Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Det levende univers
Tilbage

Det levende univers

3. udgave, 1. oplag, 2017

Forfatter

Det levende univers

3. udgave, 2017

Forfatter

Det levende univers

3. udgave, 1. oplag, 2017

Forfatter

Det levende univers er en engageret og letforståelig introduktion til universet, skrevet med de fysisk-astronomiske briller på.

Forfatterne Helle og Henrik Stub fortæller om stjerner og planeter; galakser og kvasarer; stjernefødsel og stjernedød; de fysiske love og spekulationerne, også sat ind i et historisk perspektiv. Desuden beskrives astronomernes målemetoder.

Nye opdagelser og teorier om alt fra universets opståen til dets endeligt er beskrevet levende og medrivende. De mere videnskabelige og tungere emner er gjort letforståelige. Bogen er beregnet til gymnasiets valgfag Astronomi og til fysikundervisningen, men kan læses af alle, der interesserer sig for emnet.

Helle og Henrik Stub er begge formidlere af astronomi og rumfart og har skrevet en lang række bøger om emnet og skrev regelmæssigt om rumfart og astronomi i magasinet Illustreret Videnskab, nu på videnskab.dk.

Helle og Henrik Stub modtog i 2008 Tycho Brahe Guldmedaljen og i 2014 European Science Writers Award.

Det levende univers er i 3. udgave opdateret til september 2017. Især tre kapitler er blevet ændret, kapitel 7 om solsystemet, kapitel 8 om exoplaneter, og kapitel 15 om Liv i universet. Hertil kommer mindre ændringer i andre kapitler. Betegnelsen ”Livszone” er erstattet med ”Beboelig zone” og beskrivelsen af Mælkevejen er forenklet ved at lade begrebet ”korona” udgå. Der er kommet et nyt tema, mens to andre temaer er udvidet eller omskrevet: Tema 8.2 ”Rejsen til Alfa Centauri”, Tema 14.1 ”Einsteins Univers” om de første målinger af tyngdebølger og Tema 15.1 ”Den beboelige zone”, som er næsten helt omskrevet.

SÅ HURTIGT GÅR UDVIKLINGEN – oktober 2017:
Kun få uger efter at forfatterne havde opdateret afsnittet om tyngdebølger, og manuskriptet var afleveret til tryk, kom den helt store opdagelse, nemlig at man har fundet kilden til bølgerne. Derfor har vi lagt en artikel her på siden (se under billedet), der bekræfter teorien om dannelsen af de tungeste grundstoffer præsenteret i en tidligere udgave. Dengang var det bare teori, men nu er der foretaget målinger. Vi lever sandelig i “Interesting times”.

Se under billedet: Tyngdebølger og guld.


Ekstramaterialer til bogen findes under forsidebilledet.

 

Denne bog henvender sig til alle, der ønsker en introduktion til astronomi. Den er skrevet som grundbog til faget astronomi i gymnasiet, men vi håber også, at bogen kan anvendes i andre sammenhænge. Her tænker vi både på folkeuniversitetet og den almene læser, som bare gerne vil vide lidt mere.

Grundlæggende er bogen meget beskrivende og bruger ikke megen matematik. Men for dem, der ønsker at gå i dybden med et emne, er der en lang række temaer spredt gennem kapitlerne – og her er det matematiske niveau ofte lidt højere.

Denne bog er oprindelig udgivet på forlaget TRIP i 2001, men udkom i 2012 på Praxis i en helt ny, stærkt udvidet og æn- dret udgave. Både udvidelse og ændringer har været nødvendige på grund af den rivende udvikling inden for astronomien. Således opdages der nu næsten dagligt nye exoplaneter, hvor astronomernes store håb er at finde en ”Terra Nova” - en ny Jord, der kredser om en stjerne mange lysår borte.

I 2011 blev der uddelt en nobelpris til de forskere, som har vist, at vort univers udvider sig stadig hurtigere. Vi taler nu om det accelererende univers, og det er nok det største gennembrud inden for kosmologien i de sidste mange år. Hvor det vil føre os hen, er der i dag ingen, der ved.

Vi har forsøgt at indfange noget fra den utroligt spændende tid inden for astronomien, som vi oplever i disse år. Vi har derfor føjet en række nye opdagelser til og ofte ladet forskerne selv komme til orde med deres egne forklaringer og fortolk- ninger. I det hele taget er det bemærkelsesværdigt, hvor meget astronomerne har gjort de sidste 10 år for at kunne levere en hurtig og god pressetjeneste.

Denne udgave kan næppe anvendes sammen med de tidligere udgaver. Der er naturligvis nogle helt grundlæggende afsnit, som er uændrede, men der er simpelthen sket så meget inden for astronomien, at ingen lærebog kan anvendes uden ændringer i mere end nogle få år.

Det betyder dog ikke, at lærebøger ikke stadig har værdi. Der er fortsat behov for at have et sted, hvor man kan læse om de grundlæggende begreber og metoder, inden man går ud på internettet for at finde de nyeste opdagelser. Vort håb er, at ”Det levende Univers” kan hjælpe med at give et overblik over astronomien, så det bliver lettere at læse og forstå de nye opdagelser.

Morud marts 2012

I 3. udgaven har vi igen opdateret bogen (frem til september 2017). Antallet af opdateringer viser, hvor hurtigt astro- nomien udvikler sig. Især tre kapitler er blevet ændret, nemlig kapitel 7 om solsystemet, kapitel 8 om exoplaneter, og kapitel 15 om Liv i universet. Hertil kommer mindre ændringer i andre kapitler.

Vi har erstattet betegnelsen ”Livszone” med ”Beboelig zone” og forenklet beskrivelsen af Mælkevejen ved at lade begrebet ”korona” udgå.

Der er kommet et nyt tema, mens to andre temaer er udvidet eller omskrevet: Tema 8.2 ”Rejsen til Alfa Centauri”, Tema 14.1 ”Einsteins Univers” om de første målinger af tyngdebølger og Tema 15.1 ”Den beboelige zone”, som er næsten helt omskrevet. Vi kan kun bekræfte, hvad vi skrev i 2012: Ingen lærebog i astronomi kan anvendes uden ændringer i mere end nogle få år – man kommer til at tænke på det kinesiske ordsprog ”May you live in interesting times”. Det gør hver ny udgave til en spændende udfordring.

Helle og Henrik Stub Morud,
oktober 2017

1. UNIVERSET OPDAGES
Vort Univers
Milepæle i astronomien
Tema 1.1: Afstande i rummet

2. STJERNEHIMLEN
Himmelkuglen
Himlens koordinater
Årets gang
Solen og årstiderne
Tema 2.1: Kulminationshøjder 

3. OM STOF OG STRÅLING
Strålingen fra rummet
Strålingslovene
Dannelse af spektre
Radioområdet
Tema 3.1: Dopplereffekten

4. ASTRONOMERNES VÆRKTØJ
Størrelsesklasser
Teleskoper i teorien
Teleskoper i praksis
Interferometri
Observationer
Tema 4.1: UBV fotometri
Tema 4.2: Størrelsesklasser

5. Solen og månen
Solen som stjerne
Solens opbygning
Solen og Jorden
Den store klimadebat
Månen
Tema 5.1: Solens energiproduktion
Tema 5.2: Tidevandskræfter

6. BANER I SOLSYSTEMET
Solsystemet
Keplers love
Tyngdeloven
Tema 6.1: Hohmann-banen
Tema 6.2: Gravity Assist
Tema 6.3: Lagrangepunkter

7. PLANETERNE
På turistrejse gennem solsystemet
Cassinis lange rejse slut
Rosettas store kometjagt
Tema 7.1: Klimaet på Venus, Jorden og Mars
Tema 7.2: Planetatmosfærer
Tema 7.3: Planeter og dværgplaneter 

8. EXOPLANETER
De første exoplaneter
Metoderne
Exoplaneter – en oversigt
Tema 8.1: Målemetoderne
Tema 8.2: Rejsen til Alpha Centauri

9. STJERNERNES UDVIKLING
Stjernernes liv
Supernovae
Pulsarer
Røntgenkilden Cygnus X-1
Tema 9.1: Jordens sidste dage
Tema 9.2: Lys og sorte huller

10. HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAMMET
Historien
Spektralklasser
HR-diagrammet
Anvendelsen
Tema 10.1: Dobbeltstjerner

11. MÆLKEVEJEN
Historien
Mælkevejens geografi
Mælkevejens indhold af gas og støv
Tema 11.1: Absorption og rødfarvning
Tema 11.2: Rumhastighed
Tema 11.3: Mælkevejens masse og det mørke stof
Tema 11.4: Tidevandskræfter i Mælkevejen 

12. GALAKSER OG KVASARER
Galaksetyper
Galaksehobe
Universets storstruktur
Hubbles lov
Aktive galakser og kvasarer
Galaksedannelse
Tunge grundstoffer i unge galakser
The never ending story
Tema 12.1: Overlyshastighed

13. AFSTANDSSTIGEN
Stigen
Tema 13.1: En kosmisk fejltagelse

14. UNIVERSET
Historien om Big Bang
Den klassiske Big Bang teori
Universets historie beskrevet af Big Bang
Universets udvidelse
Det moderne Big Bang
Det flade univers
Universets fremtid
Andre universer?
Tema 14.1: Einsteins univers
Tema 14.2: Den kosmologiske rødforskydning
Tema 14.3: To modeller for skalafaktoren Q 

15. LIV I UNIVERSET
Livet på Jorden
Liv i solsystemet
Livets vanskelige vilkår
Kontakt søges
Tidens udfordring
Tema 15.1: Den beboelige zone
Tema 15.2: Derfor er Jorden enestående: Pladetektonik og Månen
Tema 15.3: Arecibo budskabet
Tema 15.4: Drake-ligningen

16. UNIVERSETS STORE HISTORIE
Universets historie
Universet og anden hovedsætning
Hvad er kompleksitet?
Det levende univers
Tema 16.1: Big History – mennesket og universet
Tema 16.2: Boltzmanns entropiformel

Internet-adresser
Tabeller
Kilder til fotos
Stikord

PRAXIS har i forbindelse med, at rumfarten fyldte 60 år d. 5. oktober 2017 udgivet fire artikler fra Videnskab.dk samlet under titlen Rumfarten fylder 60 år. Artiklerne er forfattede af Helle og Henrik Stub.

I udgivelsen, som du frit kan læse online eller downloade og printe ud, kan du bl.a. få svar på:

- Hvad vi har lært af 60 års rumfart?

- Hvorfor næsten al rumfart foregår tæt på Jorden?

- Om det er mennesker eller robotter, der kommer til at udforske universet?

- Rumfarten, universet og os? Herunder det potentielle møde med en anden civilisation!

Du kan frit læse udgivelsen online eller downloade (og evt. printe ud) via linket Rumfarten fylder 60 år under forsidebilledet.

Pris
350,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
130,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Pris
350,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

101067-1

ISBN

978-87-571-2885-7

Antal sider

327

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

101067-9

ISBN

978-87-571-3388-2

Antal sider

327

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

101067-9+

ISBN

978-87-571-2906-9

Antal sider

327

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
350,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
130,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Pris
350,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

101067-1

ISBN

978-87-571-2885-7

Antal sider

327

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

101067-9

ISBN

978-87-571-3388-2

Antal sider

327

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

101067-9+

ISBN

978-87-571-2906-9

Antal sider

327

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms