Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

IT B
Tilbage
IT B er opbygget med udgangspunkt i kernestoffet fra bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning, suppleret med en lang række caseorienterede iPraxis-forløb med hovedvægten lagt på de merkantile områder – f.eks. 
• Webdesign
• E-handel
• Sociale medier/digital markedsføring
• Programmering af apps

Til IT B er desuden knyttet et særligt portfolio-forløb, som eleverne kan benytte til at opbygge deres egen personlige portfolio – dette forløb indeholder derfor ingen egentlige læringsobjekter, men kun værktøjer rettet mod den enkelte elev. 

Til forløbet er der udarbejdet en opgavebog i form af et iPraxis-forløb, hvor alle 310 opgaver og 20 quizzer (med godt 500 spørgsmål) fra webBogen ligger samlet. 

Naturligvis kan denne webBog benyttes som en helt traditionel lærebog, der lærerstyret bliver gennemgået fra A til Z, men egentlig er den mere tænkt som et opslagsværk, som eleverne kan benytte sig af ifm. løsningen af praktiske og virkelighedsnære opgaver. Lærebogen er i praksis også så omfangsrig, at det vil være nødvendigt, at læreren styrer udvælgelsen af de stofområder, der skal have fokus.

Under forsidebilledet kan du klikke dig til webBogen. 

praxisOnline® er licensbaseret og kan købes som holdkøb eller til særligt attraktive priser som abonnement.

Hold-licens til fagpakker inkluderer webBog® og tilknyttede iPraxisforløb®.

Elev-licenser er personlige, uoverdragelige, uden tidsbegrænsning (adgang så længe servicen opretholdes).

Lærer-licenser er på samme vilkår som elev-licenser. Læreren skal også have licens til fagpakker. Har læreren allerede licens til en fagpakke kan nyindkøbte elevlicenser tilknyttes denne.

Læs mere.

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms