Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

DS439 Vandinstallationer
Tilbage
DS439 Vandinstallationer

Gyldighedsområde: Vandinstallationer der er tilsluttet almene vandforsyninger (offentlige eller private vandforsyningsanlæg) samt mindre ikke-almene anlæg. Normens funktionelle krav gælder desuden for den del af regnvandsanlæg, der omfatter ledningssystemet, der forsyner wcer og vaskemaskiner med regnvand fra tank eller anden beholder. Normen omfatter både nye installationer såvel som ændringer i allerede eksisterende anlæg, i bygninger og i jord indenfor grundgrænsen.

- Dimensionering

- Ressourceforbrug

- Sikkerhed mod fare, skader og ulempe

- Drift og vedligeholdelse.

- Anneks A: Bestemmelse af den dimensionsgivende vandstrøm qd i fordelingsledninger.

- Anneks B: Bibliografi

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms