Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Engelsk F-D (teknisk)
Tilbage

Engelsk F-D (teknisk)

01. udgave, 01. oplag, 2015

I dette materiale bliver eleverne introduceret for en bred vifte af fagligt relevante temaer, der giver mening for dem og gavner dem i deres fremtidige arbejdsliv. Der arbejdes med at udvikle sproglige kompetencer så som faglig/generel sprogtilegnelse, grammatik, læse/lytte forståelse, mundtlighed og skriftlighed.
Emnerne, som eleverne præsenteres for, er både gener elle og uddannelsesspecifikke og skal give dem en klar følelse af, at der tages hensyn til netop deres særfaglighed samt det valg, de nu står over for med henblik på at vælge uddannelsesretning. Desuden tilgodeser emnerne også et samfundsmæssigt og alment dannelsesaspekt. Materialet dækker de faglige mål for fremmedsprog på erhvervsskoler (niveau F-D).

Følgende emner behandles:
Identity and Culture: Eleverne lærer om kulturelle forskelle og ligheder med fokus på arbejdsrelationer og tværkulturel kommunikation. De får indsigt i sproglige såvel som adfærdsrelaterede regler og sociale retningslinjer. 

Innovation and Development: Eleverne trænes i at være dynamiske og i at iværksætte idéer samtidig med, at de opøver den mundtlige sprogproduktion.

Safety at Work: Vi fordyber os i forskellige situationer, hvor arbejdsforhold ikke lever op til forventningerne. Eleverne arbejder med tekster, der berører emnet ’sikkerhed på arbejdspladsen’ med fokus på håndværksmæssige risici på en byggeplads eller i et værksted.


Under forsidebilledet kan du klikke dig til:
- webBogen
- Relaterede materialer
Pris
56,25 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

176015-10

ISBN

9788757135480

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
56,25 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

176015-10

ISBN

9788757135480

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms