Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Ernæringslære
Tilbage

Ernæringslære

08. udgave, 02. oplag, 2017

Forfatter
Iben Humble Kristensen

Ernæringslære

08. udgave, 01. oplag, 2017

Forfatter
Iben Humble Kristensen

Ernæringslære gennemgår kroppens opbygning og funktioner. Den indeholder en gennemgang af menneskets fordøjelse i detaljer samt en beskrivelse af de energigivende stoffer, vitaminer og mineraler. Desuden fokuseres på anbefalinger om mad til forskellige grupper.

Bogen indeholder følgende kapitler:

  • Kroppens opbygning og funktioner
  • Fordøjelsen
  • Maden - kroppens brændstof
  • Energigivende stoffer
  • Vitaminer - de små igangsættere
  • Mineraler - de små nødvendigheder
  • Mad til forskellige grupper
Viden er dit fundament

Denne lærebog rummer ny, nødvendig og vigtig viden for dig, der er i gang med at uddanne dig til en dygtig og anerkendt madhåndværker.
Som ernæringsassistent markerer du dig med en særlig viden og kompetence på mange områder: Ernæring bredt set, mad til småtspisende, dejlig mad til børn i daginstitutioner og spændende kantinemad, der lever op til de officielle kostråd, moderne, lækker og ernæringsrigtig mad til patienter på sygehuse og ældre på plejehjem. Blot for at nævne nogle af dine spidskompetencer som uddannet.
Din uddannelse består af både praktiske og teoretiske dele, og indholdet i dine lærebøger skal derfor matche, hvad du lærer i skolefagene, men samtidig kunne omsættes i praksis, når du skal være med til at sikre og udviklekvaliteten af den gode hverdagsmad i køkkenet.
I Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen fastlægger vi mål og rammer for at give dig den bedste og mest tidssvarende uddannelse, og her er kvalitetslærebøger et vigtigt element, fordi de styrker dine kompetencer i faget.
Kost & Ernæringsforbundet udgiver sammen med Praxis - Erhvervsskolernes Forlag lærebøger til alle centrale fag i uddannelsen, og bøgerne bliver løbende revideret.
Derfor kan vi kun opfordre dig til at bruge lærebogen, som den er skrevet og tænkt: Et uundværligt element i den mosaik af viden og kompetencer, du får undervejs i uddannelsen, og som tilsammen udgør det fundament, du skal stå på som kost- og ernæringsfagligt uddannet madhåndværker.
 
August 2014
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen 
 
Forfatterens forord
 
På ernæringsområdet sker der en løbende udvikling af ny viden om næringsstofferne og madens betydning for forebyggelse og sundhedsfremme hos forskellige grupper.
Selvom der hele tiden kommer ny viden til, er det ikke hver dag, der kommer nye officielle kost- og næringsstofanbefalinger. De Nordiske Næringsstofrekommendationer (NNR) opdateres hvert 8. år, hvor den samlede dokumentation om sammenhængen mellem ernæring og sundhed gennemgås. NNR er senest opdateret med den 5. udgave (NNR, 2012), og i den forbindelse har danskerne også fået nye officielle kostråd, som blev lanceret i 2013.
I den seneste redigering af Ernæringslære, har formålet været at opdatere bogens indhold med de nyeste anbefalinger. Bogen følger stort set den samme opbygning som tidligere, men de enkelte kapitler har gennemgået en omfattende omskrivning og opdatering. De enkelte kapitler er inddelt i mange små afsnit med overskrifter, der gør bogen velegnet som et opslagsværk.
Opdateringen har medført, at nogle emner er blevet uddybet i forhold til tidligere. Fx går bogen mere i dybden med den ernæringsmæssige betydning af kulhydrater og fedtstoffer, og hvorfor det ifølge NNR, 2012 er vigtigt at have fokus på kvaliteten af disse to næringsstoffer, når man planlægger madens sammensætning.
Ud over NNR, 2012 inddrager bogen de officielle kostråd, samt elementer fra ”Anbefalinger for den danske institutionskost” som senest blev revideret i 2009. Det forventes, at der i tråd med NNR, 2012 sker en snarlig opdatering af anbefalingerne til institutionskosten.
Endelig er bogen opdateret med nyere kilder til supplerende læsning, som kan bruges af elever, der ønsker at fordybe sig mere i et emne. Der henvises bl.a. til lærebøger, som anvendes i undervisning på professionsbachelorniveau, og til publikationer fra fx Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen.
Til de kommende ernæringsassistenter og andre kost-, ernærings- og sundhedsfaglige, som læser bogen, vil jeg ønske god læselyst, og huske på ordsproget: Essensen af viden er at anvende den, ikke at besidde den.
1-6. udgave af bogen var skrevet af Alice Linning.
 
August 2014
Iben Humble Kristensen
Cand.scient. i human ernæring

Maj 2017
Bogen er opdateret med nyeste viden.
Redaktionen

Kroppens opbygning og funktioner

Fordøjelsen

Maden - kroppens brændstof

Energigivende stoffer

Vitaminer - de små igangsættere

Mineraler - de små nødvendigheder

Mad til forskellige grupper

Ordforklaring

Stikord

Pris
425,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
425,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

41015-1

ISBN

9788770825566

Antal sider

200

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

41015-9+

ISBN

9788770825726

Antal sider

200

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
425,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
425,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

41015-1

ISBN

9788770825566

Antal sider

200

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

41015-9+

ISBN

9788770825726

Antal sider

200

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms