Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Informatik C
Tilbage

Informatik C

01. udgave, 02. oplag, 2017

Forfatter

Informatik C

01. udgave, 01. oplag, 2019

Forfatter

Informatik C

01. udgave, 01. oplag, 2019

Forfatter

Informatik C

01. udgave, 01. oplag, 2017

Forfatter

OBS! Sampakken fås både i papirtryk ("Sampak") og i elektronisk udgave ("eBog+"). eBog+ er altså også en sampak bestående af Informatik C og Informatik C værktøjshæfte

Informatik er læren om informationsbehandling. Information kan være et budskab, en oplysning eller data. I informatik arbejdes der fx med, hvordan informationen er indsamlet, organiseret og præsenteret.

Informatik C giver en grundig indføring i teorien bag faget, og interaktionsdesign og digital dannelse får en særlig udførlig behandling. Innovation bliver gennemgået med det praktiske for øje, og bogen giver forslag til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. I teksten anvendes worked examples og computational thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave.

Bogen dækker hele kernestofområdet i 2017-læreplanen for faget. Fortolkningen af de faglige mål læner sig op ad undervisningsvejledningen til Informatik C, HHX.

Informatik C er skrevet i et elevnært sprog, er rigt illustreret og indeholder mange praktiske og letforståelige eksempler og øvelser. Mange kan anvendes som oplæg til diskussion i plenum. Alle øvelser har en vejledende løsning.

 

Sampakke, Informatik C og Informatik C værktøjshæfte

Til Informatik C findes et arbejdshæfte, Informatik C værktøjshæfte. Arbejdshæftet giver en grundig indføring i tre værktøjer til smartphone-programmering, SQL-database og html-kodning. Hæftet indeholder desuden to undervisningsforløb. Det er muligt at købe værktøjshæftet for sig samt i en sampakke med bogen. 

 

Find ekstramaterialer under forsidebilledet.

Bogen Informatik C er udarbejdet, så den dækker kernestofområderne i 2017-læreplanen for det gymnasiale fag informatik C. Målgruppen er elever i 1.g og grundforløbet. Indholdet er skrevet i et elevnært sprog med praktiske eksempler, der tager udgangspunkt i deres hverdag.

Bogen samler de teoretiske informatik C-emner, hvoraf interaktionsdesign og digital dannelse indtager en særlig plads. Innovation bliver gennemgået med en praktisk tilgang, ligesom der gives forslag til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. Summeøvelser er med blød hånd strøet ud over hele bogen, og de har alle en vejledende løsning eller en kommentar med, som det kendes fra andre moderne undervisningsbøger. Et aspekt, der er tiltænkt som en hjælp til underviseren, herunder lærere der første gang skal undervise i faget.

Som Informatikunderviser har jeg altid fundet diskussionerne med eleverne berigende. Der er flere øvelser i bogen, som kan anvendes som diskussionsoplæg. Det gælder fx emner om robotsoldater, hvem der bærer skylden for fejlende autonome hjemmerobotter, overvågning og senest var det deling af billeder efter festen, som engagerede eleverne. Alle sammen emner, der er med i bogen.

I tilknytning til Informatik C er der udarbejdet et værktøjshæfte, der giver en grundig, praktisk introduktion til forskellige IT-værktøjer. Værktøjshæftet rummer ligesom bogen en vejledende løsning til øvelserne. Hæftet indeholder også to undervisningsforløb, hvoraf det ene er udviklet til undervisning i grundforløbet.

Den informatikfaglige, pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i computational thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre på (eller ændre) en stillet opgave eller et projekt. Det er gjort for at kombinere elevens praktiske tilgang (som digitalt indfødte) med bogens forklarende teoriafsnit. Samtidig bliver syntaks og lignende mindre væsentlig. Indgangstærsklen til et nyt område bliver derved lavere, hvilket forhåbentlig kan være med til at holde motivationen høj.

Der skal ydes en tak til Kristian Toft og Alexander Mathiasen for deres værdifulde sparring og hjælp.

Sønderborg, september 2017
Ken Mathiasen

1 Fremtiden starter med mennesker og IT 
Hvad er IT?
Computeren
Faglig logbog

2 En verden bygget af bits og bytes
Computerens opbygning
Totalssystemet
Teknologiske landvindinger
Dramatiske innovationer – internettets fødsel

3 Det intelligente samfund – fokus på maskinerne
Det intelligente køleskab
Det intelligente hjem
Robotter og automatisering hænger uløseligt sammen
Den intelligente bil
Det intelligente samfund
Det intelligente software

4 Mennesker og teknologi
IT og mennesker
Overvågning
Menneskets forhold til kunstig intelligens
Industrialiseringen – robotterne tager vores job

5 En tsunami af data – internettet
IT-systemers netværk og arkitektur
Internettet
Sikkerhed og kryptering
Repræsentation og manipulation af data

6 Gør plads til de vilde løsninger – innovation
Innovationsdefinition
Færdigheder i den innovative arbejdsproces
Kategorisering af innovation

7 Fra bruger til app
Et problem løses med en ny app
Målgruppe – hvem skal bruge appen
Produkt og målgruppe skal passe sammen
Udviklingsmodel
Brugertest

8 Velkommen til en ny guldalder – programmering
Tekstbaseret programmering eller blok-programmering
Modellering
Rutediagram (flowchart)
Pseudokode
Variable
Funktion
Compiler (fortolker)

9 Interaktionsdesign, IxD
Kommunikation
Kommunikationsmodel
Elementer i interaktionsdesign
Principper for interaktionsdesign
Fem skridt til godt interaktionsdesign

10 Kvalifikationer og kompetencer
Introduktion til værktøjerne
Projekter i undervisningen – undervisningsforløb

Facit/lærervejledning

Stikord

Pris
299,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
399,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
110,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Pris
399,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

174004-1

ISBN

9788757128925

Antal sider

263

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

174004-1BU

ISBN

9788757134872

Antal sider

263

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

174004-9

ISBN

9788757133912

Antal sider

263

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

174004-9+

ISBN

9788757133974

Antal sider

263

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
299,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
399,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
110,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Pris
399,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

174004-1

ISBN

9788757128925

Antal sider

263

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

174004-1BU

ISBN

9788757134872

Antal sider

263

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

174004-9

ISBN

9788757133912

Antal sider

263

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

174004-9+

ISBN

9788757133974

Antal sider

263

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

Praxis - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms