Indkøbskurv

DANSK10 (webBog - licens, 12 måneder)
Tilbage

DANSK10 (webBog - licens, 12 måneder)

1. udgave, 2014

Der er mulighed for at se et åbent kapitel i webBogen ved at klikke på linket under forsidebilledet.

Tilskudsmuligheder: Indkøbes webBogen af en kommune, kan der opnås tilskud efter regler om tilskud til digitale læremidler til folkeskolen. Du kan læse mere om disse tilskudsregler på UVM’s hjemmeside

Om undervisningsmaterialet
Hvis du er interesseret i at høre mere om undervisningsmaterialet, er du velkommen til at kontakte redaktør Kirsten Nordentoft på kno@praxis.dk.

DANSK10 indgår i forlagets nye serie af grundfagsmaterialer til 10. klasse med en erhvervstoning. Serien rummer desuden MATEMATIK10 og ENGELSK10.

DANSK10 henvender sig til 10. klasser, der arbejder med et erhvervsintroducerende sigte. Materialet følger de officielle mål for dansk i 10. klasse, men har alle steder et praksisnært fokus på job og arbejdsliv. Materialets kendetegn ved:

Tematisering
Indholdet i webBogens kapitler består af grundlæggende stof samt valgfrie aktiviteter/opgaver. Inden for kapitlet er alt indhold tematiseret. Det betyder, at eleverne kan arbejde med forskelligt indhold og alligevel have en fælles dialog i klassen.

Praksisnærhed
I alle temaer er der et konkret eksempel på, hvor eleven kan møde temaet ude i den virkelige verden, samt praktiske øvelser, så eleven kan mærke læring på egen krop. Endelig er der opgaver, der peger ind mod de fire hovedområder i den nye EUD-reform.

Differentiering
Det grundlæggende stof i webBogen følger nogle kendte principper fra faglig læsning. Indledningsvis er der fokus på læringsmål og alle væsentlige faglige begreber. Der er ordforklaringer til både faglige begreber og gråzoneord, ligesom der er før-, under- og efteraktiviteter.
webBogens aktiviteter og opgaver tilbyder forskellig grad af fordybelse. Det kan være formidlingsopgaver, større gruppeopgaver, større individuelle opgaver og tema-quizzer. Flere steder i webBogen er der links til Google-dokumenter med skriveskabeloner til de skriftlige opgaver.
Til alle temaer er der forslag til relevante ressourcer med information, som kan udvide elevens viden om temaet. Læreren har desuden mulighed for selv at tilføje opgaver og kommentarer i webBogen.

Disse muligheder giver tilsammen læreren vidtstrakte muligheder for at differentiere undervisningen og tilpasse den til både svage og stærke elever.

Pris
119,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

146012-10

ISBN

978-87-7082-476-7

Forlag/udgiver

PRAXIS - Forlaget

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
119,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

146012-10

ISBN

978-87-7082-476-7

Forlag/udgiver

PRAXIS - Forlaget

Alle priser er inkl. moms