Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

DS436 dræning bygningsværker
Tilbage
DS436 dræning bygningsværker

Gyldighedsområde: Enhver foranstaltning til bortskaffelse af grundvand ved såvel konstruktioner i jord som jordbygværker samt ved arealer uanset art og oprindelse af de i drænsystemet indgående materialer.
Omfatter ikke egentlig sænkning af det primære grundvandsspejl, græs- og plantearealer, mark, skov, mose mv. samt afledning af overfladevand omkring konstruktioner, jordbygværker og arealer.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms