Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Jern i blodet
Tilbage
Jern i blodet

Jern i blodet
De røde blodlegemers iltoptagelse

1. udgave, 1. oplag, 2007

Forfatter
Aurelie Gram, Anne Loft, Amalie Thit Jensen, m.fl.

Dels er hæftet en introduktion til overgangsmetallernes komplekskemi, med jern som det konkrete eksempel. Kompleksbindinger behandles sjældent i gymnasiets kemibøger, men mange metalkomplekser har vigtige biologiske funktioner. Kompleksbindinger er interessante i sig selv, men også som udgangspunkt for tværfaglige projekter, og med dette hæfte er der skabt et godt grundlag herfor.

Sigtet er primært undervisning i kemi på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Her vil emnet typisk kunne tages op som en del af det supplerende stof. Hæftet indeholder 52 sider inklusive en øvelsesvejledning og en grundig ordliste.

Undervisningsmaterialet Jern i blodet er skrevet til kemiundervisningen på A-niveau og er tænkt som et supplerende materiale til de eksisterende lærebøger. Jern i blodet kan fx anvendes i et kortere undervisningsforløb, hvor man ønsker at introducere de studerende for emner og områder, der ligger lidt uden for kemiundervisningens normale kernestof.

Indholdsmæssigt beskæftiger Jern i blodet sig med aspekter inden for den bio-uorganiske kemi, der normalt ikke undervises i på gymnasialt kemi A-niveau.  Bio-uorganisk kemi omhandler metalholdige molekylers kemi i biologiske systemer, og materialet indeholder hermed både kemiske og biologiske aspekter. Derfor spænder undervisningsmaterialet
bredt og omfatter diverse emner såsom uorganisk kemi, biokemi og koordinationskemi.

Undervisningsmaterialet indeholder flere afsnit, der har jerns rolle i blodet som fællesoverskrift. For at forstå de efterfølgende kapitler bliver jerns opbygning og dets grundlæggende kemi indledningsvis forklaret. Derefter følger endnu et grundlæggende kapitel, som omhandler menneskets respiratoriske system. Kapitlet indeholder meget biologi og forklarer, hvordan jern bruges i det biologiske system. De følgende afsnit beskæftiger sig med hæmoglobin og myoglobin og introducerer jerns rolle i disse proteiner. Herved introduceres den studerende for emner som koordinationskemi og proteinkemi. I det afsluttende afsnit beskrives hæmoglobins farveskift ved hjælp af jerns kemi. Afsnittet behandler vigtige elementer inden for koordinations­­kemien, som udgør en vigtig del af den bio-uorganiske kemi.

Afsnittene kan læses uafhængigt af hinanden, men den stigende sværhedsgrad opfordrer til at læse de enkelte afsnit i den rækkefølge, de er placeret. Dette vil give den studerende den bedste forudsætning for at forstå de emner, der behandles i de enkelte afsnit. Hvert afsnit afsluttes med en opsamling og nogle spørgsmål, som er tiltænkt eleven som et hjælpemiddel. Læreren kan tage spørgsmålene op i undervisningen og herved finde ud af, hvilke dele af materialet der muligvis kunne kræve mere uddybning i undervisningstiden. Materialet indeholder tillige en forsøgsbeskrivelse, der giver et praktisk eksempel på nogle af de principper, der er forklaret i undervisningsmaterialet.

Forord 

Indledning 

Jern – Et metal med funktioner i biologiske systemer 
  Overgangsmetallet jern
  Jern i Blodet 
  Blodets kredsløb
  Blodets komponenter 
  De røde blodlegemer 
  Jern – fra jernholdigføde til jernholdigt hæmoglobin

Ilttransport og iltlagring 
  Binding af ilt til hæmoglobin og myoglobin
  Jern(II)-atomet i hæmoglobin og myoglobin
  Myoglobin – det iltlagrende molekyle
  Hæmoglobin – det ilttransporterende molekyle
  Hæmoglobin som ilttransportør

Hæmoglobins farve 
  Kompleksforbindelser og lysabsorption

Krystalfeltteorien 
  Placering af elektroner i kompleksforbindelser
  Stærk-felt og svag-felt ligander
  Krystalfeltsplitningsernergi og blodets farve

Øvelsesvejledning 
  Formål
  Indledning
  Materialeliste
  Introduktionsforsøg
  Forsøg: Reduktion og oxygenering af
    hæmoglobin

Løsningsforslag til arbejdsspørgsmål 
  Jern
  Jern i blodet
  Ilttransport og iltlagring
  Hæmoglobins farve

Ordliste 

Referencer 
  Bøger
  Internetsider

Pris
112,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71025-1

ISBN

978-87-7881-915-4

Antal sider

51

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
112,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

71025-1

ISBN

978-87-7881-915-4

Antal sider

51

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms