Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

DS469 Varme- og køleanlæg i bygninger
Tilbage
DS469 Varme- og køleanlæg i bygninger

DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger opstiller krav til varme- og køleanlæg. Kravene tilsigter, at der opnås et forsvarligt teknisk kvalitetsniveau, samt at det ønskede termiske indeklima kan opretholdes med mindst muligt energiforbrug.

DS 469:2013 omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der har til formål at tilføre rum og bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling. Opvarmningsmediet henholdsvis kølemediet i anlægget kan således være fx vand, luft eller el.

Standarden omfatter således fx varmeanlæg af typen:

 • Centralvarme
 • Luftvarme
 • Elvarme.

Standarden omfatter således fx køleanlæg af typen:

 • Centralkøling
 • Luftkøling

Standardens krav til varme- og køleanlæg gælder for alle typer forsyning fx:

 • Gaskedler
 • Oliekedler
 • Biomassekedler, herunder fx brænde, træpiller, halm og korn
 • Solvarme
 • Varmepumper
 • Fjernvarme
 • Geotermi
 • El
 • Kølemaskiner
 • Grundvandskøling
 • Hav-, havne- og søvandskøling
 • Fjernkøling.
Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms