Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

DS442 Almene vandforsyningsanlæg
Tilbage
DS442 Almene vandforsyningsanlæg

Gyldighedsområde: Indretning og udførelse af vandforsyningsanlæg til indvinding af grundvand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme. For nye anlæg, ved fornyelser, væsentlige udbedringer eller udvidelser af bestående anlæg. Normen omfatter: Indvindingsanlæg, behandlingsanlæg, beholderanlæg, pumpeanlæg og ledningsanlæg.

Tillæg DS 475.1 Anneks A til norm for etablering af ledningsanlæg i jord anbefales.

- Generelle krav til almene vandforsyningsanlæg
- Vandforbrug
- Indvindingsanlæg
- Vandbehandling for grundvand
- Beholderanlæg
- Pumpeanlæg
- Bygninger
- Ledningsanlæg.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms