Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

GPS hæftet
Tilbage
GPS hæftet

GPS hæftet
En introduktion til geometriske produktspecifikationer

1. udgave, 01. oplag, 2010

Forfatter
Henrik Strøbæk Nielsen

Dette hæfte henvender sig til alle, der ønsker en introduktion til geometriske produktspecifikationer(GPS).

Alle, der har med produktion af emner at gøre, vil kunne drage nytte af hæftet. Med udgangspunkt i en simpel maskinkonstruktion bliver de forskellige GPS-symboler gennemgået og demonstreret. Hvert afsnit afsluttes med en opgave, der træner eleven i brug af GPS-symboler. Sidst i hæftet vises opgaverne i besvaret form. 

Hæftet er skrevet af Henrik Strøbæk Nielsen, som er civilingeniør og Ph.d. og igennem mange år har arbejdet med metrologi, geometrisk dimensionering og tolerance samt kvalitetskontrol.
Han er formand for det internationale standardiseringsudvalg for GPS og har tidligere skrevet GPS-bogen, udgivet af Dansk Standard og Erhvervsskolernes Forlag.

Geometriske produktspecifikationer eller GPS er det internationale symbolsprog, der bruges til at udtrykke tolerancer på tekniske tegninger.
GPS er defineret i en lang række standarder udgivet af ISO, den internationale organisation for standardisering.
GPS-standarderne er udviklet af ISO’s tekniske komite TC 213, som jeg i skrivende stund er formand for.
GPS er grundlaget for fremstillingsvirksomhed og international samhandel. GPS gør det nemlig muligt at sende en tegning af en komponent fra den ene side af kloden til den anden, uden at tegningen bliver misforstået.
På den måde udgør GPS et fælles sprog mellem konstruktør og leverandør, der er afgørende for at fremstillingen foregår efter hensigten.
Formålet med dette hæfte er at give dig en introduktion til, hvad GPS er, og hvordan dette symbolsprog fungerer. Hæftet vil altså gøre dig i stand til at genkende GPS-symboler på en tegning, så du dermed ikke vil stå helt uforstående over for disse symboler. Hvis hæftet ligefrem skulle give dig lyst til at studere GPS yderligere for at blive en helbefaren GPS-bruger, så har hæftet mere end opfyldt sit formål.
Dette hæfte er ikke kompetencegivende, der er nemlig mange regler og detaljer i GPS, som kan have endog meget store konsekvenser for betydningen af en tolerance på en tegning, som vi ikke kan komme ind på i et hæfte af denne størrelse. Hæftet præsenterer de mest grundlæggende begreber og giver dig en introduktion til, hvordan enkelte dele af en GPS-tegning er konstrueret. Hæftet giver dog ikke tilstrækkelig viden til at læse og fortolke fuldstændige GPS-tegninger eller tilstrækkeligt “ordforråd” og kendskab til grammatikken til at udtrykke de geometriske krav til en komponent som korrekt formulerede GPS-krav.

GPS er uddybende behandlet i GPS-bogen, udgivet af Dansk Standard og Erhvervsskolernes Forlag i 2010, og du henvises til denne bog, hvis du har ambitioner om at blive GPS-bruger. Jeg vil gerne takke alle, som har medvirket til at gøre dette hæfte til virkelighed.

God fornøjelse med læsningen.

Indianapolis, Juni 2010.
Henrik Strøbæk Nielsen, Ph.D.

Forord

1. Indledning
1.1 Hovedtyper af tolerancesætning
1.2 Tegningens 3 lag
1.3 Struktur
2. Dimensionstolerancer
2.1 Styring af lejekonstruktionens funktioner med dimensionstolerancer
2.2 Opsummering
3. Geometriske Tolerancer
3.1 Vinkelrethed – en orientationstolerance
3.2 Position – en lokationstolerance
3.3 Koaksialitet – en speciel lokationstolerance
3.4 Cylindricitet – en formtolerance
3.5 Kasttolerancer
3.6 De 14 tolerancesymboler
3.7 TED-mønstre
3.8 Opsummering
4. Ruhedstolerancer
4.1 Hvad er overfladetekstur?
4.2 Filtrering
4.3 Ruhedsparametre
4.4 Tegningsindikationer
4.5 Opsummering
5. Kanter
5.1 Tolerancesætning med kantsymbol
 5.2 Tolerancesætning af rundingsradier
5.3 Tolerancesætning af rejfninger
5.4 Tolerancesætning af kanter med geometriske tolerancer
5.5 Opsummering
6. Besvarelser på opgaver
7. Konklusion
Pris
186,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

101124-1

ISBN

978-87-7310-636-5

Antal sider

52

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
186,25 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

101124-1

ISBN

978-87-7310-636-5

Antal sider

52

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms