Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Illustreret byggeordbog
Tilbage

Illustreret byggeordbog

5. udgave, 2. oplag, 2018

Forfatter
Ulrik A. Hovmand

Illustreret byggeordbog er et opslagsværk, der gør brugeren i stand til hurtigt at finde udtryk og benævnelser på bygningsdele. Indholdet er koncentreret om familiens bolig og tilstødende mindre bygninger.

Bogen består af 141 illustrerede sider, der indeholder mere end 4.300 fagudtryk med definitioner. Ordene kan findes enten ved opslag i registeret eller på oversigtstavlerne.

”Illustreret Byggeordbog” er et værktøj/opslagsværk til hurtigt at finde udtryk og benævnelser på bygningsdele, og er koncentreret om familiens bolig og tilstødende mindre bygninger.

Bogen består af 141 illustrerede sider, fordelt på 29 systematisk opbyggede afsnit. Her angives de relevante byggetekniske termer i logisk sammenhæng. Opslagsregisteret er, med denne reviderede
udgave, udvidet fra de tidligere 3.275 fagudtryk, til nu at indeholde mere end 4.300 fagudtryk med definitioner.

Med ”Illustreret Byggeordbog” i hånden er det muligt på en hurtig og nem måde at finde rundt i byggeriets mange udtryk.
Kender du ikke ordet, fører oversigtstavler dig videre til et af de illustrerede afsnit. Kender du ordet, giver ”Illustreret Byggeordbog” dig også mulighed for, at slå ordet op i opslagsregistret, med henvisning til bogens 141 illustrerede sider.

Idéen til ”Illustreret Byggeordbog” udspringer af det forhold, at mange benytter byggebranchens specialudtryk, men ingen behersker dem fuldt ud. Denne forvirring er dagligt til irritation for mange og kan i uheldige tilfælde være uhyre kostbar, når leverandør og kunde taler forbi hinanden.
De professionelle kender til problemet, men især for ”gør det selv manden” eller de mange, som kun overfladisk har med byggebranchen at gøre, er problemet udtalt.

Under udarbejdelsen af ”Illustreret Byggeordbog” har jeg fået hjælp fra en lang række personer, der beredvilligt har stillet deres viden og ekspertise til rådighed. Derudover har vågne og interesserede
læsere gennem årene kommenteret bogens indhold.
En stor tak til alle.

Det understreges at ”Illustreret Byggeordbog”s indhold, ene og alene er mit ansvar.

”Illustreret Byggeordbog” bliver, hvor mange udgaver vi end laver, aldrig fuldkommen, men måske kan din hjælp gøre kommende udgaver bedre. Er der ord/begreber, som du synes mangler, hører vi også meget gerne fra dig.

Ulrik A. Hovmand
Birkerød, april 2009

Oversigtstavle 1 - udvendige bygningsdele
Oversigtstavle 2 - indvendige bygningsdele
Afløb
Bade- og wc-rum
Bindingsværk
Dæk
Døre
El-installationer
Facader
Fundamenter
Gulve
Hustyper
Ildsteder
Kviste
Kælderydervægge
Køkken
Lofter
Påbygninger
Regnvandsafledning
Rum og etager
Skillevægge
Skorstene
Solafskærmning
Stilarter og facadeudsmykning
Tage
Trapper
Vandinstallationer
Varmeinstallationer
Ventilation
Vinduer
Ydervægge
Opslagsregister
Litteratur

Pris
350,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

184014-1

ISBN

978-87-571-2938-0

Antal sider

224

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
350,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

184014-1

ISBN

978-87-571-2938-0

Antal sider

224

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms