Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Entreprenørens ekstraarbejder
Tilbage
Entreprenørens ekstraarbejder

Entreprenørens ekstraarbejder

1. udgave, 1. oplag, 2005

Forfatter
J. Grønkjær

Entreprenørens Ekstraarbejder er en praktisk metodebog, der kortfattet gennemgår fortolkning af praksis og jura på området entreprenørens ekstraarbejder.

Bogens udgangspunkt er lovgrundlaget for entreprenørers ekstraarbejder AB 92 §14, en juridisk og økonomisk synsvinkel samt talrige eksempler fra voldgiftsager og praktiske problemløsninger på bygge­pladser.

Bogen giver praktiske anvisninger ­på, hvordan entreprenør og tilsyn kan opgøre og registrere ekstraarbejder. Samtidig sætter den læseren i stand til at argumen­tere for og gennemskue om et udført arbejde er et ekstraarbejde eller et aconto­­arbejde, en viden, der kan medvirke til at undgå mange konflikter i byggeriet.

Om forfatteren:

J. Grønkjær er akademi­ingeniør, Cand.Jur. og HD i økonomistyring.

J. Grønkjær har mange års erfaring som kravbehandler og ansvarlig for tid og økonomi i tilsynsfunktioner på en række forskellige entrepriser. De økonomiske, juridiske og tidsmæssige forhold, der relaterer sig til ekstraarbejder i udførelsesfasen, bliver præsenteret med solid base i denne praktiske erfaring.

Forord

1 Byggebranchen
1.1 Udviklingen
1.2 Parter og processer i en entreprise
1.3 De tre trin i entreprenørens kravproces
Noter

2  Entrepriseaftalen som fundament
2.1  Definition af ekstraarbejder
2.2 Afregningssystem for entreprenørens udførelse
2.3 Nærmere om indholdet af en entrepriseaftale
2.4 Kontraktfortolkning
2.5 Hyppigt anvendte fortolkningsregler
     Koncipistreglen
     Lex specialis-reglen
     Minimumsreglen
     Kontraktpraksis og kutyme
2.6 Forudsætninger som grundlag for ekstraarbejder
     Offentlige reglers betydning
     Andre offentlige kendte retningslinier
2.7 Andre forhold, der kan udløse ekstraarbejder
     Entreprenørens valg af materialer og materiel
     Forhold afledt af koordinering med tilsyn
2.8 Særlige forhold og udgiftstyper
     Koordinering med andre af bygherrens entreprenører, leverandører ellign
     Adgangsveje, naboer etc
     Forhold under terræn
     Realisme i tidsplanen
     Entreprenørforespørgsler
     Tolerancegrænser
     Vejrligs- og vinterforanstaltninger
     Øvrige interimsarbejder
     Forceringsforanstaltninger
2.9 Overskridelse af variationsgrænser
Noter

3  Opgørelse af et ekstraarbejde
3.1 Entreprenørvirksomhedens omkostningsallokering
3.2 Økonomistyring versus kontraktstyring
3.3 Begrebet "korrigeret entreprisesum"
3.4 Tilbudslistens sammensætning
     Sumposter
     Mængdeposter  
     Sammensatte poster  
     Mandtimer  
     Materieltimer 
     Materialer 
     Underentrepriser 
3.5 Ekstraarbejder i fast pris 
     Eksempel på udgiftstyper i en fast prisberegning for et ekstraarbejde 
3.6 Opgørelser af arbejder udført i regning 
3.7 Det tidsmæssige aspekt ved ekstraarbejder  opgøres og indarbejdes i krav 
     Nedsat produktion 
     Forceringsudgifter 
3.8  Opgørelse af mer- og mindremængder over variationsgrænsen
     Merarbejder 
     Mindreydelser
3.9 Indeksregulering
3.10 Tilsynets kravbehandlingsproces 

4  Dokumentation
4.1 Særligt om bevissikring
4.2 Registrering hos entreprenøren 
     Kategorisering af ekstraarbejder
     Registreringsmetoder
     Den tidsmæssige registrering
     Tidspunkt for fremsendelse af opgørelse
4.3 Begrebet "Claims culture"
     Afslutning

Litteraturliste

Appendiks A, Reguleringseksempler

Appendiks B, Årsags-virknings model
     Definition af syv hovedkategorier
     Interimsarbejder
     Mængdeændringer af kontraktarbejder
     Projektændringer
     Nye arbejder
     Andre interessenter
     Uklart projekt
     Projektrettelser

Appendiks C, Eksempel på kategorisering

Appendiks D, Vejledende tabel

Appendiks E, Eksempel på registreringsark

Pris
279,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

44073-1

ISBN

978-87-571-2551-1

Antal sider

126

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
279,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

44073-1

ISBN

978-87-571-2551-1

Antal sider

126

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms