Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Fysiske og kemiske tabeller
Tilbage
Fysiske og kemiske tabeller

Dette er hæftet til adgangskurset til ingeniøruddannelserne. Tabelsamlingen dækker emner, hvori der kan stilles opgaver ved de skriftlige prøver.

Nogle fysiske og kemiske konstanter
Omregningsfaktorer m.m.
Relativ permittivitet
Nogle stoffers fysiske egenskaber
Mættede vanddampes tryk i kPa som funktion af temperaturen
Fysiske konstanter for gasser
Normalpotentialer ved 25  grader celcius
Spændingsrækken
Relativ elektronegativitet (efter Pauling)
Atommassetabel
Saltes opløselighed i vand
Saltes reaktion i vandig opløsning

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms