Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

El
Tilbage
El

El
Introduktion

3. udgave, 2007

Lærebogen indeholder både instruktioner og opgaver og giver et grundlæggende kendskab til el-lære, komponenter, fejlfinding og funktions- og nøgleskemaer.

El - Introduktion er på Metalindustriens Efteruddannelsesudvalgs foranledning udarbejdet af faglærere ved Skive tekniske skole i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag.

Lærebogen er delt op i følgende afsnit:

Teoriinstruktioner
Teoriopgaver
Praktikopgaver


Teoriinstruktionerne omfatter:

El-sikkerhed og -lære
Elektricitetslære
Mærkning af modstande
Ohm’s lov
Passive komponenter
Serie- og parallelforbindelser
Kombinerede forbindelser
Effekt
Jævn- og vekselstrøm
Magnetisme
Trefasede motorer
Programmerbart styresystem PLC
Digitale komponenter
Måleinstrumenter
Overstrømsbeskyttelse
Relæer, kontaktorer og motorværn
Funktions- og nøgleskemaer
Hovedstrøms- og fl erstrengsskemaer
Grund- og spærrekoblinger
Ledningsskema
Omstyring
Automatisk Y/Δ igangsætter


Teoriopgaverne omfatter:

Omregning af måleenheder
Ohm’s lov
Funktionsskemaer
Nøgleskema
Fejlfi nding på diagrammer


Praktikopgaverne omfatter:


Universalinstrument
Modstands-, strøm- og spændingsmåling
Ohm’s lov
Ensretter
RC-led
Serie- og parallelforbindelser
Stjerne/trekantforbindelser
Fejlfi nding - AC-motor
Gatefunktioner
Nøgle- og hovedstrømsskemaer


Forlaget modtager gerne forslag til ændringer og rettelser fra lærere, elever og andre interesserede.


Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Erhvervsskolernes Forlag takker faglærerne og
skolen, der har medvirket ved udarbejdelsen af denne 2. udgave.


København, juni 1993

Denne 3. udgave er identisk med 2. udgave.

Pris
481,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71010-1

ISBN

978-87-7881-798-3

Antal sider

238

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
481,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71010-1

ISBN

978-87-7881-798-3

Antal sider

238

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms