Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Flipped Learning
Tilbage
Flipped Learning

Hæftet er delt i fire dele og tager udgangspunkt i relationsmodellen, der strukturerer arbejdet med flipped learning.

 • Del 1 behandler modellens indre elementer, som er elevcentrering, samarbejde, læringsmål, tilstedeværelse, tilgængelighed, teknologi og struktur.
 • I del 2 beskrives de ydre elementer; Feedback, bedømmelse, feedforward og evaluering.
 • Del 3 indeholder en beskrivelse af en typisk undervisningslektion, der er tilrettelagt efter flipped learning-princippet.
 • I del 4 afrundes med en kort evaluering af forfatterens oplevelse af arbejdet med et undervisningsforløb, der er struktureret efter relationsmodellen.


Flipped Learning. Flip med EØ er et supplement til bogen Flipped Learning. Mere end bare video (2014). I serien findes desuden Flipped Learning. Flip med video (2015).

Hæftet her er tænkt som et supplement til bogen Flipped Learning. Mere end bare video, der udkom i 2014 (Praxis, 2014, herefter benævnt hovedbogen). 

Det betyder, at det ikke er i dette hæfte, du finder de lange teoretiske udredninger omkring begrebet Flipped Learning, for det kan du læse om i hovedbogen. Her drejer det sig om at bruge den viden, som du har suget ud af hovedbogen, i praksis.

Udfordringen med en teoretisk bog som Flipped Learning. Mere end bare video er, at det til tider kan virke svært, og måske ligefrem uoverskueligt, at skulle operationalisere teoretisk stof ”ned” i sit fag. Og det er præcis her, at dette hæfte kommer i spil: Jeg vil tage dig med igennem de overvejelser, jeg har haft i forhold til planlægningen, udførelsen og arbejdet med Flipped Learning i faget erhvervsøkonomi. 

Så kan det være, at der sidder en enkelt eller to dansklærere, eller måske ligefrem engelsklærere, og tænker, at ”så er bogen jo ikke noget for mig, for jeg underviser ikke i erhvervsøkonomi”, men intet kunne være mere forkert! 

Det er selvfølgelig korrekt, at du ikke skal anvende det fagindhold, jeg nævner; du skal fokusere på metoden. Hæftet her er altså ikke et kursus i erhvervsøkonomi, men en vinkel på, hvordan man rent praktisk kan gøre brug af Flipped Learning i et fag. 

Hæftet er struktureret omkring relationsmodellen, der er introduceret i hovedbogen.
DEL 1 behandler de indre elementer i relationsmodellen, herunder det multimodale perspektiv:

 • Elevcentrering
 • Samarbejde
 • Læringsmål
 • Tilstedeværelse
 • Tilgængelighed
 • Teknologi
 • Struktur

DEL 2 behandler de ydre elementer i modellen:

 • Feedback
 • Bedømmelse
 • Feedforward
 • Evaluering

Figur 1: Relationsmodellen strukturerer arbejdet med Flipped Learning.

Igennem samtlige afsnit vil jeg beskrive mine egne eksempler fra praksis for at tydeliggøre, hvad jeg har gjort og hvorfor. Slutteligt skal det siges, at opdelingen i forskellige afsnit egentlig er problematisk, fordi en ændring i et felt i relationsmodellen jo netop griber ind og påvirker andre, men jeg vil prøve at holde tungen lige i munden i beskrivelsen af processen.

Rigtig god fornøjelse med Flipped Learning. Flip med erhvervsøkonomi.

Forfatteren, oktober 2015

DEL 1 Relationsmodellens indre elementer 
Elevcentrering 
Samarbejde
Læringsmål 
Tilstedeværelse/Tilgængelighed 
Teknologi 
Struktur

DEL 2 Relationsmodellens ydre elementer 
Feedback 
Bedømmelse 
Feedforward 
Evaluering 

DEL 3 Beskrivelse af en typisk lektion 

DEL 4 Afrunding 

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms