Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Diætetik
Tilbage

Diætetik

6. udgave, 2. oplag, 2015

Forfatter
Takyiwa Boateng

Diætetik

6. udgave, 1. oplag, 2015

Forfatter
Takyiwa Boateng

Nu i 6. udgave

Diætetik sætter fokus på det kostfaglige ansvar og på maden som redskab i sygdomsbehandling. Også muligheden for at forebygge sygdomme via maden er et af bogens temaer ligesom anbefalinger om kost ved forskellige sygdomme.

Bogen indeholder følgende kapitler:

  • Diætetik før og nu
  • Grupper med særlige behov
  • Problemer med vægten
  • Fødevareoverfølsomhed
  • Diætprincipper ved sygdom

Fagets forord

Viden er dit fundament
Denne lærebog rummer ny, nødvendig og vigtig viden for dig, der er i gang med at uddanne dig til en dygtig og anerkendt madhåndværker.
Som ernæringshjælper og -assistent markerer du dig med en særlig viden og kompetence på mange områder: Ernæring bredt set, mad til småtspisende, dejlig mad til børn i daginstitutioner og spændende kantinemad, der lever op til de officielle kostråd, moderne, lækker og ernæringsrigtig mad til patienter på sygehuse og ældre på plejehjem. Blot for at nævne nogle af dine spidskompetencer som uddannet.
Din uddannelse består af både praktiske og teoretiske dele, og indholdet i dine lærebøger skal derfor matche, hvad du lærer i skolefagene, men samtidig kunne omsættes i praksis, når du skal være med til at sikre og udvikle kvaliteten af den gode hverdagsmad i køkkenet.
I Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen fastlægger vi mål og rammer for at give dig den bedste og mest tidssvarende uddannelse, og her er kvalitetslærebøger et vigtigt element, fordi de styrker dine kompetencer i faget.
Kost & Ernæringsforbundet udgiver sammen med PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag lærebøger til alle centrale fag i uddannelsen, og bøgerne bliver løbende revideret. Derfor kan vi kun opfordre dig til at bruge lærebogen, som den er skrevet og tænkt: Et uundværligt element i den mosaik af viden og kompetencer, du får undervejs i uddannelsen, og som tilsammen udgør det fundament, du skal stå på som kost- og ernærings- og sundhedsfagligt uddannet madhåndværker.


November 2015
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

 


Forfatters forord

Der sker løbende forskning og udvikling inden for ernæringsområdet.
Dette både i forhold til madens sammensætning, næringsstoffernes betydning for mennesker i forskellige livsstadier, med forskellige behov, og næringsstoffernes betydning i forhold til forskellige sygdomme.
Ligeledes er der sket udvikling i forekomsten af en lang række sygdomme, og hertil udvikling inden for forebyggelse og behandling af disse sygdomme.
I 2013 udkom 5. udgave af Nordiske næringsstofsrekommendationer, NNR 2012. Herefter blev indholdet i bogen Diætetik opdateret i henhold til NNR 2012 samt i henhold til opdaterede anbefalinger
og kostråd. I denne reviderede udgave af bogen Diætetik har fokus været på at opdatere bogens samlede indhold til aktuelt gældende anbefalinger og seneste viden inden for ernæringsområdet. Der er foretaget omfattende
omskrivning og opdatering af de forskellige kapitler, og bogen er ligeledes opdateret med nye kilder samt supplerende læsning og inspiration. Der er endvidere tilskrevet nye kapitler og afsnit og opgaver til bogen.
Formålet med disse opgaver er at inspirere eleven til at reflektere over teorien og forsøge at omsætte denne til praksis.
Der henvises til andre lærebøger på ernæringsassistentuddannelsen, publikationer fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Dette for at skabe sammenhæng mellem de forskellige
lærebøger på Ernæringshjælper- og assistentuddannelsen og give inspiration og råd til andet relevant materiale.
Gennem bogen anvendes betegnelserne person, borger og patient varierende afhængig af, hvor jeg har fundet det naturligt i forhold til sammenhængen.
Der anvendes endvidere forskellige fagtermer og -udtryk om bl.a. organer og enzymer som fx laktose, steatorré og ventrikel. Brugen af disse fagtermer og -udtryk giver god mening, når kost-, ernærings- og
sundhedsfaglige kommunikerer. I kommunikation og samarbejde med borgeren skal den kost- og ernæringsfaglige naturligvis anvende helt almindelig hverdagsord og -begreber.
Jeg vil gerne give en stor tak til Kost & Ernæringsforbundet for råd og sparring i forbindelse med bogens indhold, udformning og opbygning.
Også tak til Alice Linning, som har været forfatter på tidligere udgaver af Diætetik (udgave 1-5).

Takyiwa Boateng
Aut. klinisk diætist
Cand. scient. i Klinisk Ernæring
November 2015

Diætetik før og nu
Et historisk tilbageblik
Alle møder os mindst en gang i livet
Vejledning og samarbejde
Redskaber
Mad- og måltidspolitik
Ernæringsscreening i hjemmepleje og plejebolig
Ernæringsscreening på hospitalerne
Faglige standarder
Næringsstofanbefalinger
De officielle kostråd
Anbefalinger for den danske institutionskost
Kosthåndbogen
Nøglehullet på spisesteder
Danskernes kostvaner
Mad og måltider på institutioner
Kostformer på sygehuse og i plejen
Modificeret konsistens
Vegetar
Mad fra andre kulturer
Industriens specialprodukter


Grupper med særlige behov
Indledning
Spæd- og småbørn
Gravide og ammende
Ældre
Fysiologiske forandringer hos ældre
Opsummering


Problemer med vægten
Uplanlagt vægttab - ældre
Underernæring
Det gode måltid
Adipositas
Børn og overvægt


Fødevareoverfølsomhed
Fødevareallergi
Allergener
Tilberedning af mad og måltider
Opsummering
Allergi, laktosemalabsorption og cøliaki
Allergi
Cøliaki


Diætprincipper ved sygdom
Energi- og proteinbehov under sygdom
Energibehov hos syge
Nitrogenbalance
Mad og ernæring under sygdom
Osteoporose
Diabetes mellitus
Hjerte-karsygdomme
Sygdomme i fordøjelseskanalen
Fordøjelseskanalens opbygning
Dysfagi
Sygdomme i ventriklen (mavesækken)
Sygdomme i tyndtarmen
Sygdomme i tyktarmen
Andre sygdomme i tynd- og tyktarmen
Nyresygdomme
Urinsur gigt – Arthritis urica

Ordforklaring

Stikord

Pris
399,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
399,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

31265-1

ISBN

978-87-7082-518-4

Antal sider

164

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

31265-9+

ISBN

978-87-7082-576-4

Antal sider

164

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
399,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
399,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

31265-1

ISBN

978-87-7082-518-4

Antal sider

164

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

31265-9+

ISBN

978-87-7082-576-4

Antal sider

164

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms