Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

GPS, e-bog
Tilbage
GPS, e-bog

Bogen GPS introducerer på et letforståelig måde de grundlæggende principper for GPS, Global positioning System, og præsenterer forskellige målemetoder, deres nøjagtighed og fejlkilder.

Antallet af anvendelsesmuligheder for GPS er under rivende udvikling, blandt andet på grund af stigende udbredelse af stadigt billigere GPS-modtagere. Samtidig er der supplerende systemer på vej til GPS, blandt de vigtigste det nye fælleseuropæiske system Galileo. Dette præsenterer bogen sammen med andre aktuelle teknologier, som Real Time Kinematisk GPS og Netværks GPS.

Satellitbaseret positionering og navigation er en teknologi i vækst. Der er store forventninger til det europæiske system Galileo, som i løbet af få år bliver et supplement til det amerikanske GPS-system. Betegnelsen GPS knytter sig til det nuværende amerikanske system. Med flere udbydere på markedet skal vi nok til at vænne os til betegnelsen GNSS (Global Navigation Satellite System), der bredt dækker det stærkt voksende marked for satellitpositionering. Kapitel 11 i denne 3. udgave af GPS-bogen indeholder en nærmere beskrivelse af GNSS-begrebet, sammen med en udvidet beskrivelse af fremtidens systemer.
Herudover indeholder denne udgave af bogen en del opdateringer og nye afsnit i forhold til bogens anden udgave. Enkelte afsnit omhandlende nu forældede opmålingsmetoder, er udeladt, og nye afsnit, f.eks. om internetbaseret DGPS, er kommet med. Vi har også valgt at lave et kapitel med eksempler på mere specielle anvendelser af GPS. De, der ikke har den store teoretiske baggrund, kan følge med gennem bogens første kapitler. For forståelse af kapitel 5 til 9 er kendskab til fejlteori og mindste kvadraters udjævning en fordel, hvorimod de sidste kapitler også vil kunne læses uden en større teoretisk baggrund. Vi har valgt at anvende den engelske terminologi for fagudtryk inden for GPS-området, idet denne synes at være grundigt indarbejdet i danske GPS-kredse. Det er tanken, at bogen skal kunne anvendes til grundlæggende undervisning på universitetsniveau, men også til undervisning i GPS på tekniske skoler og i gymnasieklasser med højniveau i fysik.
Igen stor tak til Susanne Jacobi for dansk korrekturlæsning.

Januar 2005,
Keld Dueholm
Mikkel Laurentzius
Anna B.O. Jensen

01. Indledning
02. Introduktion til brugen af GPS
03. Opbygningen af GPS
04. Fejlkilder ved positionering med GPS
05. Absolut GPS ved kodemåling
06. Differentiel GPS ved kodemåling
07. Differentiel GPS ved fasemåling
08. Målemetoder ved fasemåling
09. Beregning af statisk fasemåling
10. Eksempler på anvendelse af GPS
11. Udvikling og modernisering af GNSS
12. Oversigt over GPS-metoder

En e-bog er en bog i digitalt format, så den kan læses på en computer, en smartphone eller på en tablet. E-bogen findes i pdf-format.

Når du har købt din e-bog, modtager du et downloadlink via mail. Du downloader herefter e-bogen direkte til din computer.

Hvis den købte e-bog er beskyttet med DRM skal et bestemt læseprogram, fx Adobe Digital Editions, være installeret på din computer, inden du begynder at downloade e-bogen.

Uanset om e-bogen er beskyttet med DRM, vandmærke eller ingen kopibeskyttelse, så er det tale om ophavsretligt materiale, der ikke må videregives til brug af andre end køberen.

Har du brug for hjælp til at læse din e-bog? Find information og vejledninger her.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms