Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Hygiejne
Tilbage
Hygiejne

Hygiejne
For bagere

1. udgave, 1. oplag, 1998

Hygiejne omhandler emnet i alle dets aspekter:

Personlig hygiejne omfatter ud over håndhygiejne også fodpleje og mundhygiejne.

Produktionshygiejne sætter fokus på produktionen af kager, desserter og is samt fastfoodfremstilling. De kritiske punkter påpeges systematisk, og der gives vejledning i, hvordan man sikrer ikke-forurenede produkter.

Rengøring er også behandlet udførligt.

Kapitler om brødhygiejne samt om bagerfagets kryb afslutter hæftet.

Fagets forord
Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagenes Fællesudvalg lægger stor vægt på kvaliteten af den uddannelse, vores lærlinge får. Derfor har fagets bogfond i samarbejde med faglærer Nete K. Dalsgaard og Holstebro Tekniske Skole udviklet denne fagbog omkring hygiejne.
En meget vigtig del af vort fagområde er hygiejne, og det ligger udvalget på sinde, at vores nyuddannede har en god hygiejnisk indsigt, således at de er i stand til at fremstille og forarbejde levnedsmidler under optimal levnedsmiddelsikkerhed. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at de nyudlærte har fået et ensartet vidensgrundlag.

Vi kan derfor anbefale dette værk, og Det Faglige Fællesudvalg vil med dette forord opfordre skolerne og underviserne inden for vores fagområder til at benytte dette undervisningsmateriale i undervisningen.

Juli 1998

Charles Larsen
Uddannelseskonsulent
Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagenes Fællesudvalg

Forord
Hygiejnebestemmelserne for branchen gennemgår i disse år store forandringer. Veterinær- og Fødevaredirektoratet har i samarbejde med levnedsmiddelkontrollen udsendt retningslinjer for omfanget af de levnedsmiddelproducerende virksomheders egenkontrolprogram.

Egenkontrol i bagerierne er nyt herhjemme, og de fleste ved ikke hvordan de skal gribe sagen an. Man afventer de omtalte "branchekoder".

I Danmark er vi "sent udviklede", hvad angår egenkontrol. Da jeg i efteråret 1997 var guide for nogle unge EM-deltagere frabagerier i forskellige europæiske lande, fornemmede jeg, at de var chokerede over den hygiejnestandard, de mødte på bageribesøg her i landet. De fleste havde een eller anden form for hygiejnestyring i bagerierne derhjemme, og et par stykker var endda underlagt et fuldt HACCP-program.

Det bliver spændende at se, hvad de kommende år byder på inden for hygiejneområdet.

Mon ikke de fleste, efterhånden som systemerne indføres og kommer til at køre i bagerierne, trods alt synes, vi er inde i en positiv udvikling. Jeg tror, de nye hygiejnebestemmelser vil skabe større interesse i produktionen og give en øget kvalitet - både i produkterne og i arbejdsprocessen.

Jeg håber, at hæftet vil give læseren en fornemmelse af formålet med egenkontrollen og afdække nogle væsentlige kritiske punkter i vores produktion.

Dette hygiejnehæfte er tænkt som ballast for den hygiejneundervisning, som bager- og konditorelever modtager på de tekniske skoler. De enkelte kapitler kan stort ses læses uafhængigt af hinanden og supplere en mere praktisk-orienteret hygiejneundervisning.

Jeg har forsøgt at variere stilen i de enkelte kapitler, så det enorme stofområde, som hæftet berører, ikke skal synes alt for voldsomt og uoverkommeligt.

Hæftet indeholder såvel cases fra det virkelige liv som mere fiktive opstillinger. Der er endvidere tips til personlig pleje og en anvisning på, hvordan man bedst kan vaske sit arbejdstøj.

God fornøjelse med hæftet - Jeg håber det er "lige hvad du har brug for".

Nete K. Dalsgaard
Holstebro Tekniske Skole

Ren krop i rent arbejdstøj
   Kroppen
   Arbejdsbeklædning
   Opgaver

Fodpleje og fodtøj
   Fodtøj
   Opgaver

Hænder og håndpleje
   Hænder og hygiejne
   Opgaver

Mundhygiejne og tankpleje
   Luften i bageriet
   Opgaver

Produktionshygiejne

Kager - desserter - is
   Flødekagefremstilling
   Kritisk punkt: Personlig hygiejne
   Opgaver
   Kritisk punkt: Tilberedning af råvarer
   Kritisk punkt: Opbevaring og håndtering af råvarer
   Opgaver

Hygiejne ved fastfoodfremstilling
   Råvarehygiejne
   Opgaver

Bakterier
   Opgaver

Rengøring
   Opvask
   Produktionsrengøring
   Opgaver
   Rengøringskontrol
   Opgaver

Brødhygiejne
   Brød og mikroorganismer
   Gær- og skimmelsvampe
   Brødets sammensætning
   Opgaver

Bagerbranchens kryb
   Opgaver

Stikord

Pris
143,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

131029-1

ISBN

978-87-7881-111-2

Antal sider

92

Indbinding

Paperback

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
143,75 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

131029-1

ISBN

978-87-7881-111-2

Antal sider

92

Indbinding

Paperback

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms