Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Forandringens vinde
Tilbage
Forandringens vinde

Forandringens vinde
Nye teknologihistorier

1. udgave, 2014

Forfatter
Henry Nielsen m.fl.

Forandringens vinde – en naturlig forlængelse af Skruen uden ende, Danmarks største teknologihistoriebog.

Forfatterne bag Forandringens vinde er de fire erfarne  teknologihistorieformidlere Henry Nielsen, Kristian Hvidtfelt Nielsen, Keld Nielsen og Hans Siggaard Jensen.

I bogen fortælles ni historier, der udspiller sig efter år 1900, heraf de otte efter anden verdenskrig. Bogen er inddelt i tre vigtige teknologiområder: Energiteknologi, kommunikations- og it-teknologi samt militærteknologi.

Inden for de tre områder er der historier med udpræget internationalt eller globalt perspektiv såvel som historier med særligt dansk perspektiv. Hvert kapitel eller case indledes med en præsentation af en historisk begivenhed, der skal tjene til at vække læserens interesse for kapitlets emne. Indledningen følges op af en grundig (teknologi)historisk redegørelse for og analyse af, hvad der gik forud. Afslutningsvis er der en kort opsummering, hvori forfatteren giver sit bud på, hvad vi kan lære af historien, trækker tråde op til nutiden og måske endog tillader sig at filosofere over, hvad fremtiden vil bringe mht. den pågældende teknologi.

I Forandringens vinde kan man få mere at vide om: Hvorfor der fx ingen atomkraftværker er i Danmark, når de fleste af vore naboer har dem? Hvordan kan man hævde, at radioen er blevet opfundet to gange? Spillede 70’ernes californiske hippiekultur en rolle i udviklingen af den personlige computer? Hvordan gik det til, at Danmark blev førende inden for vindmølleteknologien? Mon vor tids it-systemer og adgang til viden ville have imponeret 1600-tallets filosof og polyhistor Gottfried Wilhelm Leibniz? Hvordan blev it en så central del af vores nutidige liv, og fik vi de fordele af den som vi tror? Hvem skabte grundlaget for, at vi alle i dag omgiver os med informationsteknologi? Og hvad var det for en mystisk by, den amerikanske hær byggede dybt inde i Grønlands indlandsis under den kolde krig?

Se pressemeddelelse her.

Henry Nielsen er lektor emeritus ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet. Forsker i aspekter af den videnskabelige og teknologiske udvikling i Danmark efter 1900. Har publiceret artikler i anerkendte tidsskrifter som Business History REview, Centaurus, History  and Technology og Technology and Culture. Redaktør og medforfatter af en række bøger på dansk, bl.a. Skruen uden ende (1990, 1996 og 2005), Til samfundets tarv – Forskningscenter Risøs historie (1998), Nabo til Nobel - Tretten danske nobelpriser (2001) og Dansk Naturvidenskabs Historie bd. 1-4 (2005-06), der fik tildelt H.O. Lange-Prisen i 2007. En af initiativtagerne til og medarbejder på det nyligt afsluttede Exploring Greenland-projekt (2010-13), som var finansieret af Carlsbergfondet.

Kristian Hvidtfelt Nielsen er lektor ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet. Forsker i videnskabskommunikation samt videnskabs- og teknologihistorie. Har publiceret i anerkendte tidsskrifter som Annals of Science, British Journal for the History of Science, History and Technology, Public Understanding of Science og Science Communication. Redaktør og medforfatter af flere bøger på dansk og engelsk, bl.a. På jagt efter søslangen: Galatheaekspeditionen 1950-52, Scientists and Scholars in the Field: Studies in the History of Fieldwork and Expeditions og Dansk Naturvidenskabs Historie bd. 1-4 (2005-06), der fik tildelt H.O. Lange-Prisen i 2007. Deltager i det nyligt afsluttede Exploring Greenland-projekt (2010-2013), som var finansieret af Carlsbergfondet.

Keld Nielsen er lektor ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet og uddannet videnskabsteoretiker og –filosof. Tidligere direktør for Energimuseet, Viborg, og for Steno Museet, Aarhus. Har siden 1990 forsket og undervist i videnskabs- og teknologihistorie. Medforfatter og medredaktør på artikler og bøger om videnskabs- og teknologihistorie, bl.a. Skruen uden ende (1990, 1996 og 2005), Til samfundets tarv - Forskningscenter Risøs historie (1998), Nabo til Nobel – tretten danske nobelpriser (2001) og Tankens magt – Vestens idehistorie (2006).

Hans Siggaard Jensen er professor i videnskabsteori ved Aarhus Universitet. Uddannet i filosofi, matematik og psykologi ved Københavns Universitet og University of California, LA. Har forsket og undervist i videnskabsteori i tilknytning til felterne medicin, ingeniørvidenskab, erhvervsøkonomi, psykologi, datalogi og pædagogik med ansættelser ved Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks tekniske Universitet, CBS, Danmarks Pædagogiske Universitet og Aarhus Universitet. Medforfatter til Skruen uden ende (1990, 1996 og 2005) og Til samfundets tarv - Forskningscenter Risøs hstorie (1998). Medredaktør og medforfatter til Tankens magt - Vestens idehistorie (2006). Har sammen med Robin Engelhardt skrevet Ergo – Naturvidenskabens filosofiske historie. Er ved at  afslutte et værk om pædagogikkens idehistorie i samarbejde med Ove Korsgaard og Jens Erik Kristensen. Har været i ledelse og bestyrelse for flere danske it-firmaer og haft funktioner som leder ved danske universiteter og i dansk forskning.

  • "Yderst fascinerende og velskrevne teknologihistorier, hvor man som læser er godt underholdt samtidig med at man ikke kan undgå at lære tankevækkende nyt om den teknologiske udvikling vi alle er afhængige af og som hele tiden på godt og ondt forandrer vores verden."

    Dansk BiblioteksCenter, Marts 2015

  • "Ni teknologihistorier skal i en ny bog skabe forståelse for, hvordan fremskridtet har påvirket os, og hjælpe os med bedre at kunne overskue fremtidens teknologiske udvikling. 'Forandringens vinde' har fokus på globale såvel som danske energi-, kommunikations- og militærteknologiske fremskridt fra år 1900 og frem til i dag. Læs blandt andet om, hvorfor vi ikke har atomkraftværker i Danmark, når mange nabolande har dem, find ud af, om hippierne spillede en rolle i udviklingen af computeren, og gå på opdagelse i den by, den amerikanske hær byggede i Grønlands indlandsis under den kolde krig."

    Illustreret Videnskab, 12/2015

Pris
329,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

124002-1

ISBN

978-87-571-2835-2

Antal sider

375

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
329,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

124002-1

ISBN

978-87-571-2835-2

Antal sider

375

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms