Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Grundlæggende byggeviden
Tilbage

Grundlæggende byggeviden

5. udgave, 2. oplag, 2018

Forfatter
Jørgen Larsen, Claus Bjerre

Grundlæggende byggeviden

5. udgave, 2018

Forfatter
Jørgen Larsen, Claus Bjerre

Grundlæggende byggeviden

5. udgave, 1. oplag, 2018

Forfatter
Jørgen Larsen, Claus Bjerre

Denne lære- og opslagsbog beskriver grundlæggende viden om byggeri - en grundviden, som man kan bygge videre på ved at benytte sig af linksamlingen under billedet her på siden, hvor der findes en række relevante links til bogens forskellige emner. 

Grundlæggende byggeviden 5. udgave giver en sammenfattende beskrivelse af alle relevante aspekter ved et byggeri:

 • Byggematerialer
 • Konstruktioner
 • Tekniske installationer
 • Miljøforhold
 • Love og regler
 • Bygningsudtryk
 • Byggetekniske tegninger og meget mere

Lære- og opslagsbogen giver viden om det gældende bygningsreglement (BR18) og de mange standarder, der er relevante inden for byggeriet.

Grundlæggende byggeviden er velegnet til alle, der har brug for en basisviden om byggeri og materialelære eller til undervisningsbrug på htx, bygge- og anlægsfag og til ejendomsmægleruddannelsen.


Benyt linket under forsidebilledet for at komme til bogens ekstramateriale. Her finder du en litteraturliste og en samling af relevante links.
Du behøver ikke kode for at tilgå rummet, men første gang du besøger det, vil du blive bedt om at oprette dig som bruger. Herefter har du direkte adgang.

Forord til 5. udgave

Bogen er nu igen blevet justeret med nye opdateringer. Der er blevet tilført nye delafsnit, nye billeder og enkelte pasager er fjernet, da disse ikke længere er gyldige.

Grundlæggende Byggeviden er tilrettet efter bygningsreglementet BR18, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. Det anbefales dog altid at orientere sig om den nyeste lovgivning på egen hånd.

Claus Bjerre, februar 2018

 

Forord

I gamle dage – og det er for blot lidt mere end 50 år siden – var det tilsyneladende lettere at bygge et hus. Byggeriet var traditionspræget og gav ikke særlig anledning til diskussion om holdbarhed, indeklima, miljø eller andet.

Materialeudbudet var overskueligt, træ og tegl udgjorde byggeriets væsentligste materialegrupper.

I den efterfølgende tid har den teknologiske udvikling taget fart. Det har betydet en lettelse af arbejdsprocesserne for håndværkerne og også en udvikling af nye byggevarer og byggekomponenter, så vi i dag råder over en mangfoldighed, som ikke tidligere set.

De mange byggevarer stiller krav til byggebranchens udøvere om indsigt og viden for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de valgte byggevarer og de konstruktioner, som de skal indgå i.
I selve konstruktionsprocessen skal der tages hensyn til materialernes egen natur, og under konstruktive beskyttelseshensyn skal materialerne sammenstilles til holdbare og bæredygtige konstruktioner.

Træ og natursten er de få byggematerialer, som med blot en mekanisk forarbejdning direkte kan anvendes i byggeriet. Alle andre byggevarer er resultater af en forædlingsproces.

I forbindelse med denne forædlingsproces opstår en række miljøproblemer, som naturligvis skal mindskes mest muligt. Mange tiltag skal gøres for at opnå et tilfredsstillende resultat. I projekteringen af byggeri vil “miljørigtig projektering” indgå som et fast element i projekteringsarbejdet. Miljørigtig projektering bygger på en livscyklusvurdering af materialerne.

Nærværende bog beskriver de vanlige byggematerialer inden for grupperne træ, tegl, beton, plast, glas og metaller, og konstruktionseksempler illustrerer anvendelsen af disse byggevarer.  Endvidere behandles overordnet de miljøproblemer, som opstår i produktion og anvendelse af byggevarer.

De lovgivningsmæssige rammer, vejledninger og anvisninger er ligeledes omtalt.

Bogen er disponeret i kapitler efterfulgt af korte oversigter over hvert kapitels indhold. Det vil være muligt i undervisningsøjemed at temabehandle hvert kapitels emne for så endeligt at sammenfatte alle kapitler i tegningsmæssige løsningsforslag. 

Der må i denne forbindelse yderligere henvises til markedets producentkataloger og -brochurer og naturligvis til anden relevant faglitteratur.

Igennem hele bogen henvises der til uddybende information på internettet. Dette klares med et lille ikon , som fortæller, at læseren her kan gå ind på bogens hjemmeside og finde et relevant link.

Forord til 4. udgave
Bogen er endnu en gang blevet justeret med nye opdateringer. Der er blevet tilført nye delafsnit, nye billeder og enkelte passager er fjernet, da disse ikke længere er gyldige.

Afsnittet omkring miljøbetragtninger er opdateret til seneste data for affaldsmænger i Danmark. Der er tilføjet ny lovgivning omkring el-synsrapport ved hushandler, samt et helt nyt afsnit om tilstandsvurdering og førregistrering.

Yderligere er afsnittet om IKT-bekendtgørelse blevet udbygget, og der er tilføjet et afsnit om bæredygtigt byggeri.

Henvisninger til BR-10’s kapitler er blevet justeret. Der er taget højde for det kommende Bygningsreglement BR15 i det omfang, det har været muligt. Det anbefales altid at orientere sig i nyeste lovgivning på egen hånd, men så snart BR15 bliver offentliggjort, vil det blive gransket, og eventuelle konsekvenser for denne bogs tekst vil blive lagt ind på bogens hjemmeside www.nyttf.dk/byggeviden.

Claus Bjerre, Maj 2015

Indledning

Miljøbetragtninger
Regeringens affalds-strategi 2013-18

Byggevarer
Vurdering af byggevarer
Byggevareforordning og CE-mærkning
Fra råmateriale til byggevare

Træ
Træets opbygning
Knaster, fejl i væksten, skader
Træs fugtindhold
Træs opskæring, sortering og handelsform

Byggeriets foretrukne træarter
Nåletræ
Løvtræ
Certificering af træ og træprodukter

Bygge-produkter af træ
Krydsfinér
CLT (Cross Laminated Timber)
MDF (Medium Density Fiberboard)
OSB (Oriented Strand Board)
Spånplade
Træfiberplade
Træbetonplade
Fibergipsplade
Cementspånplade
Limtræ

Angreb af svampe og insekter
Svampe
Insekter

Konstruktiv træbeskyttelse
Fugtisolering

Tagdæknings-materiale
Tagdækningsmateriale med fast underlag
Tagelementer med overlæg

Tegl
Teglfremstilling 

Teglsten
Klassifikation
Benævnelser og mål
Andre teglprodukter
Opmuring af teglmursten
Ydervæg af mursten
Skalmur
Indvendig væg, over-dækning, murafslutning og sålbænk
Overfladebehandling af murværk 

Andre byggesten
Kalksandsten
Letbetonsten
Fundablokke
Natursten 

Mørtel
Kalk
Cement
Sand 

Beton
Betontype
Betons bestanddele
Tilslagsmateriale
Blanding
Forskalling
Udstøbning
Jernbeton 

Metal
Fremstilling af råjern
Støbning og valsning
Bygningsstål
Definition af stålprodukter til bygningsbrug
Beskyttelse af stål
Andre metaller 

Glas
Glassets historie
Glasfremstilling
Funktionsglas
Glasindustrien
Dimensionering af glas

Plast 

Isoleringskrav og brandsikring
Varmeisolering
Brandisolering
Lydisolering
Indeklima, tæthed og ventilation
Isoleringsmateriale 

Tagkonstruktion
Tagværk
Undertag
Spærtype 

Trapper
Ståltrappe
Betontrappe
Trætrappe 

Vægge
Tung ydervæg
Let ydervæg
Skalmurskonstruktion
Damp-, vind- og fugtspærre
Indvendig væg 

Etageadskillelse og terrændæk
Terrændæk
Krybekælder
Gulv
Loftsmateriale 

Lovgivning, vejledning og registrering
Lovgivning
De fem bygherrekrav
Vejledning
Offentlig registrering

Forløbet af et byggearbejde
Tegnings- og projekteringsarbejde
Indhentning af tilbud
Entrepriseformer
Det digitale byggeri
Byggefinansiering
Kvalitetsstyring og kvalitetssikring 

Forarbejder på byggegrunden
Jorden
Jordbundsundersøgelse
Grundvand
Dræning
Fundering
Fundamentsformer
Radon
Kloak og afløbsinstallationer
Kloakering i det åbne land
Rotten
Rottebekæmpelse
Nivellering og afsætning 

Forsyning af vand, varme og el
Vandforsyning
Ejendommens vandinstallation
Varmeforsyning
Elforsyning
Alternative energiformer

Automatiske anlæg
Energioptimering
Vedligehold og drift 

Bygningsudtryk
Romansk
Gotik
Renæssance
Barok
Rokoko
Klassicisme
Historicisme
Funktionalisme 

Byggeteknisk tegning
Tegningsomfang
Tegnearbejde 

Miljøet
Påvirkning af miljøet
Effekten på miljøet
Byggebranchens forhold til miljøet
Byggeriets indsats
Affald
Ressourcer
Miljørigtig projektering
Bæredygtigt byggeri 

Ordforklaring

Litteratur

Stikord

 

 • "Fremragende lærebog. Den giver et fantastisk godt overblik over de emner den behandler ... Bogen er skrevet i et godt og letlæseligt sprog og med klare definitioner af fagtermer første gang de introduceres, og hvert kapitel afsluttes med et resumé. Alt i alt giver "Grundlæggende byggeviden" læseren et solidt fundament og er således et godt udgangspunkt for yderligere fordybelse."

  Akademiingeniør, Georg Høst-Madsen

 • Læseren anbefaler: "Jeg er en ung fyr der studerer håndværk, min passion ligger hovedsageligt inden for træbranchen, men i mangel på lærepladser er jeg nu i gang med den nye BMT uddannelse (byggemontagetekniker). Jeg ser det som en stor force at kende til det grundlæggende inden for byggeviden, for at blive en god håndværker, derfor erhvervede jeg mig bogen med den sigende titel. Som BMT'er kommer man vidt omkring hvad angår materialer og arbejdsopgaver og som vejledning dertil ser jeg bogen som en ren gave. Man skal være den mere boglige af håndværkstyperne for at tykke sig igennem hele bogen, men giver man sig først tiden, synes jeg at man kommer rigtig fornuftigt omkring mange relevante emner. Ingen anden bog jeg har læst, samler guldkornene omkring så mange emner - og så på nutidig vis. Jeg vil helt sikkert rekommandere bogen til såvel elever som lærere på skolen."

  Roy Bianco, februar 2010

Pris
429,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
429,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Pris
114,40 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

31283-1

ISBN

978-87-571-2898-7

Antal sider

347

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

31283-9+

ISBN

978-87-571-3403-2

Antal sider

347

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

31283-9

Antal sider

347

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
429,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
429,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Pris
114,40 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

31283-1

ISBN

978-87-571-2898-7

Antal sider

347

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

31283-9+

ISBN

978-87-571-3403-2

Antal sider

347

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

31283-9

Antal sider

347

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms