Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Grundlæggende byggeviden
Tilbage

Grundlæggende byggeviden

06. udgave, 01. oplag, 2021

Forfatter
Jørgen Larsen, Claus Bjerre

Grundlæggende byggeviden

06. udgave, 2021

Forfatter
Jørgen Larsen, Claus Bjerre

Grundlæggende byggeviden giver en sammenfattende beskrivelse af alle relevante aspekter ved et byggeri:

  • Byggematerialer
  • Konstruktioner
  • Tekniske installationer
  • Miljøforhold
  • Love og regler
  • Bygningsudtryk
  • Byggetekniske tegninger og m.m.

Lære- og opslagsbogen giver dig viden om det gældende bygningsreglement og de mange standarder, der er relevante inden for byggeriet.

Bogen er velegnet til alle, der har brug for en basisviden om byggeri, og til undervisningsbrug på htx, bygge- og anlægsfag, ejendomsmægleruddannelsen og bygningskonstruktøruddannelsen samt byggekoordinatoruddannelsen.

Benyt linket under forsidebilledet for at komme til bogens ekstramateriale. Her finder du en litteraturliste og en samling af relevante links.
Du behøver ikke kode for at tilgå rummet, men første gang du besøger det, vil du blive bedt om at oprette dig som bruger. Herefter har du direkte adgang.

Forord til 6. udgave

Grundlæggende byggeviden har fået et grundigt gennemsyn, hvilket har medført en række opdateringer og tilføjelser. Der er blevet tilført nye delafsnit, nye billeder og enkelte passager er fjernet, da disse ikke længere er gyldige. Samtidig er alle betegnelser og talstørrelser opdateret til de nugældende.

Det vil føre for vidt at redegøre for alle ændringer, men som eksempler kan følgende nævnes: Opdatering af statistik vedr. affald fra bygge- og anlæg, beskrivelse af bambus som byggemateriale, nyt om AB 18, ABT 18 og AB-Forbruger, der trådte i kraft 1. januar 2010, beskrivelse af ecodesign, FN’s Verdensmål, opdatering af sortering og kategorisering af træ, noget om tangisolering og sedumtag, beskrivelse af postmodernisme og parametricisme m.m.

Bogen er tilrettet efter Bygningsreglement BR18. Det anbefales dog altid at orientere sig om den nyeste lovgivning samt de nyeste normer og anvisninger på egen hånd.

Claus Bjerre, januar 2021

Indledning

Miljøbetragtninger
Regeringens affalds-strategi 2013-18

Byggevarer
Vurdering af byggevarer
Byggevareforordning og CE-mærkning
Fra råmateriale til byggevare

Træ
Træets opbygning
Knaster, fejl i væksten, skader
Træs fugtindhold
Træs opskæring, sortering og handelsform

Byggeriets foretrukne træarter
Nåletræ
Løvtræ
Certificering af træ og træprodukter

Bygge-produkter af træ
Krydsfinér
CLT (Cross Laminated Timber)
MDF (Medium Density Fiberboard)
OSB (Oriented Strand Board)
Spånplade
Træfiberplade
Træbetonplade
Fibergipsplade
Cementspånplade
Limtræ

Angreb af svampe og insekter
Svampe
Insekter

Konstruktiv træbeskyttelse
Fugtisolering

Tagdæknings-materiale
Tagdækningsmateriale med fast underlag
Tagelementer med overlæg

Tegl
Teglfremstilling 

Teglsten
Klassifikation
Benævnelser og mål
Andre teglprodukter
Opmuring af teglmursten
Ydervæg af mursten
Skalmur
Indvendig væg, over-dækning, murafslutning og sålbænk
Overfladebehandling af murværk 

Andre byggesten
Kalksandsten
Letbetonsten
Fundablokke
Natursten 

Mørtel
Kalk
Cement
Sand 

Beton
Betontype
Betons bestanddele
Tilslagsmateriale
Blanding
Forskalling
Udstøbning
Jernbeton 

Metal
Fremstilling af råjern
Støbning og valsning
Bygningsstål
Definition af stålprodukter til bygningsbrug
Beskyttelse af stål
Andre metaller 

Glas
Glassets historie
Glasfremstilling
Funktionsglas
Glasindustrien
Dimensionering af glas

Plast 

Isoleringskrav og brandsikring
Varmeisolering
Brandisolering
Lydisolering
Indeklima, tæthed og ventilation
Isoleringsmateriale 

Tagkonstruktion
Tagværk
Undertag
Spærtype 

Trapper
Ståltrappe
Betontrappe
Trætrappe 

Vægge
Tung ydervæg
Let ydervæg
Skalmurskonstruktion
Damp-, vind- og fugtspærre
Indvendig væg 

Etageadskillelse og terrændæk
Terrændæk
Krybekælder
Gulv
Loftsmateriale 

Lovgivning, vejledning og registrering
Lovgivning
De fem bygherrekrav
Vejledning
Offentlig registrering

Forløbet af et byggearbejde
Tegnings- og projekteringsarbejde
Indhentning af tilbud
Entrepriseformer
Det digitale byggeri
Byggefinansiering
Kvalitetsstyring og kvalitetssikring 

Forarbejder på byggegrunden
Jorden
Jordbundsundersøgelse
Grundvand
Dræning
Fundering
Fundamentsformer
Radon
Kloak og afløbsinstallationer
Kloakering i det åbne land
Rotten
Rottebekæmpelse
Nivellering og afsætning 

Forsyning af vand, varme og el
Vandforsyning
Ejendommens vandinstallation
Varmeforsyning
Elforsyning
Alternative energiformer

Automatiske anlæg
Energioptimering
Vedligehold og drift 

Bygningsudtryk
Romansk
Gotik
Renæssance
Barok
Rokoko
Klassicisme
Historicisme
Funktionalisme
Postmodernisme
Parametricisme

Byggeteknisk tegning
Tegningsomfang
Tegnearbejde 

Miljøet
Påvirkning af miljøet
Effekten på miljøet
Byggebranchens forhold til miljøet
Byggeriets indsats
Affald
Ressourcer
Miljørigtig projektering
Bæredygtigt byggeri 

Ordforklaring

Litteratur

Stikord

 

Pris
429,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
429,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

201006-1

ISBN

9788757134254

Antal sider

360

Forlag/udgiver

Praxis

Varenr.

201006-9+

ISBN

9788757138245

Antal sider

360

Forlag/udgiver

Praxis

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
429,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
429,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

201006-1

ISBN

9788757134254

Antal sider

360

Forlag/udgiver

Praxis

Varenr.

201006-9+

ISBN

9788757138245

Antal sider

360

Forlag/udgiver

Praxis

Alle priser er inkl. moms