Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Fejl i byggeriet ? Når erfaringen fører os på vildspor
Tilbage
Fejl i byggeriet ? Når erfaringen fører os på vildspor

I Fejl i byggeriet? reflekterer forfatterne over nogle små, dagligdags situationer i byggeriet, og det afføder nogle overraskende store, almengyldige tanker.

Vi oplever alle fejl eller uhensigtsmæssigheder i det daglige arbejde, og finder da måder at eliminere dem på, blot for at se dem vende tilbage næste gang vi er i situationen. Efterhånden som vi støder på problemerne igen, opøver vi erfaring i at klare dem som en del af arbejdsprocessen.

Der udføres således arbejde i byggeriet, hvor fejlhåndteringen er en indbygget del af den samlede opgaveløsning. Dermed overses måske at der bag fejlen kunne ligge en logisk årsag til denne, som det ville give god mening at få taget hånd om.


Forfatterne
Kristian Kreiner er professor på Copenhagen Business School, CBS, Institut for Organisation. Han er lic.techn. fra DTU og har i en årrække studeret og skrevet om byggeriets organi­sation og økonomi. Han var leder af Center for ledelse i byggeriet, som var et forskningscenter på CBS finansieret af Realdania.
www.CLiBYG.org

Lise Damkjær driver konsulentfirmaet Learning4life. Hun er civilingeniør, bygningsretningen fra DTU. Siden har hun beskæftiget sig med ledelse i praksis og det at tænke an­derledes som leder, proceskonsulent og coach. Hun har del­taget i to forskningsprojekter sammen med Kristian Kreiner på Center for ledelse i byggeriet.
www.L4L.dk


Hvad siger branchen? Se nedenstående citater.

 • Bogen Fejl i byggeriet? står som et af de væsentligste bidrag i mange år, i debatten om, hvordan vi ved en anden måde at tænke og handle på, kan øge værdiskabelsen i dansk byggeri. Set med rådgiverøjne, giver den med sin tilgang og tænkning, tilmed kærkommen inspiration til hvad vi som arkitekter kan bruges til, i fremtidens byggeri. Bogen bør derfor være obligatorisk læsning for alle der beskæftiger sig med ledelse i byggeri.

  Anders Holst Jensen - Arkitekt maa, Adm. direktør JJW Arkitekter

 • Det måske største svigt i byggeriet de senere år har nok været forhastede konklusioner og en kostbar mangel på reel indsigt. Denne mangel er med Damkjær og Kreiners tålmodige og opmærksomme studie nu udbedret på eksemplarisk vis. Med Fejl i byggeriet? kan vi alle komme et langt skridt videre i vores bestræbelser på at optimere byggeprocessen.Tak for en vidunderligt interessant, tilgængelig og oplysende bog. Det er tale om grundlæggende kaosteori for projektledere ­ der rækker langt videre og kan læses af en langt bredere kreds end byggeriets parter

  Sofie Ottesen, Kommunikationskonsulent, Ramboll

 • Jeg har haft stor fornøjelse af at læse bogen og kan anbefale den til alle, som interesserer sig for udvikling af byggeriets kvalitet og produktivitet. På en overbevisende måde minder bogen os om, at der er grænser for hvor langt vi kan komme ved at fokusere på bedre planlægning. Ved at zoome ind på hverdagens praksis på byggepladsen illustrerer den, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i arbejdets karakter for at finde nye løsninger på branchens problemer. Det er et grundvilkår i byggeprocessen, at der altid vil være ting som er uplanlagte og ufuldstændigt beskrevne.

  Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 • Det er en bog om indsigt og strategier mere end om konkrete løsninger. De fejl i byggeriet, vi kan konstatere, bygger på en række af omstændigheder og handlinger, som i de fleste tilfælde går godt, men i enkelte tilfælde går galt. Derfor er det ikke så simpelt at lære fra de tilfælde, det går galt. Ved at studere arbejdet i sig selv har forfatterne fået en indsigt, som peger på nye strategier til at reducere frekvensen af fejl. Den indsigt formidler de godt. Det er en bog, man bliver klogere af. Og dem kan vi godt bruge nogle flere af, når det drejer sig om byggeri.

  Steffen Gøth, Direktør Byggeri, COWI A/S

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms