Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Håndbog for laboratoriefolk
Tilbage

Håndbog for laboratoriefolk

05. udgave, 01. oplag, 2019

Håndbog for laboratoriefolk

05. udgave, 01. oplag, 2019

 • Hvordan beregner man udbytteprocent ved proteinoprensning?
 • Hvad er vands densitet ved forskellige temperaturer?
 • Hvordan tester man standardafvigelser?
 • Hvad er konfidensintervallet for et kimtal?
 • Hvordan udregner man koncentrationen i en prøve efter intern standard-metoden?

Spørgsmål som disse får du svar på i opslagsværket Håndbog for laboratoriefolk.

Bogen er opdelt i seks dele, der indholdsmæssigt dækker over emnerne: kemiske stoffer, apparatteknik, mikrobiologi og bioteknologi, mærkning, enheder og omregningstabeller samt statistik.

Håndbog for laboratoriefolk er primært skrevet til laborantstuderende, men kan også med fordel anvendes til faktaopslag i alle kemi-, biologi- og bioteknologilaboratorier.

Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, der er til at have med at gøre: Det er nemt at finde de relevante oplysninger til arbejdet i det analytiske laboratorium, ved forberedelse af laboratorieopgaver og til løsning af teoretiske opgaver.

I denne 5. udgave er formatet gjort større for at give en mere læse- og opslagsvenlig bog. Indholdet er opdateret og tilrettet, og betegnelsen ester er erstattet med de nuværende, gældende navne. Især er statistikkapitlet revideret og udvidet: Grubbs’ test og tabel er tilføjet, ligesom der er indarbejdet en række nye figurer, der dels uddyber tabellernes indhold visuelt, dels illustrerer testprincipperne for de forskellige hypoteser.

Forord

Håndbog for laboratoriefolk er udarbejdet med henblik på at dække behovet for et let håndterbart opslagsværk. Den bygger på Flemming Simonsens oprindelige manuskript, men der er i forbindelse med udgivelsen af denne 5. udgave sket en del. Flere gamle kemiske stofnavne er slettet, både i tabellen med uorganiske og organiske stoffer. Der er kommet flere nye tabeller til, forklaringer til statistiktabellerne, en ny outlier test, og vi har forsat arbejdet med at øge læsevenligheden.

Håndbogens tabeller er samlet i en række hovedafsnit, der nu har fået en overskrift, og hvor det er aktuelt, indledes afsnittet med en oversigt over de formler, der typisk anvendes til beregningsopgaver inden for det pågældende emneområde.

Bogen er indholdsmæssigt delt op i seks dele:

Del 1, Kemiske stoffer, handler om kemi og fysiske størrelser. Det er forsøgt at medtage de stoffer, der hyppigst er brug for under arbejdet i det analytiske laboratorium og til løsning af teoretiske opgaver. Den organiske navngivning er opdateret ifølge gældende navngivningsregler.

Del 2, Apparatteknik, indeholder diverse beregninger i forbindelse med analytisk kemi.

Del 3, Mikrobiologi og bioteknologi, omhandler beregninger på kimtal og en del bioteknologiske beregninger, som fx proteinkoncentrationsbestemmelse.

Del 4, Mærkning, er om klassificering, mærkning og emballering i henhold med CLP-forordningen. Her er der foretaget enkelte rettelser i afsnittet om brandfare. Piktogrammet GHS03 er ændret, der er kommet overskrifter i afsnittet med H-sætninger, og ordlyden af P406 er opdateret ifølge Konsolideret udgave af CLP-forordningen af 01.03.2018.

Del 5, Enheder og omregningstabeller, er en lille værktøjskasse med enheder, præfixer, det græske alfabet, en række fysiske konstanter og forskellige omregningsfaktorer. I sagens natur er der ikke sket nogle faglige ændringer her.

Del 6, Statistik, handler om statistik med symbolforklaring, formler og tilhørende tabeller. Grubbs’ test og tabel er tilføjet, og flere tabeller har fået tilføjet en lille figur, der viser, hvad det er, tabellen giver udtryk for. Der er figurer, der demonstrerer princippet for, hvad der testes ved de forskellige H0-hypoteser.

I bogen er der lagt vægt på, at indhold og notation matcher bogen Analyseteknik – instrumentering og metoder udgivet af Praxis. Der henvises til denne for mere detaljerede oplysninger om analyse- og beregningstekniske spørgsmål.

Håndbogens overskuelige omfang gør det nemt at finde frem til de ønskede oplysninger, og samtidig er den let at medbringe i de fleste situationer.

Skulle der være kommentarer eller forslag til bogens indhold, træffes vi ved at sende en e-mail til forlaget på info@praxis.dk.

Marts 2019

Merete Norsker Bergsøe
Helle Jeppesen

Kemiske stoffer

1. Uorganiske stoffers egenskaber

 

2. Organiske stoffers egenskaber

 

3. Opløsningers egenskaber

 

4. Ligevægte


Apparatteknik

5. Potentiometri

6. Fotometri

7. Massespektrometri

8. Chromatografi, GC og HPLC

 

 

Mikrobiologi og bioteknologi

9. Mikrobiologi

10. Bioteknologi

 

 

Mærkning

11. Brand og piktogrammer

 

12. Fare

 

13. Sikkerhed

 

 

Enheder og omregningstabeller

14. Enheder

 

15. Omregningstabeller

 

 

Statistik

16. Statistiske formler og tabeller

 

 

 

Stikord

Om forfatterne

Koncentrationsberegninger

Atommassetabel

Grundstoffernes periodesystem

 • HÅNDBOG FOR LABORATORIEFOLK, 4. udgave er en håndbog på linje med Databog, fysik, kemi som er udgivet af LMKF-forlaget, men denne bog indeholder andre og mere biologisk/bioteknologisk interessante molekyler og kunne derfor med fordel stå i flere eksemplarer i biologi-, bioteknologi- eller kemilaboratorium. Specielt er denne bog god til biologisk interessante målinger/faktaopslag.

  Biofag, september 2017

 • I mine øjne er bogens to største styrker, at laboranter får brugen af dens indhold på rygraden under deres uddannelse og at bogen har et kompakt format, der tillader at bringe den rundt i laboratoriet, hvor f.eks. den gode oversigt over sikkerhedsmærkning efter CLP-forordningen kan bruges i det daglige.

  Dansk Kemi, nr. 1, 2018

 • ... tænker jeg, at "Håndbog for laboratoriefolk" er uundværlig i Danmark for de laboratorieansatte, der finder det for skræmmende at bruge "Gummibiblen". Eller bare for dem, der vil have de nødvendigste data i mere kompakt udgave.

  Dansk Kemi, nr. 1, 2018

Pris
229,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
229,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

44024-1

ISBN

9788757129311

Antal sider

120

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

44024-9+

ISBN

9788757129618

Antal sider

120

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
229,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
229,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

44024-1

ISBN

9788757129311

Antal sider

120

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

44024-9+

ISBN

9788757129618

Antal sider

120

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms