Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Isometrisk rørtegning: Instruktioner
Tilbage
Isometrisk rørtegning: Instruktioner

Isometrisk rørtegning: Instruktioner
Opgaver

03. udgave, 06. oplag, 2007

Denne lærebog indeholder instruktioner og opgaver i isometrisk rørtegning. Bogen indledes med et afsnit om isometriske tegneregler og anvendelse af skabeloner. Herefter er der et afsnit omkring beregning af vinkler i rørdiagrammer samt en formelsamling.

Hvis man ønsker at tegne sine rørdiagrammer i AutoCad, er der hjælp at hente i sidste afsnit. Her gennemgås, ud fra et praktisk eksempel, de nødvendige tegneværktøjer i AutoCad for at kunne tegne isometrisk rørdiagrammer.

 

Isometrisk rørtegning: Instruktioner er tilrettelagt til brug for undervisningen på efteruddannelseskurset ”Isometrisk tegningsforståelse, Rør” MI kursuskode 45093.
Bogen henvender sig i øvrigt til alle, der vil lære at læse eller tegne en isometrisk rørtegning.

Denne lærebog er tilrettelagt til brug for undervisningen på efteruddannelseskurset ”Isometrisk tegningsforståelse, Rør” MI kursuskode 45093.
Bogen henvender sig i øvrigt til alle, der vil lære at læse eller tegne en isometrisk rørtegning.

Bogen er delt op i teoriinstruktioner og teoriopgaver samt et appendiks om isometrisk tegning i AutoCad.
I teoriinstruktionerne gennemgås den grundlæggende teori omkring afbildningsmetoder, beregninger og isometrisk tegning, og i teoriopgaverne trænes disse emner i en række konkrete opgaver, der fører til målet, nemlig at kunne læse eller udføre en isometrisk rørtegning.

I appendikset er der en konkret instruktion i, hvordan en isometrisk rørtegning udføres i AutoCad, dækkende AutoCad versionerne 2006, 2007 og 2008.
For at kunne forbedre kommende udgaver vil vi gerne modtage kommentarer til bogen fra såvel lærere som elever.

Erhvervsskolernes Forlag
Odense 2008

Parallelprojektionsmetoden . . . . . . . . . . . . 7
Afbildning i parallelprojektionsmetoden
Tegneregler for rørdiagram . . . . . . . . . . . . . 9
Plantegning
Diagramtegning – Rørdiagram
Eksempler
Beregning af rørlængde i dobbelt
afvigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Beregning
Eksempel
Beregning af vinkler i dobbelt afvigelse . . 13
Beregning af vinkler
Eksempel
Formler til isometriske beregninger . . . . . . 15
Formler for retvinklede trekanter
Princip for at finde bukkegraden a
Isometrisk afbildning – rør . . . . . . . . . . . . . . 17
Isometrisk afbildningsmetode
Eksempler
Isometriske rumskema
Vinkelafvigelser fra de isometriske akser . . 25
Skravering
Isometriske skabeloner . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Brugen af isometrisk
vinkelskabelon
Udmåling af vinkler i vandret plan
Udmåling af vinkelafvigelser i
lodret plan i hovedretningen
venstre-højre
Udmåling af vinkelafvigelser i
lodret plan i hovedretningen
tilbage-frem
Isometrisk elipseskabelon
Retningsplacering af det rumlige rørforløb 33
Beskrivelse
Opgave
Måleøvelser – Isometrisk rørtegning . . . . . 39
Opgavebeskrivelse
Opgaver
Beregning af vinkler på isometriske
tegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Opgavebeskrivelse
Opgaver
Isometrisk tegning – hovedretning . . . . . . . 49
Opgavebeskrivelse
Fra parallelprojektions- til isometrisk tegning
Fra isometrisk til parallelprojektionstegning
Isometrisk tegning – Enkeltplan . . . . . . . . . 69
Opgavebeskrivelse
Fra parallelprojektions- til isometrisk tegning
Fra isometrisk til parallelprojektionstegning
Isometrisk tegning – dobbeltplan . . . . . . . . 83
Opgavebeskrivelse
Fra parallelprojektions- til isometrisk tegning
Fra isometrisk til parallelprojektionstegning
Beregning af buelængde ved svære
rørbøjninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Beregning af buemål
Eksempler på isometriske tegninger fra virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 91
Appendiks – Isometri i AutoCAD . . . . . . . . . . 115
AutoCAD versioner
Lagkonventioner
Tegneflade
Opsætning af isometrisk tegneflade
Oprettelse af lag
Indstilling af tekst
Zoom all
Oprettelse af en template
Tegneplaner i isometrisk tegneflade
Isometriske huller
Tekst i isometrisk tegning
Målsætning af isometrisk tegning
Isometrisk tegning af rør
Vinkelafvigelse i vandret plan
Vinkelafvigelse i lodret plan
Vinkelafvigelse i to planer
Stikordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Pris
262,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71120-1

ISBN

9788778819376

Antal sider

144

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
262,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71120-1

ISBN

9788778819376

Antal sider

144

Indbinding

Løsblade

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms