Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

GPS-bogen
Tilbage
GPS-bogen

GPS-bogen
Geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger

01. udgave, 01. oplag, 2010

Forfatter
Henrik Strøbæk Nielsen

GPS-Bogen henvender sig til alle, der ønsker en indføring i Geometriske Produktspecifikationer. Bogen gør ikke krav på at være en fuldstændig gennemgang af standarderne, men tager i stedet udgangspunkt i en række konkrete eksempler, hvor læseren gradvist indføres i GPS-universet.

Der er ingen tvivl om, at GPS-standarderne er præget af mange svære ord og begreber, der for de fleste virker abstrakte. Med GPS-Bogen opbygger du lidt efter lidt din begrebsverden omkring GPS og vil være godt hjulpet, når du slår op i standarderne, skal forstå andres tegninger eller lave dine egne.

Geometriske produktspecifikationer eller GPS er det internationale symbolsprog,der bruges til at udtrykke tolerancer på tekniske tegninger.

GPS er defineret i en lang række standarder udgivet af ISO, den internationale organisation for standardisering. GPS-standarderne er udviklet af ISO’s tekniske komité ISO/TC 213, som jeg i skrivende stund er formand for.

GPS er grundlaget for fremstillingsvirksomhed og international samhandel og muliggør, at en tegning af en komponent, der er blevet udviklet i et land, kan sendes til et andet land på den anden side af jorden, hvor tegningen kan blive forstået og komponenten kan blive fremstillet, uden at konstruktør og leverandør har andet fælles sprog end GPS.

Formålet med denne bog er dels at tjene som GPS-lærebog på tekniske skoler, men den kan også bruges til selvstudium og som reference efter endt studium.
Det er målet med denne bog at give læseren tilstrækkelig viden til på den ene side at læse og fortolke GPS-tegninger og på den anden side at have tilstrækkeligt “ordforråd” og kendskab til grammatikken til at udtrykke et geometrisk krav til en komponent som et korrekt formuleret GPS-krav.

Denne bog er en slags genfortælling af standarderne og har således ingen juridisk vægt. Der er ingen garanti for, at der ikke er fejl i denne bog, og fordi de underliggende standarder hele tiden udvikles og ændres, kan selv det, der er korrekt i denne bog på udgivelsestidspunktet, blive forkert med tiden, når standardgrundlaget udvikles. Endvidere er der detaljer og regler, der gælder i specielle situationer, som ikke er taget med i bogen, dels for ikke at gøre fremstillingen for kompliceret og delsfor at begrænse bogens omfang.

Af alle disse årsager kan det ikke understreges kraftigt nok, at man altid skal gå til selve standardgrundlaget, hvis man vil sikre sig, at man har den korrekte fortolkning af en GPS-specifikation.

Jeg vil gerne takke alle, som har medvirket til at gøre denne bog til virkelighed. Specielt vil jeg gerne takke ph.d. Mark Malburg og hans firma Digital Metrology Solutions, Inc. for tilladelsen til at bruge testdata og ruhedsdiagrammer fra hans OmniSurf software i kapitel 9.

God fornøjelse med læsningen.
Indianapolis, November 2009
Henrik Strøbæk Nielsen, Ph.d.

Forord

1 GPS-matrixsystemet
1.1 GPS-filosofien.
1.2 Elementer
1.3 De tre verdener
1.4 Dualitetsprincippet
1.5 Operationer
1.6 Operatorer
1.7 GPS-matrixsystemet
1.8 Opsummering.
 
2 Dimensionstolerancer
2.1 Tegningsindikationer
2.2 Dimensionstyper
2.3 Størrelseselementer
2.4 Topunktstørrelse
2.5 Global størrelse
2.6 Indhyldningskrav
2.7 Indikation af størrelseskrav
2.8 ISO 286 og ISO/R 1938
2.9 ISO/R 1938:1971
2.10 Størrelsestolerancer uden ISO 14405-1 – konklusion
2.11 ISO 14405-1
2.12 Andre dimensionstyper end størrelse.
2.13 Opsummering
 
3 Tolerancezoner
3.1 3D-tolerancezoner
3.2 Sæt af 2D-tolerancezoner
3.3 Individuelle 2D-tolerancezoner
3.4 Opsummering
4 Tolerancesymboler
4.1 Fikserede tolerancezoner
4.2 Mobile tolerancezoner
4.3 Urelaterede tolerancezoner
4.4 Kasttolerancer
4.5 Opsummering
 
5 Datums og Datumsystemer
5.1 Komponentens koordinatsystem
5.2 Datums og datumelementer
5.3 Låsning af frihedsgrader
5.4 Datumsystemer
5.5 Datumindikatorer
5.6 Datumtargets
5.7 Fællesdatum
5.8 Datums i toleranceindikatoren
5.9 Teoretisk eksakte dimensioner
5.10 Opsummering
 
6 Kombination af størrelse og geometriske tolerancer
6.1 Maksimum materialekrav
6.2 Maksimum materialekrav til datums
6.3 Maksimum materialekrav til TED-mønstre
6.4 Minimum materialekrav
6.6 Opsummering
 
7 Specielle tegningsindikationer
7.1 All Around (hele vejen rundt)
7.2 Projiceret tolerancezone
7.3 Fleksible komponenter
7.4 Opsummering
 
8 Generelle tolerancer
8.1 Generelle Dimensionstolerancer
8.2 Generelle geometriske tolerancer
8.3 Opsummering
 
9 Overfladeteksturtolerancer
9.1 Hvad er overfladetekstur?
9.2 Filtrering
9.3 Basisparametre
9.4 Acceptregler
9.5 Tegningsindikationer
9.6 Avancerede overfladeparametre
9.7 Overfladeufuldkommenhed
9.8 Opsummering
 
10 Kanter
10.1 Tolerancesætning af kanter med udefineret form
ifølge ISO 13715..272
10.2 Tolerancesætning af rundingsradier ifølge ISO 129
10.3 Tolerancesætning af rejfninger ifølge ISO 129
10.5 Opsummering
 
Appendiks A – Tolerancesætningseksempel
A.1 Etablering af datumsystemer
A.2 Tolerancesætning af størrelseselementer
A.3 Positionering af elementer med fikserede tolerancer
A.4 Mobile tolerancer
A.5 Formtolerancer
A.6 Kombination af størrelse og geometriske tolerancer
A.7 Overfladeteksturtolerancer
A.8 Kanttolerancer
A.9 Den færdige tegning
A.10 Ikke-funktionelle elementer
A.11 Dyre måder at gøre det på
A.12 Opsummering
 
Appendiks B – Frihedsgradsindikatoren
Ulåste frihedsgrader
Redundante frihedsgrader
Låste frihedsgrader
Sæt af tolerancezoner
Opsummering
Litteraturliste
Indeks
Ordliste
Pris
450,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71146-1

ISBN

9788770821100

Antal sider

350

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
450,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71146-1

ISBN

9788770821100

Antal sider

350

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms