Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Flipped Learning
Tilbage

Flipped Learning
Mere end bare video

02. udgave, 02. oplag, 2014

Forfatter
Roland Hachmann, Peter Holmboe

”At flippe” er en del af en innovativ metode til at forbedre undervisningen og gøre den mere centreret omkring samarbejds- og elevcentrereret læring. I et ”flippet” læringsrum flytter læreren en del af den traditionelle information og forelæsning ”væk” fra undervisningstiden, så eleverne i stedet kan arbejde med faglige problemstillinger gennem problembaserede og undersøgende didaktiske designs.

Flipped Learning er dermed andet og mere end at distribuere digitale materialer til eleverne forud for undervisning. Flipped Learning er i lige så høj grad et syn på, hvordan undervisning med digitale medier stilladserer den enkelte elevs læringsproces på bedst mulig vis.

Flipped Learning. Mere end bare video klæder dig på til, at du som underviser på en overskuelig måde kan omfavne den forandring, som fremtidens samfund fordrer i forhold til samarbejde, kollaboration, diskussion, undersøgelses- og problembaseret læring, kort sagt: Aktiv læring både med og uden teknologi!

Flipped Learning. Mere end bare video giver dig:

  • et teoretisk og historisk overblik over begrebet Flipped Learning.
  • en beskrivelse af de faktorer, du som underviseren bør have fokus på i dit undervisningsdesign.
  • eksempler på forskellige ”flipping-elementer”, fx modaliteter, der på forskellig vis støtter og faciliterer elevernes aktive læring.

Flipped Learning. Mere end bare video henvender sig primært til lærere, vejledere og lærerstuderende, men kan læses af alle, der interesserer sig for læring, undervisning og didaktik.

Se uddrag fra bogen under billedet af forsiden til venstre.

Du sidder lige nu med en bog i hånden, som er skrevet ud fra nødvendighed! Vi har i mange år beskæftiget os med læring, uddannelse og it og ser en nødvendighed i at sætte spørgsmålstegn ved både de traditionelle og de dominerende tanker omkring læring.

It er i efterhånden 30 år set som værende en vigtig del af det, vi kalder ”skole”, men desværre kan vi ikke få øje på de helt store forandringer ud over, at der kontinuerligt kommer nye værktøjer til, og at enkelte fremhæves og hyldes som det, der skal til, for at ”NU bliver alting anderledes”. Vi vil gerne bidrage til at udvide og skubbe til dette perspektiv, således at der sættes fokus på læringen i stedet for it på en ny måde.

Bogen har taget form på basis af mange timers samtale, som vi har ført med hinanden igennem de seneste år. Hovedparten af disse samtaler har haft fokus på at kvalificere vores egne undervisningserfaringer, uden at vi har bekendt os til én bestemt forståelse af læring, uddannelse og undervisning.

Dette eklektiske læringssyn har vi bragt med os ind i undersøgelsen af det, som vi først lærte at kende som ”Flipped Classroom” – og som vi senere selv har set nødvendigheden af at omformulere og forandre til ”Flipped Learning”. 

Bogen her skal meget gerne give dig svar på, hvorfor vi ikke ser de to udtryk som værende det samme, og den skal også meget gerne give dig et indblik i, hvorfor det er nødvendigt at anskue morgendagens skole anderledes.

Det har været vigtigt for os, at bogen ikke bare bringer private holdninger og meninger til torvs, hvorfor vi har bestræbt os på at finde evidens for alle vore konklusioner. Denne evidens er baseret på både egen og andres empiri, på interviews, egne praktiske undersøgelser af hele Flipped-begrebet og ikke mindst: Analyser af vores egne undervisningserfaringer netop inden for dette felt.

Vores håb er at være med til at danne en sammenhængende forståelse for læringens vilkår og forudsætninger, når man forandrer igennem og med it og Flipped Learning. Og ikke mindst er det vores håb at præsentere en tydelig skelnen mellem Flipped Classroom og Flipped Learning set i en dansk skoleoptik.

Vi vil gerne takke alle vore dygtige kolleger rundt omkring i Danmark for at få lov til at have ”kigget over skulderen” i klasselokalet, for produktive samtaler og kritisk stillingtagen. Vores spejden rundt i uddannelsessystemet har givet os håb for og bekræftet os i, at vi i fællesskab kan lave god skole! 

Endelig vil vi rette en tak til vores redaktør Heidi K. Andersen, som med både kritisk og nænsom hånd har skubbet på, når det har været nødvendigt. 

Sidst, men ikke mindst skal der lyde en stor tak til vores respektive familier for at udvise forståelse for både mentalt fravær og underlige samtaler på de seneste tidspunkter af døgnet.

Peter Holmboe og Roland Hachmann
Haderslev, maj 2014

Indledning 
Læsevejledning 

DEL 1 - Historisk rids af begrebet The Flipped Classroom
Eric Mazur: Peer Instruction
Flipped…? 
Khan Academy
Bergmann & Sams
Fra traditionel undervisning til traditionel Flipped Classroom 
Flip kan blive til flop 
Forandring af læringskulturen 
SAMR-modellen 
Fra Flipped Classroom til Flipped Learning
Tre perspektiver på læring 
Formelle og uformelle læringssituationer
Flipped Learning og 21st. Century Learners
Udsagnsordene aktiverer 
Undersøgelsesbaseret læring
Problemafdækning 
Hypotesedannelse 
Undersøgelse af hypotese 
Konklussion, validering og kontekstualisering 
En relationsmodel for Flipped Learning 
Elevcentrering 
Samarbejde 
Læringsmål 
Tilstedeværelse 
Tilgængelighed 
Teknologi 
Struktur 
Afrunding DEL 1 

DEL 2 - Flipped Learning i et multimodalt læringsperspektiv 
Hvad er multimodalitet? 
Repræsentationsformer
Modus og modalitet - nuancering af begreberne 
Modalitetspraksisser 
Multimodalitet og Flipped Learning
Multimodal litteracy 
Multimodale kompetencer 
Multimodale læringsressourcer 
Designmodel for Flipped Learning 
Evaluering og bedømmelse 
Mastery Learning 
Fra snyd til remediering 
Hvordan så i praksis 
Elevcentrering og differentieringsformer 
Differentiering af sværhedsgrad 
Differentiering af modaliteter 
Differentiering af tempo 
Afrunding DEL 2 

DEL 3 - Video og Flipped Learning 
Video som læringsressource 
Video som kommunikationsform i undervisningen 
Videomediet i et multimodalt perspektiv 
Dobbelt kodering og kognitiv belastning 
Den sociale video
Den gode undervisningsvideo 
En videotypologi 
Distribuerede læringsressourcer 
Dokumentation af afholdte aktiviteter
Refleksionsbaserede produkter 
Flipped

Læringsrum i den flippede skole 
Formidlingsrum 
Studierum 
Vejledningsrum 
Undersøgelsesrum 
Øvelsesrum 
Videodidaktiske betragtninger 
Videoen skal have et formål 
Videoen skal stilladseres 
Føraktiviteter 
Underaktiviteter 
Efteraktiviteter
Videoen skal bygge på relationer 
En videoskabelon 
Videoens længde 
En genkendelig intro 
Læringsmål 
Nedslag
Opsummering af læringsmål
Instruktioner
Videoens stilladserende elementer
Når læreren planlægger undervisning med video
Lektionernes struktur og opbygning
Afrunding DEL 3 

Tjek dit flip! 

Afslutning

Litteraturliste 

Stikord 

Pris
179,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

131038-1

ISBN

9788757128437

Antal sider

150

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
179,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

131038-1

ISBN

9788757128437

Antal sider

150

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms