Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Hvis klasseledelse er svaret
Tilbage
Hvis klasseledelse er svaret

I bogen Hvis klasseledelse er svaret … anlægges et dobbeltblik på klasseledelse:

Dels undersøger vi begrebet som led i krisemanagement på linje med andre løsninger gennem tiderne som fx ansvar for egen læring, læringsstile, Cooperativ Learning m.m. Her skal bogens titel læses som et kritisk spørgsmål: Hvis klasseledelse er svaret, hvad var så spørgsmålet?

Dels undersøger vi, hvordan klasseledelse kan udformes, og hvad det kan rumme, så det beriger en didaktisk praksis. Og her skal bogens titel læses i betydningen: Hvis klasseledelse er svaret, hvilke mål, hvilket fagligt indhold, hvilken dannels, hvilke lærerroller osv. skal da tages i betragtning, og hvordan praktiseres så klasseledelse?

Med andre ord: Hvis klasseledelse er svaret … forholder sig både kritisk og konstruktivt til klasseledelse. Kritisk i forhold til det dynd af ”mode”, hvor også klasseledelse hænger fast. Og konstruktivt ved at udgivelsen ”redder” det brugbare ved begrebet i land, tørrer klicheerne væk, og sætter det ind i en anden, erhvervspædagogisk kontekst.  

Hvis klasseledelse er svaret … er redigeret af Jens Ager Hansen.

Om forfatterne:

Peter Andersen (pea@dafolo.dk), forlagschef på Dafolo Forlag. Er uddannet lærer, PD i Almen Pædagogik og cand.pæd.soc. Er desuden ph.d. studerende (med emnet ledelse af undervisningskommunikation) på LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis), Institut for filosofi og Læring, Aalborg Universitet.

Jens Ager Hansen (jeah@via.dk), lektor v. VIA University College. Har tidligere arbejdet hos Nationalt Center for Erhvervspædagogik under Professionshøjskolen Metropol. Underviser på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik. Har også deltaget i og deltager i forskellige aktiviteter og
projekter for og med erhvervsskoler med fokus på emner som klasseledelse, deltagerne, lærerarbejde og lærerroller, praksis og teori, håndværk og dannelse. Skriver bøger og artikler. Er ekstern (med)redaktør på Dafolo Forlags erhvervspædagogiske serie.

Lena Lippke (lenal@hum.aau.dk), adjunkt ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Forsker og underviser i pædagogisk psykologi med særlig interesse for unges muligheder og umuligheder i forhold til at deltage i uddannelse, og erhvervsskolelæreres arbejde med at honorere kravet
om øget gennemførelse. Har også holdt oplæg og temadage på erhvervsskoler med fokus på forandringer og dilemmaer i lærerpositionen inden for EUD.

Claus Madsen (cm@bcsyd.dk), uddannelseschef v. Business College Syd, Mommark Handelskostskole & Kursus- og Kompetencecenter. Underviser bl.a. i pædagogisk ledelse på diplomniveau. Er tidligere ledelseskonsulent, koncernuddannelseschef hos Danfoss, pædagogisk udviklingschef i Esbjerg
Kommune, skoleleder, viceskoleleder, lærer samt købmand (områdeansvarlig, non-food). Uddannet salgsassistent, lærer, cand.pæd. i pædagogisk sociologi og master i ledelse. Har skrevet og redigeret en række bøger og artikler inden for læring, evaluering og ledelse. Er bl.a. ekstern redaktør på Klims bogserie “Ledelse & Læring” og ekstern (med)redaktør på Dafolo Forlags erhvervspædagogiske serie

Thomas Szulevicz (thoszu@hum.aau.dk), cand. psych., ph.d., lektor v. Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Har tidligere været ansat på Psykologisk Institut for Kommunikation. Er bredt optaget af marginalisering, in- og eksklusionsprocesser, hvilket kom til udtryk bl.a. i
en ph.d.-afhandling, som handlede om ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Har desuden skrevet flere artikler om marginalisering, inklusion og klasseledelse. Sad i foråret 2014 i en ekspertgruppe i Ministeriet for Børn og undervisning, som arbejdede med klasseledelse og den nye folkeskolereform.

Charlotte Wegener (cw@hum.aau.dk), ph.d, adjunkt v. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Har tidligere arbejdet som underviser, konsulent og leder inden for social- og sundhedsuddannelserne. Forsker i læring og innovation i grænsefladerne mellem uddannelse og arbejdsmarked. Er desuden optaget af kreativ akademisk skrivning og kvalitativ metodeudvikling. Underviser på Master i Læreprocesser, specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP).

Indledning 
Klasseledelse som undervisningsledelse 
Hvorfor klasseledelse i erhvervsuddannelserne? 
“Før var jeg bare Diana, 20 år” 
Ledelse af relationer, emotioner og stemninger – en akilleshæl i klasseledelse?
Klasseledelse, praksis og dannelse 
Pædagogisk ledelse af klasseledere – at lede lærernes arbejde
Forfatteroversigt

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms