Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Erhvervspædagogik
Tilbage
Erhvervspædagogik

Undervisningen i erhvervsuddannelserne bygger på en særlig pædagogik, nemlig erhvervspædagogikken. Når læreren i erhvervsuddannelserne skal formidle viden, færdigheder og holdninger til næste generation af faglærte, foregår det i et særligt univers. Læreren må bygge sine pædagogiske overvejelser, sin didaktik, på et fundament, hvori der indgår mange komponenter:

• En kompleks viden om branchens traditioner, teknologiske udvikling og struktur
• Lærerens egne branchefaglige færdigheder
• Elevernes forudsætninger
• Udvalgte elementer af naturfag, dansk og andre almene kundskaber
• Viden om samfund og kultur – og med lovgivningens mål for uddannelsen som bygherre 

Erhvervspædagogik – Mål, temaer og vilkår henvender sig først og fremmest til nye lærere på erhvervsuddannelserne, men alle med interesse for erhvervsuddannelserne og pædagogik, kan få glæde af bogen.

Bogen er redigeret af Torben Størner og Jens Ager Hansen, begge lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) i Århus.

Denne 2. udgave af antologien er revideret i forhold til 1. udgaven i tre henseender:

• To nye artikler er kommet til: Bente Lausch: Eleverne og Torben Størner & Jens Ager Hansen: Man skal bruge hovedet i erhvervsuddannelserne.
• Et par artikler er taget ud.
• De øvrige artikler har været til gennemsyn hos forfatterne for at få ajourført data mv. Aktualiteten er således søgt sikret.

Vi håber fortsat, at læserne finder frem til den ende og de emner, der oplyser deres egen dagligdag.

Torben Størner og Jens Ager Hansen
Maj 2010

Del 1 • Ind i erhvervspædagogikken
Hvad er erhvervspædagogik? (Torben Størner)
Fag i erhvervsuddannelse (Karin Svejgaard og Torben Størner)
Man skal bruge hovedet i erhvervsuddannelserne – Om stoflig viden (Torben Størner og Jens Ager Hansen)
Dyrepassere, damefrisører og dannelse (Jens Ager Hansen)

Del 2 • Omkring erhvervsuddannelsen
Hvordan bliver en erhvervsuddannelse til? (Finn Togo og Ulla Bødker)
Erhvervsskolernes økonomi (Mikkel Lunding Smith)
Hvorfor vekseluddannelse? (Morten Piil Hansen)
Erhvervsuddannelsesforskningen i Danmark (Vibe Aarkrog)
Rids af de danske erhvervsuddannelsers historie (Gudmundur Sigurjonsson)

Del 3 • Eleven
Eleverne – og om samarbejdet mellem lærere og elever (Bente Lausch)
Eleven i erhvervsuddannelsen (Jonathan Simmel)

Del 4 • Læreren og lederen
I lære som lærer: Vejlederen (Poul Kjølholm)
I lære som lærer: Læreren (Jan Ulrik Knaack Nielsen)

Del 5 • Portræt af faglighed
De merkantile erhvervsuddannelser (Lisbeth Mulvad)
Landbrug og landbrugsuddannelser (Lotte Møller Larsen)
Stor faglighed, etik og udvikling af personlige kompetencer er kernen i social- og sundhedsuddannelserne (Vibeke Nielsen)

Forfatteroversigt 

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms