dig alt i dansk.

Vi håber, at Dansk på hg kan åbne dine øjne for, hvor vigtigt det er at kunne kommunikere i mange forskellige situationer, og at bogen giver dig lyst til at bygge videre på nogle af de ideer og tanker, du bliver præsenteret for. 

God fornøjelse med Dansk på hg.

Arne Ladegaard
Marts 2011

LYTTE
Lyt til dine kunder og få mere at vide

Hvad fortæller dit Facebook-billede om dig?

LÆSE
Lyver billeder? 

Reklamer - hvad virker? 

Og så vil jeg gerne præsentere ...

Kender du dine venner og dem, du beundrer?
Hvorfor er nogle tekster sværere at læse end andre?

Hvorfor er en nyhed en nyhed?

Læsning giver dig ny viden
Tekster skal læses forskelligt
Hvad påvirker dig, når du ser reklamefilm?
Skriv ikke til virksomhedens kunder, som du skriver til dig selv 

Få hurtigere viden – 9 læsetips til den faglige artikel

Se TV og lær om kommunikation
Hvorfor er en nyhed en nyhed?
Skriv ikke til virksomhedens kunder, som du skriver til dig selv 

TALE

Kan du overbevise kunder, kolleger og chef?

Small talk er vejen til succes
Kunder elsker film – også på hjemmesider
Praktisk argumentation 

SKRIVE
Ord – en tekst er bare en masse ord, der er skrevet i en bestemt rækkefølge 
Skriv som en vinder

Min hjerne står stille, når jeg skal skrive

Giv kunderne et skilte-smil
Tænk ikke på dig selv, når du skriver

LÆS
Hvordan er en tilbudsavis
skruet sammen?
TAL
LYT
Gør dine kunder mere tilfredse
– Lyt til deres ønsker
ARNE LADEGAARD
Smalltalk er
vejen til succes
SKRIV
Min hjerne står stille,
når jeg skal skrive
PLUS Sælg dig selv – i ansøgningen og på cv’et
Erhvervsskolernes Forlag
Dansk på hg er et grundbogsmateriale, der henvender
sig til eleverne på den merkantile indgang på
erhvervsuddannelserne. Dansk på hg sætter fokus
på de færdigheder, som eleverne får brug for i deres
fremtidige job på kontor eller i butik.
Dansk på hg har fokus på en lang række hverdagssituationer,
hvor det har betydning at være god til
dansk, skriftligt og mundtligt. Det kan fx være:
• at bruge sproget til at skabe gode relationer til
kollegerne på arbejdspladsen
• at bruge sproget til at kunne argumentere i forhold
til kunder og arbejdsgiver
• at kunne udarbejde en præsentation af en vare
eller et tema og gennemføre præsentationen over
for en kundegruppe
• at kunne sætte ord på og forklare, hvordan reklamer
er “skruet sammen”
• at kunne skrive salgsbreve, nyhedsbreve og pressemeddelelser
Dansk på hg er bygget op omkring bekendtgørelsens
målpinde: Læse, lytte, skrive, tale. Materialets
gra ske udformning har afsæt i en magasin-tankegang
og er stærkt visuel. Det skaber øget interesse for
faget og er med til at lette forståelsen hos alle grupper
af elever.
Til grundbogen er der udarbejdet en opgavebog, som
giver eleverne mulighed for at løse praksisnære opgaver,
der kan forbedre deres kvali kationer i dansk.
På www.undervisningsbanken.dk kan du  nde
yderligere materiale: Fra multiple choice til mere
selvstændige opgaver. Materialet er beregnet til F-, E-,
D- og C-niveau. Det er også her, du  nder materialets
lærervejledning.
Dansk på hg er skrevet af
Arne Ladegaard. Arne underviser
i dansk, samfundsfag
og salg & service på hg på
Herningsholm Erhvervsskole.
Arne har i mange år
beskæftiget sig med reklame
og markedsføring, bl.a. som
tekstforfatter, konceptmager
og gra sk koordinator. Arne
blev læreruddannet i 2004.
DANSKPÅ HG
GRUNDBOG
ISBN 978-87-7082-253-4 ef.dk
9 788770 822534 Varenr. 91085-1
Erhvervsskolernes Forlag
DANSK PÅ HG // GRUNDBOG
omslag.indd 1 28/03/11 16.48
Reklamer
– Hvad virker?
16-25
Kan du
overbevise kunder,
kolleger og chef?
30-32
Min hjerne
står stille,
når jeg skal skrive
72-73
Hvad fortæller
dit Facebook-billede
om dig? 8-11
dansk

Pris
42,50 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

91085-9

ISBN

9788770823173

Antal sider

104

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
42,50 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

91085-9

ISBN

9788770823173

Antal sider

104

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms