Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

KIE-modellen
Tilbage
KIE-modellen

KIE-modellen
Innovativ undervisning i folkeskolen

01. udgave, 01. oplag, 2009

Forfatter
Ebbe Kromann-Andersen, Irmelin Funch Jensen

KIE-modellen er bygget op om tre læringsrum: det kreative, det innovative og det entreprenante, med hver sine klare regler og formål. Ved at opdele processen i tre adskilte rum får man styr på rammerne for den innovative læring i klassen eller organisationen.

KIE-modellen – innovativ undervisning i folkeskolen er skrevet af Ebbe Kromann-Andersen fra Frederiksberg Seminarium og Irmelin Funch Jensen fra Rungsted Gymnasium. Kie-modellen findes i tre udgaver, målrettet undervisere på henholdsvis folkeskolen, de gymnasiale uddannelser og professionshøjskoler og andre videregående uddannelser.

I denne bog har vi forsøgt at tage livtag med begrebet innovation i undervisningen. Vi har taget begrebet, holdt det i ud strakt arm og belyst det fra flere sider. Specielt den pædagogiske, didaktiske og praktiske vinkel har haft vores interesse. I vores egen undervisning har vi netop savnet den vinkling af innovation – et fælles sprog at tilrettelægge ud fra, en metodik og nogle pædagogiske redskaber at tage fat i, samt dannelsesmæssige overvejelser.

Vores fælles barn – KIE-modellen – som rummer en pædagogisk, didaktisk tænkning for tilrettelæggelse af innovative læringsforløb, har efterhånden nogle år på bagen. Oprindeligt udviklet, gennemført og evalueret på en række af Undervisningsministeriets kurser i innovation – rettet mod undervisere – tilbage i 2007, senere justeret, forfi net og gennemskrevet på baggrund af faglige diskussioner, kurser og anden pædagogisk praksis.

Derfor har vi nu søgt at skrive grundbogen i innovativ pædagogik og didaktik. Bogen bygger på mange års erfaringer med at planlægge, gennemføre og evaluere innovativ undervisning. Derudover bygger den på teori inden for innovationsfeltet, der er relevant i en pædagogisk og didaktisk sammenhæng. Bogens ærinde er dog ikke at give en indføring i innovations teori, men snarere at belyse innovativ undervisning gennem teoriinddragelse.

KIE-modellen – innovativ undervisning i folkeskolen er en bog, der kan bruges som basisbog og derfor læses og anvendes uden stor teoretisk indsigt. Sam tidig med vores kurser og egen praksis har vi udviklet en "toolbox" til KIE-modellen, der indeholder faciliterende proces værktøjer til at fremme lære processerne. Toolboxen er ikke et must, men den vil gøre det lettere at komme i gang.
Vi har taget vores egen medicin. 

Vi har arbejdet Kreativt, Innovativt og Entreprenant og samlet vores erfaringer i denne grundbog. En helt central ting ved innovativ undervisning er at skabe værdi for andre. Vi håber derfor meget,
at denne bog vil være af værdi og til glæde for undervisere.

Tak til alle de elever, studerende, kursister og undervisere, der gennem de seneste år har lagt ryg til KIE-modellen. Og tak til de institutioner, der har troet på konceptet og gjort det muligt at udvikle
modellen. En særlig tak til Charlotte Romlund, Under visningsministeriet, for hendes aktive støtte og konstruktive bidrag, og tak til forlagsredaktør Erik Lund ved Erhvervsskolernes Forlag, som også med sin sparring og kritiske læsning har bidraget til bogens udgivelse.

Ebbe Kromann-Andersen og
Irmelin Funch Jensen
Østerbro, august 2009
n.
et le
Romndes
81027-

Indledning 
Bogens opbygning 
Hvad er kreativitet, innovation og entreprenørskab? 
KIE-modellen – en pædagogisk didaktisk model 
Det kreative læringsrum 
Det innovative læringsrum 
Det entreprenante læringsrum 
Evaluering i og af innovativ undervisning 
Nogle teoretiske pejlemærker 
Solution Camps 
Kom godt i gang 
Afslutning 
Litteraturliste

  • "Denne bog er spændende og anbefales til alle lærere, der tør binde an med at afprøve nye didaktiske koncepter. (...)En spændende bog, der fortjener at blive krøllet gennem flittig brug."

    Folkeskolen nr. 5 2010, Gunnar Green

  • "Kreativitet og innovation betegnes af mange som vejen til at redde Danmarks velstand i en globaliseret verden. Vejen dertil sker via uddannelse i innovation. Denne bog er et godt indspark i debatten om innovation og et godt redskab til uddannelse i innovation i folkeskolen."

    DBC, Henrik Munch Jørgensen

Pris
175,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

81027-1

ISBN

9788770820721

Antal sider

128

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
175,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

81027-1

ISBN

9788770820721

Antal sider

128

Indbinding

Hæftet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms