Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

DS474 Specifikation af termisk indeklima inkl. rettelsesbl. 1:1995
Tilbage
DS474 Specifikation af termisk indeklima inkl. rettelsesbl. 1:1995

Gyldighedsområde: Det termiske indeklima i bygningers rum; hvor mennesker opholder sig i længere tid; og hvor de termiske omgivelser er moderate.
Dækker ikke rum beregnet til korttidsophold; hvor anvendelsen stiller særlige krav til det termiske indeklima; eller hvor anvendelsen giver særlig store påvirkninger af det termiske indeklima.
Normen gælder således for alle rum, hvor ønsket om at kunne opnå acceptabelt termisk indeklima i opholdstiden er bestemmende for valg af temperaturforhold, luftbevægelser, påklædning, rumopdeling, bygningsisolering, opvarmningsform m.m.

- Generelle krav
- Projekteringsforudsætninger
- Projektering af termisk indeklima
- Kontrol af termisk indeklima

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms