Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

In the Loop
Tilbage

In the Loop
English for Mechanics

1. udgave, 1. oplag, 2013

In the Loop introducerer eleverne for fagligt relevante temaer, samtidig med at de udvikler sproglige kompetencer. De opnår på den måde færdigheder som faglig/generel sprogtilegnelse, grammatik, læse/lytte-forståelse, og skriftlighed. En varieret tilgang til emnerne og et levende layout er yderligere med til at øge elevernes engagement og interesse i tilegnelsen af sproget.

 

Find facitliste under "Facitliste".

Se uddrag fra bogen under "Uddrag".

Dette materiale er udarbejdet af Cecilia Leboeuf-Hansen i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag med det overordnede formål at lette og kvalificere arbejdet med faget engelsk på erhvervsskolerne. Materialet er lavet, så det kan anvendes direkte i undervisningen. Det henvender sig til elever på erhvervsskoler, der læser engelsk på D eller C niveau. Opgaverne tager afsæt i elevernes indgange og understøtter de faglige trinmål.

Det er i vinteren 2012-2013, at jeg har taget mig tid til at skrive mine ideer ned. Jeg har længe haft et ønske om at tilbyde eleverne på erhvervsskoler et materiale, der fokuserer på deres indgange og er med til at ruste dem til det virkelige liv. Processen for mit arbejde med dette materiale har været yderst interessant, ikke mindst fordi jeg i mit virke som engelsklærer på en erhvervsskole til dagligt støder på de udfordringer, der kan være forbundet med at være uddannet sproglærer, men samtidig skal forholde sig til at undervise engelsk med et håndværksteknisk aspekt. Det er dette, som har været mit primære fokus: Hvordan underviser jeg engelsk, samtidig med at jeg forholder mig til elevernes virkelighed?

Jeg har mange at takke for den hjælp, jeg har fået til at udarbejde dette materiale. Jeg vil gerne vise min taknemlighed og sende en oprigtig og hjertefølt tak til Charlotte Yde for hendes motiverende og konstruktive vejledning gennem mit arbejde, og vigtigst af alt, for hendes støtte og opbakning. Dit falkeblik er uvurderligt!

Jeg vil også gerne takke Susan Haahr for hendes inspiration og moralske opbakning. Tak fordi du har givet dig tid til at høre på mig, de mange lange snakke har været en stor hjælp, tak Susan!
Men frem for alt står jeg i gæld til mine vigtigste læremestre: Mine elever. Jeg sender en stor og rungende tak til de elever, som jeg har haft fornøjelsen
af at undervise. Det er jer, der er min største inspirationskilde!

Jeg vil også gerne sende en stor tak til Ron Verzuh: Ron, I thank you for your help and guidance with the use of your stories. I am grateful for your generosity and kind nature.
Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne rette en stor tak til min mand Peter. Hans opmuntring, rolige tålmodighed og urokkelige kærlighed har været den største støtte. Jeg takker også mine børn, Emilie og Erika, for deres tro på mig. Jeres kærlighed er den største glæde i livet.

Cecilia Leboeuf-Hansen
Maj 2013

Table of Contents

Indledning
Formål
Metode
Emner
Pædagogisk tilgang
Konklusion

PART 1 BUSINESS ENGLISH AND CULTURE
Business Etiquette
Info sheet 1 writing business letters
Business Etiquette USA versus GB
British and American English
Driving and vehicle related Words
Everyday words
Criminals at large!
Phrasal Verbs and prepositions
Simple past or present perfect
Americanization or Irritation?
Rules of conduct
Acceptable behaviour in Denmark
Acceptable behaviour in Australia
Moving To Australia

PART 2 INNOVATION AND DEVELOPMENT WITHIN YOUR INDUSTRY
The Automobile Industry in the UK
The Auto Industry Where You Live
Becoming a Mechanic
The Auto Industry of the Future
Alternative Fuels
Group Work Student A
Group Work Student B
Innovation
Flying cars hit the streets and the skies
The Dragon’s Den
The Mini Cooper
Mini Cooper, a Part of the BMW Group
The Business Project
Saving a Business in Crisis
Future Tenses
Present Continuous
Future Continuous
Worker profiles
Hybrid cars
The perks of buying a hybrid
Love what you do or do what you love?
Grammar present perfect

PART 3 WORK
Safety at Work
Grammar
How to stay safe in the work place
Birmingham engineering firm fined £20,000 after man injured in work accident

PART 4 VOCABULARY BUILDER
Proverbs
Slang and idioms
Money idioms
Proverbs and Idioms game
The Nutty Professor
Worksheet nr. 1. Sequence Connectors
First then and finally
Before and after
Worksheet nr. 2. Cause and effect
Cause, Subordinating Conjunctions
Coordinating Conjunction
Prepositions
Other phrases
Cause and Effect words and phrases, Coordinating Conjunction
Transition words
Other phrases
Compounds and prefixes

PART 5 WORK LIFE STORIES
Collection of short stories about work life
Wildcat Willy
Dirty Dishes
Lunchroom Larry
Phosphate Phil
Slagpot Baby
Analysis Worksheet

Pris
287,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

131011-1

Antal sider

168

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
287,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

131011-1

Antal sider

168

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms