Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

El til Danmark
Tilbage
El til Danmark

El til Danmark
Fra DC til AC

1. udgave, 01. oplag, 2010

Forfatter
Jytte Thorndahl

Og historien står aldrig stille. I dag diskuterer man bl.a. liberaliserede elmarkeder, forsyningssikkerhed, energieffektivitet og CO2-udledning.

El til Danmark er skrevet som case til faget teknologihistorie på htx. Hæftet er desuden velegnet som udgangspunkt for tværfagligt samarbejde med fysik, samfundsfag og teknologi.

Periode: Industrisamfundet
Perspektiv: Teknologivurdering, store teknologiske systemer

Elektricitetsforsyningen er et af de mest imponerende teknologiske fremskridt, der er blevet udviklet gennem 1900-tallet. Fra omkring 1880 til 1930 blev der skabt et helt nyt teknologisk system, som vi i dag er fuldstændig afhængige af. Elektriciteten er blevet en uundværlig del af vores hverdag; vi ved først, hvor megen den betyder, hvis vi lige pludselig skal undvære den.

Forud for denne tekniske udvikling var gået et århundrede med opdagelser og opfindelser, fra Voltas opfindelse af det galvaniske element, over Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen og Davys frembringelse af den første lysbue, til stadig mere praktisk anvendelige indretninger. Samtidig udvikledes en stadig dybere teoretisk forståelse af elektricitetens natur og lovmæssigheder gennem bl.a. Faradays, Ohms og Maxwells undersøgelser. Helt afgørende for elektricitetens tekniske gennembrud var imidlertid Thomas Edisons udvikling af glødelampen og jævnstrømsdynamoen, som blev startskuddet til den elektriske revolution.

Vejen til vore dages altomfattende vekselstrømsnet har bestemt ikke været enkel og uproblematisk. Jævnstrøm eller vekselstrøm? Spænding? Leverandører? Ejerskab? Kontrol, regulering og standarder? Alt har været genstand for heftig konkurrence og indædte diskussioner. Hæftet beskriver udviklingen, som den er sket i Danmark og forsøger at give et billede af hvilke faktorer, der har været udslagsgivende for dette forløb. Det beskriver derfor både den strid, der var omkring valg af teknologi, den samfundsmæssige baggrund herfor og de aktører, der undervejs har påvirket udviklingen.

Januar 2010
Jytte Thorndahl
Elmuseet, Bjerringbro

Forord og indledning 

En nyt teknologisk system:
     Det elektriske system   
    Opfindelsen og udviklingen af Edisons elektriske system   
  Westinghouse og vekselstrømmen   

Det elektriske system spredes til Danmark, hvor man vælger jævnstrøm   
  Privat elværk i Odense   
  Kommunalt elværk i København til jævnstrøm   
  Dansk elforsynings ”stil”: Kommunalt ejede jævnstrømsværker   
  De mange små andelsejede jævnstrømsværker på landet   
  Kampen mellem jævnstrøm og vekselstrøm   
  Tvunget til vekselstrøm i krisetider af statsligt udvalg   
  Vekselstrømssystemet konsolideres og vinder   

Lev livet elektrisk   
  El til lys, strygejern og radio  
  American Way of Life   
  Da danskerne blev helt elektriske   
  Oliekrise og energipolitik   

Kilder og forslag til yderligere læsning  

Pris
75,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71137-1

ISBN

978-87-7082-115-5

Antal sider

32

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
75,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71137-1

ISBN

978-87-7082-115-5

Antal sider

32

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms