Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Kemi
Tilbage
Kemi

Kemi
En Studiebog

6. udgave, 1. oplag, 2006

Forfatter
Ib Randrup

For at sikre et godt overblik over stoffet er de forskellige stofområder anbragt samlet og færdigbehandlet i det samme kapitel i bogen. De enkelte kapitler indeholder mange små og lette teoretiske opgaver, der yderligere sikrer stofindlæringen af stoffet. Hertil kommer, at bogen er skrevet i et letlæseligt sprog, der gør den velegnet til selvstudium i forbindelse med projektarbejde. Appetitvækkende layout.

I denne 6. udgave er der foretaget justeringer i tabeller.

Dette bind er 6. udgave af Kemi - en studiebog.

Bogen er sammen med FYSIK en studiebog samt en række temahæfter, grundmaterialet, der henvender sig til erhvervsuddannelserne i grundfagene kemi, fysik og naturfag.

Bogen er skrevet til den obligatoriske undervisning i grundfagene kemi og naturfag. Bogens stofområder dækker grundfagsbeskrivelsen niveau F, E, D og indeholder endvidere dele af grundfagets C-niveau.

En del af bogens stofområder vil også være relevante i forbindelse med valgfrie emner og projektarbejde i ovennævnte fag.

Bogen skal opfattes som en lære- og opslagsbog, og er skrevet i et sprog, der gør den velegnet til selvstudium.

For at sikre et godt overblik af stoffet er de forskellige stofområder anbragt samlet og færdigbehandlet i det samme kapitel i bogen. De enkelte kapitler indeholder mange små og lette teoretiske opgaver, der er tænkt som støtte for indlæringen af videnstoffet. Bagest i bogen findes en række tillæg i form af tabeller og forklarende tekster, der er anvendelige til løsning af opgaverne.

Holstebro 2006
Ib Randrup

Atomer
Grundstoffer og kemiske forbindelser
Kemiske reaktioner
Kemisk ligning
Atommodeller
Isotoper
Det periodiske system
Ædelgasserne
Halogenerne
Alkalimetallerne
Metaller
Ikke-metaller
Carbon
Diamant
Grafit
Kulstofs forbrænding

Molekyler
Molekylmasse
Hvad betyder tallene?
Valens
Molekyledannelse
Dannelse af grundstofmolekyler
Kemiske forbindelser

Ioner
Positive ioner
Negative ioner
Ionforbindelser
Ionernes korrekte navne
Sammensatte ioner
Elektronegativitet
Ionforbindelsernes kemiske formler

Spændingsrækken
Metallernes spændingsrække
Rust
Redoxprocesser

Sure stoffer
Surhed
Surhed og pH
Beregning af pH-værdi med lommeregner
Indikatorer og pH-meter

Uorganiske syrer
Stærke syrer
Saltsyre
Svovlsyre
Salpetersyre
Salpetersyrling
Fosforsyre
Svage syrer
Kulsyre
Koncentration og molaritet

Baser
Natriumhydroxid
Kaliumhydroxid
Calciumhydroxid
Ammoniumhydroxid

Salte
Salte og neutralisering
Titrering
Bagerfagets anvendelse af salte
Slagterfagets anvendelse af salte
Landbrugets anvendelse af salte
Salte i vaskemidler
Salte i vore vådområder
Hvor kommer forureningen fra?
Påvisning af syrerestioner
Påvisning af kuldioxid

Organisk kemi
Kulstofforbindelser
Kulbrinter
Alkaner
Forbrænding
Alkener
Alkyner
Avogadros tal
Avogadros lov
Beregning af gasser

Luftarter i atmosfæren
Kuldioxid
Svovldioxid og svovltrioxid
Kvælstofilte

Plast
Polyethen PE
Polypropen PP
Polyvinylchlorid PVC
Polystyren PS
Polytetrafluorethen PTFE

Kulhydrater
Fotosyntesen
Monosaccharider
Disaccharider
Trisaccharid
Polysaccharider
Stivelse
Cellulose
Påvisning af glucose
Pectin

Alkohol
Gæring
Gæringsprocessen
Monovalente alkoholer
Fusel
Divalente alkoholer
Trivalente alkol
Brændevin

Organiske syrer
Eddikegæring
Mættede fede syrer
Umættede fedtsyrer
Divalente organiske syrer

Fedtstoffer
Lipider
Esterdannelse
Fedtstoffernes opbygning
Sammensatte fedtsyrer
Naturlige fedtstoffer
Hærdning
Emulsioner
Emulgator
Sæbe

Protein
Energi
Proteinets opbygning
Proteintyper
Proteinets forekomst
Proteinernes funktion
Proteinmangel
Påvisning af proteiner

Tillæg 1
Ordliste

Tillæg 2
Fysiske størrelser

Tillæg 3
Potensværdier

Tillæg 4
Grundstoftabel

Tillæg 5
Periodisk system

Tillæg 6
Løsningsforslag

Stikordsregister

Pris
250,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

41170-1

ISBN

978-87-7881-659-7

Antal sider

156

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
250,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

41170-1

ISBN

978-87-7881-659-7

Antal sider

156

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms